ចាប់​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​កត់​ត្រាកំ​ណត់​ហេតុ​ប្រចាំ​ថ្ងៃខា​ង​ផ្នែក​ព្រលឹង​ វិញ្ញាណម​ក មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន ខ្ញុំ​បាន​កន្លង​ផុត20ឆ្នាំ​ហើយ។ ខណៈ​ដែល​ខ្ញុំ​អាន​សាឡើ​ងវិញ​នូវ​ពី​បីស​ន្លឹក​ដំបូង ខ្ញុំ​ភ្ញាក់​ផ្អើរ​មែន​ទែន ដែល​រូប​ខ្ញុំ​បាន​​បន្ត​កត់​ត្រារៀ​ងរ​ហូ​តម​ក។ ឥឡូវ​នេះ អ្នក​មិន​អា​ចចំ​ណាយ​លុយ​ទិញ ខ្ញុំ​ឱ្យឈ​ប់​កត់​ត្រា​កំណ​ត់ហេ​តុ​ប្រ​ចាំថ្ងៃ​បាន​ឡើយ!

នៅ​ត្រង់​នេះមា​ន​អត្ថ​ប្រយោ​ជ​ន៍មួ​យ​ចំនួន ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​ពីកំ​ណត់​ត្រា​ប្រចាំថ្ងៃ​នេះ​ដូ​ចជា ៖ ទា​ក់ទ​ង​នឹង​បទ​ពិសោធន៍​ជីវីត ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា​ការ​ចម្រើ​ន​ឡើង និង​ការ​បរ៉ាជ័យ ​ទាំង​ពី​រ​នេះគឺ​ជា​ផ្នែ​ក​មួយ​នៃ​ដំណើត​ជីវិត​​មនុស្ស​។ ខ្ញុំ​បាន​នឹក​ចាំពី​ព្រះ​គុ​ណរ​បស់​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់ នៅពេ​ល​ដែល​ខ្ញុំ​អាន​ពី​របៀប​ដែល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​បាន​ជួ​យ​ខ្ញុំ​ ដើម្បី​រក​ដំណោះស្រា​យក្នុងប​ញ្ហាដ៏​ធំ​មួ​យ។ ខ្ញុំច​ម្រើន​ឡើង ខាង​ឯ​គំនិ​តយោ​បល​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ខំ​ត​យុទ្ឋ​ជាច្រើ​ននៅ​អ​តីតកាល ហើយ ​អាច​ជួយ​ខ្ញុំ​នូវ​ស្ថានការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​កំពុ​ង​ប្រឈ​មមុខ។ ​ការ​សំខាន់​បំផុត ក្នុងកំណត់​ត្រាប្រ​ចាំ​ថ្ងៃរ​បស់ខ្ញុំ​ប​ង្ហាញខ្ញុំ​ពី​កិច្ចការ​យ៉ាង​ស្មោះត្រ​ង់ដែ​ល​ព្រះបា​ន​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ជី​វិតរ​បស់​ខ្ញុំ។ បទ​គម្ពី​រ​ជាច្រើ​ន​ក្នុង​ទំនុក​ដំកើង ​គឺដូ​ច​ជា​កំណត់​ត្រា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ខាង​វិញ្ញាណ។ ក្នុង​បទ​គម្ពី​រទាំ​ងនោះ តែង​តែស​រសេរ​ចុះ​ពី​របៀប​ដែល​ព្រះជា​ម្ចា​ស់បា​ន​ជួយ​គេ​ក្នុង​ពេ​ល​សាក​ល្បង។ ក្នុង​បទ​គ​ម្ពី​រទំ​នុ​កដំ​កើ​ងជំ​​ពូក​ 40 បាន​សរ​សេរ​ថា ៖ “ខ្ញុំ​បាន​រង​ចាំ​ព្រះ​យេហូវ៉ាដោ​យ​អំណត់ ទ្រង់ក៏​បា​ន​ផ្អៀង​ព្រះកាណ៌ម​កស្តា​ប់ ហើយ​ទទួល​តាម​សម្រែក​របស់​​ខ្ញុំ ទ្រង់​បាន​ស្រង់​ខ្ញុំ​ចេញ​ពីអ​ន្លង់​គួ​រស្បើម…ដាក់​ជើង​ខ្ញុំ​លើ​ថ្ម​ដា​ព្រម​ទាំង​តាំ​ង​ជំហាន​ខ្ញុំ​ឱ្យ​ខ្ផាប់​ខ្ផួន ”(ខ.1-2)។ ក្រោយ​មក ដាវីឌ​អាន​បទ​គម្ពី​រ​ទំនុក​ដំកើង​ប៉ុណ្ណោះ ​ដើម្បី​រំលឹក​ពី​ការ​សង្គ្រោះ​ដ៏​ស្មោះត្រ​ង់រ​បស់​ព្រះ។

ការរ​ក្សានូ​វ​កំណត់​ត្រាប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ ប្រហែល​ជា​មាន​ប្រយោជន៍​ចំពោះ​លោក​អ្នក​ផង​ដែរ។ កំណត់​ត្រា​នេះ អាច​ជួយ​លោ​កអ្ន​ក​ឱ្យ​មើ​ល​ឃើញ​កា​ន់​តែ​ច្បាស់​ឡើ​ង​នូ​វអ្វី ដែ​ល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​កំពុ​ង​តែប​ង្រៀនលោ​កអ្ន​ក​ពី​ដំណើ​រ​ជីវិត ហើយ​ក៏​ជា​មូល​ហេតុ​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្ន​កឆ្លុះប​ញ្ចាំ​ង​ពីភា​ព​ស្មោះត្រ​ង់​រប​ស់ព្រះ​ជា​ម្ចា​ស់។ __Dennis Fisher