ការ​រស់​នៅ បន្ទាប់​ពី​បាត់​បង់​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់

លោកធីម ចេកសិន(Tim Jackson) ដែល​ជា​អ្នក​ប្រឹក្សា​ផ្លូវ​ចិត្ត បាន​សរសេរ​ថា “ការ​សោក​សង្រេង គឺ​ជា​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ ដែល​យើង​នឹង​ត្រូវ​ឆ្លង​កាត់ នៅ​ពេល​ណា​មួយ”។ ក្នុង​សៀវ​ភៅ​នេះ គាត់​បាន​ចែក​ចាយ​បទ​ពិសោធន៍​ដ៏​សោកសៅ​ដែល​គាត់​បាន​ជួប​ផ្ទាល់ ហើយ​ចង្អុល​បង្ហាញ​យើង ឲ្យ​ងាក​ទៅ​រក​ឈើ​ឆ្កាង និង​អំណាច​នៃ​ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ការ​សោក​សង្រេង ដោយ​មាន​ក្តី​សង្ឃឹម។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ គាត់​ក៏​បាន​បង្ហាញ​អំពី​ដំណាក់​កាល​នៃ​ការ​សោក​សង្រេង និង​បាន​ក្រើន​រំឭក​យើង ឲ្យ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ព្រះ​អាទិករ និង​ពឹង​ផ្អែក​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ដើម្បី​ទទួល​ការ​កម្សាន្ត​ចិត្ត។

Download “ការ​រស់​នៅ បន្ទាប់​ពី​បាត់​បង់​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់”

Life-after-loss-kh.pdf – Downloaded 94 times – 848.04 KB

More articles