ការប្រុងត្រចៀកស្តាប់

ខ្ញុំមាន​បញ្ហា​មួយ នៅ​ក្នុង​ទំនា​ក់ទំន​ង​ប្តី​ប្រព​ន្ធរ​ប​ស់ខ្ញុំ​ តែ​ខ្ញុំមិ​នដឹ​ង​ថា​ អ្នក​ដទៃ​មានបញ្ហា​ដូច​នេះដែ​រ​ឬ​យ៉ាង​ណា​ទេ។ ជាញឹ​កញា​ប់ ខ្ញុំ​ច្រើន​តែ​ប្រមូល​អារម្មណ៍គិ​ត ដោយ​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះអ្វី​ៗដែ​ល​នៅជុំ​វិ​ញ​ខ្លួន ជា​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ភរិយា​របស់​ខ្ញុំ​គឺ ម៉ាទី(Martie) មានអា​រម្មណ៍​នឿយណា​យយ៉ា​ងខ្លាំ​ង ជា​ពិសេ​ស​នៅ​ពេល​ដែល​នាង​កំពុង​និយា​យ​ប្រាប់ខ្ញុំ អំពី​រឿង​សំខា​ន់ៗ។ ពេល​ដែល​នាង​សំគាល់ឃើ​ញថា​ ខ្ញុំ​មិន​ចាប់​អារម្មណ៍​ចំពោះ​ពាក្យស​ម្តីរ​បស់​នាង នាង​ច្រើន​តែ​សួរ​ខ្ញុំថា “តើ​បង​បាន​ឮ​ខ្ញុំនិយា​យ​​ទេ?”

ការ​ស្តាប់ គឺ​ជាផ្នែ​ក​មួយដ៏​សំ​ខាន់​នៅ​ក្នុ​ងទំ​នាក់​ទំនងនី​មួយ​ៗ ជា​ពិសេស​​ក្នុ​ងទំ​នាក់​ទំនង ​ដែល​យើង​មាន​ជាមួ​យ​ព្រះ​គ្រីស្ទ។ បើយើង​ជា​កម្ម​សិទ្ធិ​របស់​ទ្រង់ នោះ​យើង​មានអភ័យ​ឯក​សិទ្ធិ នៅក្នុ​ងកា​រប្រ​កប​ស្និទ្ធស្នា​ល​ជាមួ​យ​ទ្រង់ ​តាម​រយៈ​ព្រះប​ន្ទូល​ទ្រង់ និ​ង​ព្រះវិ​ញ្ញាណ​បរិសុ​ទ្ធ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ចិត្ត​យើង។ យើង​ត្រូវ​ប្រុងត្រចៀក​ស្តាប់​អ្ន​កគ​ង្វាល​ដ៏​ពិតរបស់​យើង ពេលដែ​លទ្រ​ង់ប​ន្លឺព្រះ​សូរ​​សៀង ដើម្បី​ដឹក​នាំ​យើង ទៅ​កាន់​សេចក្តី​សុច​រិត សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ព្រះគុ​ណ និង​កា​រអ្វី​ដែល​សម​ស្រប​នឹង​បុគ្គ​លិក​លក្ខណៈ និ​ងបំ​ណ​ង​ព្រះទ័​យ​ទ្រង់។ ក្នុង​បទ​គម្ពី​រ​យ៉ូហា​ន ជំពូក១០​ ព្រះយេ​ស៊ូវ​បា​នមា​ន​បន្ទូល​ច្បាស់​​ថា ទ្រង់​ជា “អ្នក​គង្វា​ល​ដ៏ល្អ” ហើយ​អ្នក​ដែ​លខំ​ស្តា​ប់​ព្រះសូ​រសៀ​ង​ទ្រង់ ក៏​បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដើរ​តា​ម​ទ្រង់ យ៉ា​ងស្ម័​គ្រ​ស្មោះ(ខ.៤) ហើយ​បា​នផ្លា​ស់​ប្រែ​ ទៅជា​មាន​លក្ខ​ណៈដូ​ច​ទ្រង់។

កា​រ​ប្រុង​ត្រចៀក​ស្តាប់ពាក្យ​សម្តី​​របស់​ប្តីប្រ​ពន្ធ ឬ​មិត្ត​ភ័ក្រ​របស់​អ្នក គឺ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ថា ពួក​គេមា​នត​ម្លៃ​ និង​ភាព​សក្តិស​ម នៅក្នុ​ងទំនាក់​ទំនង។ យ៉ាង​ណាមិ​ញ ការ​ផ្តោត​ចិត្ត​ទៅ​លើព្រះ​សូរ​សៀងនៃ​ព្រះយេ​ស៊ូវ គឺ​ជា​ការ​បញ្ជា​ក់ថា ទ្រង់​សំខាន់​ចំពោះជី​វិត​​របស់​អ្នក។ ដូច​នេះ ចូរ​លះ​ចោល​ការ​អ្វី​ដែល​រំខាន​ដល់​ជីវិត​អ្នក ហើយ​ងាក​បែរ​មក​ស្តាប់​ព្រះប​ន្ទូល​ទ្រង់​វិញ ហើយ​អធិ​ស្ឋានសូម​ឲ្យ​ព្រះ​គុណ​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​ការ​អ្វី ដែល​ទ្រង់​បាន​មាន​បន្ទូល។–Joe Stowell

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles