ភ្ជួរដីតាមគន្លងដ៏ត្រង់

ថ្ងៃដំបូង​ដែល​ខ្ញុំ​ឡើង​ជិះ​លើ​ត្រាក់ទ័រ​កាត់​តាម​វាល​ស្រែ គឺ​នៅ​ពេលព្រឹ​ក​ព្រលឹម​ស្រាង​ៗ។ សម្លេង​ចង្រឹត​និង ​ភាព​ស្ងប់​ស្ងាត់​នៅ​ទីជ​នប​ទ​លាន់​ឮ​ដោយសម្លេ​ងម៉ា​ស៊ីន។ ត្រាក់​ទ័រ​ភ្ជួរ​ដីទំាំ​ងផ្ទាំង​ៗ ​ពាស​ពេញ​វាល​ស្រែ។ ពេល​ខ្ញុំ​ជាន់​ហ្គែរ​ដាក់​លេខ ហើយ​ទម្លាក់​ផាល​ភ្ជួរ​ដី​ចុះ ហាក់​ដូច​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង។ ពេល​ភ្ជួរ​រួច​រាល់​ហើយ ខ្ញុំក៏ក្រ​ឡេក​មើល​ក្រោយ ខ្ញុំស​ង្ឃឹម​ថា ភ្ជួរ​បាន​ត្រង់​ល្អ តែ​ខ្ញុំ​បែ​រជា​ភ្ជួ​រ​វៀច​ក្រវេច​ក្រវៀន ដូច​ស្នា​មស​ត្វ​ពស់​វាអញ្ចឹង គឺ​វៀច​ជាង​ផ្លូវ​ឡាន​ប្រណាំង​ទៅ​ទៀត។

ពេល​នោះ​វា​ធ្វើ​ឲ្យយើងរៀន​បាន​បទ​ពិសោធន៍ ​មួយ​គឺ​ថា «មុន​ភ្ជួរ​រាស់​សូម​ពិនិត្យ​មើល​ភ្លឺ​ស្រែ ឬ​បង្គោល​ព្រំ​ដីផ​ង។ កាល​ណាយើ​ងយ​កចិ​ត្តទុ​ក​ដាក់​ លើគ​ន្លង​ភ្ជួររា​ស់​ដី ​អ្នក​ភ្ជួរ​រាស់​ដី​ស្រែ អាច​ប្រាកដ​ថា គាត់​ភ្ជួរ​បាន​ត្រង់​ល្អ។ ពេល​ពិនិត្យ​​មើ​លវា​លស្រែ​ នោះយើង​អា​ច​ដឹង​ពី​ល​ទ្ធ​ផល​​​បាន។ ពេល​នោះអ្ន​កនឹ​ង​ភ្ជួរ​ដីបា​នត្រ​ង់​ល្អ។ បើ​អ្នក​បាត់​ម្ចាស់​​​ការ អ្នក​មិន​អាច​ភ្ជួរ​​បាន​ត្រង់តាម​គន្លង​ទេ។

លោក​ប៉ុល​បាន​ទទួល​ប្រាជ្ញាម​ក​ពី​ព្រះ​ ខណៈ​គាត់​សរសេរ​ពីប​ទពិ​សោធន៍​ជា​មួយ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ហើយ​ឥទ្ធិព​លទាំ​ងឡា​យបា​នប​ង្ហូរ​មក​គាត់។ គាត់​មិន​ចង់​ឃើញ​ការ​បាក់​បែក​ទេ (ភីលីព ៣:៨,១៣) រត់​តម្រង់​ទៅ​ឯ​ទី (ខ៨-១៤) ដោយដឹ​ង​ពីល​ទ្ធផ​លទុ​កជា​មុន(ខ៩-១១) ចូរ​សម្លឹង​មើល​អស់​អ្នក​ដែល​រស់​នៅ​ស្របតា​មគំ​រូ ដែល​យើង​បាន​ដាក់​ឲ្យ​បង​ប្អូន​ឃើញ(ខ១៦-១៧)។

មិន​ខុស​ពី​អ្វីដែ​លលោ​កប៉ូ​លមា​ន​ប្រសាសន៍​ស្រាប់​ថា បើយើ​ង​សម្លឹង​មើល​​ព្រះ គ្រីស្ទ​យើង​នឹង​ភ្ជួរ​ត្រង់​គន្លង ហើយ​នឹង​សម្រេច​គោល​បំណ​ង​ព្រះហ​ប្ញទ័​យ​ព្រះ សម្រាប់​ជីវិត​យើង​ម្នាក់​ៗ។-Randy Kilgore

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles