ពួកបរិសុទ្ធ

អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ហៅ​ខ្លួន​ឯង​ថា ពួក​បរិសុទ្ធ​ឡើយ ប៉ុន្តែ ជា​ញឹក​ញាប់ សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​ហៅ​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​ថា “ពួក​បរិសុទ្ធ” ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី​(អេភេសូរ ១:១ កូល៉ុស ១:២)។​​ តើ​គាត់​ហៅ​ពួ​ក​គេ​ថា ពួក​​បរិសុទ្ធ ដោយ​សារ​ពួក​គេ​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ឬ? ទេ គឺ​មិន​យ៉ាង​ដូច្នោះ​ទេ ។​ ពួក​គេ​គឺ​ជា​មនុស្ស ដូច​នេះ​ ពួក​គេ​មាន​បាប ។​ តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​គាត់​ហៅ​ពួក​គេ​យ៉ាង​ដូច​នេះ? ក្នុង​ព្រះ​គម្ពី​រ​សញ្ញា​ថ្មី ពាក្យ ពួក​បរិសុទ្ធ គឺ​មាន​ន័យ​​ថា អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ញែក​ចេញ​សម្រាប់​ព្រះ ។​ ពាក្យ​នេះ គឺ​សំដៅ​ទៅ​លើ​អ្នក​ដែល​មាន​ការ​រួប​រួម​ខាង​វិញ្ញាណ​ ជា​មួយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ(អេភេសូរ ១:៣-៦)។ ពាក្យ​នេះគឺ​មាន​ន័យ​ដូច​ជា​ពាក្យ អ្នក​ជឿ​ព្រះ​ម្នាក់​ៗ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​យេស៊ូវ​(រ៉ូម ៨:២៧) និង​អ្នក​ដែល​ផ្តុំ​គ្នា​បង្កើត​ជា​ពួក​ជំនុំ​(កិច្ចការ ៩:៣២)។

តាម​រយៈអំណាច​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ ពួក​បរិសុ​ទ្ធ​មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ​នៅ​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ ឲ្យ​សក្តិ​សម​នឹង​ការ​ត្រាស​ហៅ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ទទួល ។​ ពួក​គេ​ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈដូច​នេះ គឺ​មិន​ត្រូវ​មាន​ភាព​អសីល​ធម៌​ផ្លូវ​ភេទ និង​ពាក្យ​សម្តី​មិន​សមរ​ម្យ​ឡើយ​(អេភេសូ ៥:៣-៤)។ យើង​ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ថ្មី​ៗ ដែល​មាន​ដូច​ជា ភាព​ជា​អ្នក​បម្រើ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​(រ៉ូម ១៦:២) ការ​បន្ទាប​ខ្លួន សេចក្តី​សុភាព ភាព​អត់​ធ្មត់ សេចក្តី​ស្រ​ឡាញ់ ការ​រួប​រួម​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ ​សេចក្តី​រួបរួម​គ្នា​របស់​ព្រះវិញ្ញាណ ដោយ​សេចក្តី​មេត្រី ទុក​ជា​ចំណង​ផង(អេភេសូ ៤:១-៣) ការ​ស្តាប់​បង្គាប់ និង​ការទ្រាំទ្រ​ ​​ក្នុង​ពេល​មាន​ទុក​លំបាក ឬ​សេចក្តី​វេទនា​(វិវរណ: ១៣:១០ ១៤:១២)។ ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់ អ្នក​និពន្ធ​ព្រះ​គម្ពីរ​ទំនុក​តម្កើង​បាន​ហៅ​ពួក​ប​រិសុទ្ធ​ថា​ជា “ជា​​ពួក​​ប្រសើរ ដែល​​​គាប់​​ចិត្ត​​ទូលបង្គំ​គ្រប់​ជំពូក”(ទំនុកតម្កើង ១៦:៣)។

ការ​រួប​រួម​របស់​យើង​ជា​មួយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ក្លាយ​ជា​ពួក​បរិសុទ្ធ ប៉ុន្តែ ការ​ស្តាប់​បង្គាប់​របស់​យើង ចំពោះ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ តាម​រយៈអំណាច​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​មាន​លក្ខណៈ សម្បត្តិ​​​ជា​ពួក​បរិសុទ្ធ ។​ – Marvin William

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles