សម្រាប់ពេលដ៏វែងខាងមុខ

ក្នុង​ការ​ស្ទ​ង់​មតិ មនុស្សពេ​ញ​វ័យ​ជាង​១ពា​ន់នា​ក់ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៦ គេ​បាន​រក​ឃើ​ញ​ថា មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន អាច​អត់​ធ្ម​ត់​ជាម​ធ្យម បាន​តែ​១៧នា​ទី​ទេ នៅក្នុ​ង​ការ​ឈរ​ជា​ជួរ ដើម្បី​រង់​ចាំ​វេណ​ទទួល​សេវា​កម្ម​អ្វី​មួយ។ ម្យ៉ាង​ទៀត ពេល​ទូរ​ស័ព្ទទៅ​កា​ន់ន​រណា​ម្នាក់​ មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​អាច​អត់​ធ្មត់បា​ន​តែ៩​នា​ទីប៉ុ​ណ្ណោះ​ នៅក្នុ​ង​ការ​រង់​ចាំ​ឲ្យ​គេលើ​កទូ​រ​ស័ព្ទ។ កា​រខ្វះ​ការ​អ​ត់​ធ្មត់ គឺ​ជា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដែល​ម​នុស្ស​យើង​មាន​ជា​ធម្មតាទៅ​ហើយ​។

សាវ័​កយ៉ា​កុប​បា​ន​សរសេរ​សំបុត្រ ទៅ​កាន់​អ្ន​ក​ជឿ​ព្រះមួ​យ​ក្រុម ដែល​កំពុង​មាន​កា​រពិបាក ​នៅក្នុង​កា​រ​អ​ត់ធ្ម​ត់ ក្នុង​ការ​រង់​ចាំ​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​ត្រឡប់​មក​​វិញ(យ៉ាកុប ៥:៧)។ នៅ​ស​ម័​យនោះ​ ពួក​គេ​កំពុង​រស់​នៅ ក្រោម​ការ​កេងប្រ​វ័ញ្ច និង​ក្នុង​ពេល​ដ៏​ពិបាក បាន​ជា​សាវ័ក​យ៉ាកុប​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​គេ ឲ្យ​មាន​ការ​អ​ត់​ធ្មត់ ក្នុង​រយៈ​ពេល​វែង​។   គាត់​បាន​ព្យា​យាម​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្រីស្ទប​រិស័​ទ​ទាំ​ង​​នោះ ឲ្យឈ​រ​ឲ្យ​មាំមួ​ន ហើយ​រស់​​នៅ​​ដោយកា​រ​លះប​ង់​ រហូត​ដល់​ពេល​ដែល​ព្រះអ​ម្ចាស់​យាង​មក ដើម្បី​ជំនុំ​ជម្រះ​លោ​កិយ។ គាត់​បាន​បង្រៀន​ពួក​គេ​ឲ្យ “​តាំ​ង​​ចិ​ត្ត​ឲ្យ​ខ្ជាប់ខ្ជួន​ឡើង ដ្បិត​ព្រះអម្ចាស់​ជិត​យាង​មក​ហើយ”(ខ.៨)។

គាត់​ក៏បា​ន​ប្រាប់​ពួក​គេ ឲ្យ​មាន​ការ​អត់ធ្ម​ត់ ដូច​កសិករ ដែលមា​នចិ​ត្តអ​ត់​ធ្មត់​ក្នុ​ងកា​រ​រ​ង់​ចាំ​ទឹកភ្លៀង និង​ការ​ច្រូតកាត់(ខ.៧) និង​ដូច​ពួកហោ​រា និង​លោក​យ៉ូប ដែល​ជា​ពួកព្ធ​យុកោ ដែលបា​នប​ង្ហាញ​នូវ​ការ​អត់​ធ្មត់​ ក្នុង​​ទុ​ក្ខ​វេទនា​(ខ.១០-១១)។ នៅ​ចុង​ប​ញ្ចប់ គាត់​បាន​លើក​ទឹ​កចិ​ត្ត​អ្នក​ជឿព្រះ​ កុំ​ឲ្យ​បោះប​ង់​ការ​តស៊ូ​ឡើយ។

ពេល​ដែល​យើ​ងកំ​ពុ​ងជួ​ប​ការល្ប​ងល​ ក្នុង​ទុក្ខ​លំបាក ព្រះ​សព្វ​ព្រះ​ទ័​យ​នឹង​ជួយ​យើង ឲ្យ​បន្ត​រស់នៅ​ ដោយ​ជំនឿ និង​ដោយ​ទុក​ចិត្ត ទៅ​លើ​សេចក្តី​អាណិត និង​សេចក្តី​មេត្តា​រ​បស់​ព្រះ​អ​ង្គ(ខ.១១)។-Marvin Williams

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles