ឈ្មោះរបស់អង្គបុគ្គលម្នាក់

ក្សត្រី​ក្លេអូផ៉ាត្រា(Cleopatra) លោក​កាលីលេ(Galileo) លោក​សេកស្ពៀរ(Shakespeare) លោក​អែលវីស(Elvis) និង​លោក​ពេលេ(Pelé) សុទ្ធ​តែ​ជា​បុគ្គល​មាន​ឈ្មោះ​ល្បី​ល្បាញ​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ពួក​គេ​នៅ​តែ​ជា​តួអង្គ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត ដោយ​សារ​គេ​ដឹង​ថា ពួក​គេ​ជា​នរណា ហើយ​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ។ តែ​មាន​ឈ្មោះ​មួយ​ទៀត ដែល​ល្បីល្បាញ និង​សំខាន់​លើស​ឈ្មោះ​ណា​ទាំង​អស់!

មុន​ពេល​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នៃ​ព្រះ ប្រសូត្រ​ក្នុង​លោកិយ​នេះ ទេវតា​បាន​ប្រាប់​នាង​ម៉ារា និង​លោក​យ៉ូសែប ឲ្យ​ដាក់​ព្រះ​នាម​ឲ្យ​ទ្រង់​ថា យេស៊ូវ  ព្រោះ “ទ្រង់​នឹង​ជួយ​សង្រ្គោះ​រាស្រ្ត​ទ្រង់ ឲ្យ​រួច​ពី​បាប”(ម៉ាថាយ ១:២១) ហើយ “គេ​នឹង​ហៅ​ទ្រង់ថា “​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នៃ​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត”(លូកា ១:៣២)។ ព្រះ​យេស៊ូវ​មិន​បាន​យាង​មក ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​ជន​ល្បី​ល្បាញ​ឡើយ តែ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​អ្នក​បម្រើ ដែល​បាន​បន្ទាប​ព្រះ​កាយ​ទ្រង់ ហើយ​សុគត  នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ដែល​ទទួល​ជឿ​ទ្រង់  អាច​ទទួល​ការ​អត់​ទោស ហើយ​រួច​ពី​អំណាច​នៃ​អំពើ​បាប។

សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​សរសេរ​ក្នុង​សំបុត្រ​ផ្ញើ​ទៅ​ពួក​ជំនុំ​ថា “ដោយ​ហេតុ​នោះ​បាន​ជា​ព្រះ​បាន​លើក​ទ្រង់​ឡើង​យ៉ាង​ខ្ពស់ ហើយ​បាន​ប្រទាន​ឲ្យ​មាន​នាម​ដ៏​ប្រសើរ លើស​ជាង​អស់​ទាំង​នាម​ផង ដើម្បី​កាល​ណា​ឮ​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវ នោះ​ឲ្យ​គ្រប់​ទាំង​ជង្គង់​នៅ​ស្ថានសួគ៌ នៅ​ផែនដី ហើយ​នៅ​ក្រោម​ផែនដី​ត្រូវ​លុត​ចុះ ហើយ​ឲ្យ​គ្រប់​ទាំង​អណ្តាតបាន​ថ្លែង​ប្រាប់​ថា ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​ទ្រង់​ជា​ព្រះអម្ចាស់ សំរាប់​ជា​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះវរបិតា”(ភីលីព ២:៩-១១)។

យើង​ត្រូវ​តោង​ឲ្យ​ជាប់​ព្រះ​នាម ព្រះយេស៊ូវ ទាំង​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​អំណរ​បំផុត ក៏​ដូច​ជា​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​តម្រូវ​ការឬ​ខ្វះ​ខាត​ខ្លាំង​បំផុត។ ទ្រង់​នឹង​មិន​ចាក​ចេញ​ពី​យើង​ឡើយ ហើយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​ក៏​មិន​ដែល​ប្រែ​ប្រួល​ឡើយ។-DAVID MACCASLAND

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles