កត្តាដែលធ្វើឲ្យភ័យខ្លាច

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ហ្សែ​កស្ពៀរ(Shakespeare) អ្នក​ដឹង​ថា តួ​ឯក​របស់​គាត់​តែងតែ​មាន​គុណ​វិបត្តិ​ដែល​ធ្ងន់​ធ្ងរ។ វា​ធ្វើ​ឱ្យ​រឿង​ល្អមើ​ល ហើយ​បង្រៀន​នូ​វ​មេរៀន​សំខាន់​ខ្លះ​។ ដូច​គ្នា​វា​ពិត​សំរាប់​វិរបុរស​ក្នុងគម្ពីរ អាប្រាហាំ។ គុណ​វិបត្តិរ​បស់​គាត់? ការ​ភ័យ​ខ្លាច។ ពីរ​ដង​ដែល​អាប្រាហាំ​បង្អោន​ទៅ​តាម​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​ថា អ្នក​គ្រប់​គ្រង​នឹង​សំលាប់​កាត់​ហើយ​យក​ប្រពន្ធ​គាត់​(លោកុប្បបត្តិ១២:១១-២០ ២០:២-១៣)។ ការ​​ភ័​យ​ខ្លាច​ ព្រោះ​ជីវិតគាត់ គាត់​បាន​បញ្ឆោត​ទាំង​ផា​រ៉ោន​ និង​ស្តេច​អាប៊ីម៉ាលេក​ ដោយ​និយាយ​ថា “នាង​ជា​ប្អូន​ស្រី​ខ្ញុំ” ក្នុង​ការ​ស្វាគមន៍សំខាន់​ឱ្យ​ស្តេច​យក​នាង​សារ៉ា​ចូល​ក្នុង​ទីកន្លែង​ស្នំ(២០:២)។ ដោយ​ការខ្លា​ចកំណត់​សកម្ម​ភាព គាត់បា​ន​ដាក់​ខ្លួន​ផ្សងគ្រោះ​ថ្នាក់​ពី​ផែន​ការ​ព្រះ​ ដែល​ថា​ តាម​រយៈ​គាត់​ និង​សារ៉ា នឹង​មាន​ជាតិ​សាសន៍​ដ៏​​ធំកើត​មាន(១២:១-៣)។ ប៉ុន្តែ​ មុនយើង​វិនិច្ឆ័យ​អាប្រាហាំ យើង​គួរ​សួរ​ខ្លួន​យើង​សំណួរ​ខ្លះ។ ពេល​ខ្លាច​បាត់​បង់​ការ​ងារ តើ​យើង​សំរប​តាម​ភាព​សុចរិត​យើង​ទេ? ដោយ​ខ្លាច​គេ​ឃើញ​រ​ស់​បែប​ចាស់ តើ​យើង​នឹង​ដាក់​តំលៃ​យើង​ចោល​ចេញ​ទេ? ដោយ​ខ្លាច​គេ​ចំអក ឬ​យល់ច្រឡំ តើ​យើង​នឹ​ងព្រងើ​យ​​ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ភាព​អស់​កល្ប​របស់​អ្នក​នោះ​ មាន​គ្រោះថ្នា​ក់? មាន​តែ​ការ​មួយ​ដែល​យក​ឈ្នះ​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​យើង គឺ​ជំនឿ​ដែល​តស៊ូ​ក្នុង​ព្រះ​វត្ត​មាន ការ​ការ​ពារ អំណាច និង​ការ​សន្យា ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ បើ​ការ​ភ័យ​ខ្លាច​ យើង​ធ្វើឱ្យ​ផែន​ការ​ព្រះ​សំរាប់យើង​មាន​ភាព​គ្រោះ​ថ្នាក់ ចូរ​ចង​ចាំ​ថា​ ទ្រង់​នឹង​មិន​ដែល​សុំ​អ្នក​ដែល​ទ្រង់​មិន​អាច​បញ្ចប់​បាននោះ​ទេ ទោះ​​​បី​វា​ទាម​ទារ​អន្តរាគមន៍​អស្ចារ្យ​ពី​ខាង​ទ្រង់​ក៏​ដោយ។ —Joe Stowell

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles