សំណូក

កំឡុង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​បរទេស ប្តី​ខ្ញុំ​គាត់​សំគាល់​ថាផ្លូវ​ក្រាល​កៅ​ស៊ូ​មាន​ស្នាម​ពៀច​ជា​ខ្លាំង។ ពេល​គាត់សួរ​អំ​ពី​វា អ្នក​បើក​ឡាន​ពន្យល់​ថា​ វា​បណ្តាល​មក​ពី​កង់​ឡានដឹក​ទំនិញ​ខុស​ច្បាប់ លើស​ទំងន់។ ពេល​ប៉ូលីស​ឃាត់ អ្នក​បើក​បរ​សូក​លុយ​ ដើម្បី​ចៀស​វាង​ការ​ផាក​ពិន័យ។ អ្នក​បើកឡាន​ដឹក​ទំនិញ និង​ប៉ូលីស​នាំ​មុខ​ខាង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ប៉ុន្តែ អ្នក​បើក​បរ​និង​អ្នក​បង់​ពន្ធ​ផ្សេង​ទៀត បាន​ទុក​ឱ្យ​មាន​បន្ទុក​ខាង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​មិន​យុត្តិធម៌ ហើយ​និង​ផ្លូវ​ដែល​មិន​ស្រួល។

មិន​មែន​គ្រប់​ទាំង​សំណូក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ឱ្យ​​ឃើញ ខ្លះ​គឺ​ចេះប្រើ​កល​ល្បិច។ ហើយ​មិន​មែន​គ្រប់​ទាំង​សំណូក​ជា​ថវិការ។ ការ​បញ្ជោរ​ក៏​ជា​ប្រភេទ​នៃ​សំណូក ដែល​ប្រើ​ពាក្យ​ជា​ថវិកា។បើ​យើង​ធ្វើ​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ដទៃ ដោយ​និយាយ​អ្វី​ដែល​ល្អ​អំពីយើង វា​ក៏​ដូច​ជា​កំពុង​សូក។ ចំពោះ​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ គ្រប់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​លំអៀង​គឺ​មិន​យុត្តិធម៌។ ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​យុត្តិធម៌ មាន​លក្ខ​ខណ្ឌ​នៃ​ការ​ស្នាក់​នៅ​ទឹក​ដី​សន្យា។

ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​មិន​ត្រូវ​បង្ខូច​យុត្តិធម៌ ឬ​មាន​ភាព​លំអៀង(ចោទិយកថា ១៦:១៩​-២០)។ សំណូក​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ផ្សេងអស់​យុត្តិធម៌ ដែល​វា​ផ្ទុយ​នឹង​ចរិត​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ដែល​ទ្រង់​ជា​ព្រះ​​លើ​ទាំ​ងព្រះ និង​ម្ចាស់លើស​អស់​ទាំ​ង​ម្ចាស់ “ជា​ព្រះ​ដ៏​អស្ចារ្យ មាន​ចេស្តា និង​មាន​ឥទ្ធិ​ឫទ្ធ ដែល​មិន​លំអៀង ឬ​ទទួល​សំណូក” (១០:១៧) ពិត​ជា​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ ដែល​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ចា​ត់​ទុក​យើង​ដូច​គ្នា ហើយ​ទ្រង់​ចង់​ឱ្យ​យើង​ចាត់​ទុក​អ្នក​ផ្សេង​ក៏​ដូច​គ្នា​ដែរ។ —Julie Ackerman Link

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles