ផ្សាយពីឥទ្ធិពលរបស់ព្រះគ្រិស្ត

ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ខ្ញុំ​មាន​ឯក​សិទ្ធិ​ក្នុ​ង​ការ​បំពេញ​បេសកកម្ម​លើក​ទី​៨​ជា​មួយ​យុវ​ជន។ អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​រៀន​បាន​ពី​យុវជន​គឺ​ថា ពួក​គេ​មិ​ន​ក្មេង​ពេក​ទេ​​ក្នុ​ង​ការ​ផ្សាយ​ពី​ឥទ្ធិ​ពល​របស់​ព្រះ​គ្រិស្ត មិន​ថា​តែ​ខ្ញុំ​ឬ​ពួក​​គេ​ទេ។

ខ្ញុំ​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​ថា យុវជន​ដែល​ផ្សាយ​ពី​ឥទ្ធិពល​តែង​ភ្ជាប់​ចរិត​លក្ខណៈ​របស់​លោក​ប៉ូល​ដែល​បាន​ប្រាប់​ដល់​លោក​ធីម៉ូថេ​នៅ​ក្នុង​គម្ពី​រ​ ១​ធីម៉ូថេ​ ៤:១២។ លោក​ប៉ូល​ប្រា​ប់​ដល់​ធីម៉ូថេ​ថា ភាព​វ័យ​ក្មេង​មិន​អាច​រារាំង​គាត់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ព័ន្ធ​កិច្ច​បាន​ឡើយ។ រួច​លោ​ក​ដាស់​តឿន​ធីម៉ូថេថា «ចូរ​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ល្អ​ដល់​ពួក​អ្នក​ជឿ»។

ដោយ​ពាក្យ​សម្តី៖ យុវជន​ដែល​ផ្សាយ​ពី​ឥទ្ធិ​ពល​របស់​ព្រះ​គ្រិស្ត តែង​តែ​ប្រយ័ត្ន​នឹង​ពាក្យ​សម្តី​របស់​ខ្លួន ដោយ​ចៀស​វាង​ពាក្យ​អវិជ្ជ​មាន ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​និយាយ​តែ​ពាក្យ​លើក​កិត្តិយស​ដល់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។

កិរិយា​ប្រព្រឹត្ត៖ យុវជន​ដែល​ប្រយ័ត្ន​ក្នុ​ង​ការ​ប្រព្រឹត្ត នឹង​ជះ​ពន្លឺ​របស់​ព្រះ​គ្រិស្ត​ដល់​មនុស្ស​ទាំង​អស់។

សេចក្តី​ស្រឡាញ់៖ ប្រព្រឹត្ត​តាម​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​គ្រិស្ត គឺ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ និង​អ្ន​ក​ជិត​ខាង​(ម៉ាថាយ ២២:៣៧-៣៩)​ពួក​គេ​ធ្វើ​តាម​ព្រះ​ទ័យ​របស់​ព្រះ​គ្រិស្ត។

សេចក្តី​ជំនឿ៖ អស់​អ្នក​ដែល​បោះ​ជំហាន​ដោយ​ជំនឿ នឹង​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ជីវិត​មនុស្ស​ ។

សេចក្តី​បរិសុទ្ធ៖ បើ​និយាយ​អោយ​ចំ​ពិបាក​ប្រព្រឹត្ត​អោយ​បាន​បរិសុទ្ធ​ណាស់ តែ​យុវជន​អាច​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដល់​មនុស្ស​ទាំង​អស់ ។

លោក​ប៉ូល​មិន​ត្រឹម​គ្រាន់​តែ​និយាយ​សំដៅ​លើ​យុវជ​នោះ​ឡើយ តែ​មនុស្ស​ទាំង​អស់ គួរ​ធ្វើ​ជា​គំរូ​ដោយ​ពាក្យ​សម្តី កិរិយា​ប្រព្រឹត្ត សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ជំនឿ និង សេចក្តី​បរិសុទ្ធ។ នេះ​ជា​របៀប​ផ្សាយ​ពី​ឥទ្ធិ​ពល​របស់​ព្រះ​គ្រិស្ត ។ Dave Branon

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles