ការស្តាយក្រោយ

តើអ្នក​ធ្លាប់​ស្តាយ​ក្រោយ បន្ទាប់​ពីបា​ន​ទិញ​ទំនិញ​អ្វី​មួយ​​​ខុស​​ដែរ​ឬ​​​ទេ? មុន​ពេល​ខ្ញុំទិ​ញ​របស់​ប្រើ​ប្រាស់​ណាមួ​យ​ ខ្ញុំ​មាន​ចិ​ត្ត​ច្រាស់​ច្រាល​ ព្រោះខ្ញុំ​ច​ង់​ប្រើ​វា​ជាលើ​កទី​មួ​យ។ តែ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ទិញ​រប​ស់នោះ​ហើ​យ​ ជួន​កាល​ខ្ញុំ​ស្រាប់​តែ​មាន​អារ​ម្មណ៍​ស្តាយ​ក្រោយ​ភ្លាម​។ មាន​សម្លេង​មួ​យ​បាន​សួរ​ខ្ញុំថា​ តើខ្ញុំ​ពិត​ជា​ត្រូ​វកា​ររ​បស់​នេះមែ​ន​ឬ? តើ​ខ្ញុំ​គួរ​តែចំ​ណាយ​លុយ ទៅលើ​របស់​នោះ​ឬទេ​?    ក្នុង​បទ​គម្ពី​រ​លោកុប្បត្តិ ជំពូក៣ យើង​ឃើញ​ថា មាន​កា​រស្តា​យ​ក្រោ​យ ជា​លើក​ដំ​បូ​ង​បំផុ​ត​បាន​កើត​ឡើង​ចំពោះ​មនុ​ស្ស​ជាតិ។ រឿ​ងនោះ​បា​ន​កើត​មាន នៅ​ពេល​ដែល​សត្វ​ពស់​ដែ​ល​មាន​ល្បិច​កល ​បាន​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​នា​ង​អេវ៉ា ឲ្យមា​ន​ការសង្ស័យ​ចំពោះ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ(​ខ.១)។ បន្ទា​ប់ម​ក ពេ​លវា​ឃើ​ញ​នាង​មាន​កា​រស​ង្ស័យ​ចំពោះ​ព្រះប​ន្ទូល​ព្រះហើ​យ វា​ក៏​បាន​នាំ​ឲ្យ​នាង​សង្ស័យ​ចំពោះ​បុគ្គលិក​លក្ខ​ណៈ​របស់​ព្រះ​ទៀ​ត(ខ.៤-៥)។ វា​បាន​សន្យា​ថា​ ភ្នែក​នាង​នឹ​ង “ភ្លឺ​ឡើង” ហើយ​នាង​នឹង​បាន “ដូ​ចជា​ព្រះ​”(ខ.៥)។

ដូ​ចនេះ នា​ង​អេ​វ៉ាក៏​បាន​ប​រិភោគ​ផ្លែ​ដឹង​ខុស​ត្រូ​វ ហើយ​អ័ដាំម​ក៏​បាន​ញាំ​តាម។ ​ហើយ​អំពើ​បាប​ក៏បា​នចូ​ល​មក​ក្នុង​លោ​កិយ។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ទាំង​ពីរ ​ដែលជា​បុ​រស និ​ងស្ត្រី​ដំ​បូង បាន​ទទួ​លនូ​វ​លទ្ធ​ផល​អាក្រ​ក់ លើស​ពី​អ្វីដែល​ពួ​ក​គេច​ង់បា​ន​ទៅ​ទៀត​។ ភ្នែក​ពួ​ក​គេក៏​បាន​ភ្លឺ​ឡើង​ ប៉ុន្តែ ពួក​គេមិ​ន​បាន​ដូ​ច​ព្រះ​ទេ។ តា​មពិ​ត បន្ទាប់​ពីមា​នរឿ​ង​នេះ​កើត​ឡើ​ង អ្វីដែ​លពួ​ក​គេ​ធ្វើមុ​ន​គេ គឺរ​ត់ទៅ​ពួ​ន គេច​ចេញ​ពី​ព្រះ​វត្ត​មាន​ព្រះ(ខ.៧-៨)។

អំពើ​បាប​នាំ​ម​កនូ​វ​ផល​វិបាក​ដ៏​អា​ក្រក់​បំ​ផុ​ត។ វា​តែង​តែ​ព្យា​យាម​រារាំ​ង​មិន​ឲ្យ​យើង ទទួល​បាន​នូវ​របស់​ដ៏​ល្អបំ​ផុត​ពី​ព្រះ។ ប៉ុន្តែ ព្រះ​បាន​ដណ្តប់​កាយ​របស់​អ័ដាំម និងនា​ងអេ​វ៉ា ដោយ​ស្បែក​សត្វ ​ដោយសេ​ចក្តី​មេត្តា​ករុណា និង​ព្រះគុ​ណ​រប​ស់​ព្រះអ​ង្គ​(ខ.២១) ដែល​ជានិ​មត្ត​សញ្ញា នៃកា​រ​ដែល​ព្រះយេ​ស៊ូវ​បាន​​ធ្វើស​ម្រាប់​យើង ដោយសុគតនៅលើឈើឆ្កាង លោះ​​បាបយើង។ ព្រះលោហិតព្រះអង្គបានខ្ចាយ ដើម្បីឲ្យយើង​បាន​ដ​ណ្តប់​កាយ ដោយ​សេចក្តី​សុចរិត​របស់​ព្រះអ​ង្គ ដោយ​គ្មាន​ការ​ស្តាយ​ក្រោយ​!-Poh Fang Chia

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles