ទូលបង្គំបានត្រៀមខ្លួនហើយ

ខណៈ​ពេល​លោក​ហ្គារី(Gary) កំពុង​រង់​ចាំ​តុលា​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​រឿង​ក្តី​របស់​គាត់ នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​កាត់​ក្តី គាត់​បាន​ស្តាប់​​ឮគេនិ​យាយ​គ្នា អំពី​រឿ​ង​ដ៏​សោក​សៅ​ជា​ច្រើន របស់​អ្នក​ដែល​​កំពុង​តែ​បាត់​បង់​ផ្ទះ​សម្បែង។ ក្នុង​ចំណោម​អ្នកទាំ​ងនោះ​ មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើ​នបា​ន​ធ្វើ​តាម​និតិ​វិធី ដែល​ខ្លួន​ហាក់​ដូច​ជាបា​ន​យល់​ច្បា​ស់។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់​ស្ត្រី​ម្នាក់ ​ឈ្មោះ​លី​សលី(Lesley) មើល​ទៅ​គាត់ ហាក់​ដូច​ជា​​កំពុង​​សុញ្ញ​​គំនិ​​តចំ​ពោះរឿ​ង​នេះ។ លោក​ហ្គារី​បាន​ដឹង​ថា ស្ត្រី​ម្នាក់នេះមិន​ដឹង​ថាត្រូ​វ​ដោះស្រា​យ ដោយ​របៀប​ណាទេ​ ឬ​ទៅ​រក​ជំនួយ​នៅ​កន្លែង​ណាទេ​។

ពេល​នោះ គាត់​បាន​ព្យាយាម​បញ្ឈប់​សម្លេង​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​គាត់ ដែល​កំពុង​ជំរុ​ញឱ្យ​គា​ត់ជួ​យនា​ង ប៉ុន្តែ គាត់​មិន​អាច​បញ្ឈប់​វា​បាន​ទេ។ គាត់​បាន​គិត​អំពី​មូល​ហេតុ​ជា​ច្រើន ​ដែល​គាត់​មិន​ត្រូវ​លូក​ដៃ​ចូល​ក្នុង​រឿង​របស់​គេ។ ទីមួយ គាត់​មិន​មាន​ជំនាញ នៅ​ក្នុងកា​រ​ទៅ​សន្ទ​នា​ជា​មួយ​អ្នក​ដែល​ខ្លួន​មិន​ស្គាល់​ទេ។ ទីពីរ គាត់​ភ័យ​ខ្លាច​គេយ​ល់ច្រ​ឡំអំ​ពី​បំណង​របស់​គាត់។ ប៉ុន្តែ ក្រោយម​ក គា​ត់យ​ល់ថា​ ការជ​ម្រុញ​ចិត្ត​នោះ គឺ​មក​ពី​ព្រះ​អម្ចា​ស់ទេ​ ហើយ​គាត់​មិន​ចង់​ប្រថុយ​នឹង​ការ​មិន​ស្តាប់​បង្គាប់​ឡើយ។

ពេលលោ​ក​ហ្គារី​បាន​ឃើញ​អ្នក​ស្រី​លីសលី កំពុង​ដើរ​ចេញ​ពី​បន្ទប់​កាត់​ក្តី គាត់ក៏​បាន​និយាយ​ទៅកា​ន់នា​ង​ថា “អ្នក​ស្រី ខ្ញុំបា​នឮ​ទី​​បន្ទាល់​របស់​អ្នក​ស្រី នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​កាត់​ក្តី ហើយ​ខ្ញុំ​ជឿថា​ព្រះអម្ចា​ស់​ចង់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​ជួយ​អ្នក​ស្រី”។

ដំបូង​ឡើយ អ្នក​ស្រីលីស​លីមា​នចិ​ត្ត​សង្ស័យ​ ចំពោះលោ​កហ្គា​រី ប៉ុន្តែ គាត់​ក៏​បាន​ផ្តល់​ការ​ធានាអំ​ពី​ភាព​ស្មោះត្រ​ង់​រប​ស់គាត់។ គាត់​ក៏បា​នទូ​រស័ព្ទ​ទៅ​មនុស្សមួ​យ​ចំនួន ក្នុង​ពួក​ជំនុំ​ប្រចាំ​តំបន់ ដើម្បី​ឱ្យ​នាង​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំន​ងជា​មួ​យអ្ន​កដែ​លអា​ចផ្ត​ល់ជំ​នួយ តាម​សេច​ក្តីត្រូ​វការ​របស់​នាងបា​ន ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​នាង​បាត់​បង់​ផ្ទះ​សម្បែង។

ព្រះ​អម្ចាស់ត្រា​សហៅ​យើ​ង ឱ្យ​មាន​តួនាទី​ដ៏​សកម្ម​(១យ៉ូហាន ៣:១៨)។ ពេល​យើង​ដឹង​ថា ទ្រង់កំ​ពុង​បណ្តាល​ចិត្ត​យើង​ឱ្យ​ជួយ​នរណា​ម្នាក់ នោះយើ​ង​គួរ​តែនិ​យាយ​ប្រាប់​អ្នក​នោះ​ថា “ខ្ញុំជឿ​ថា ព្រះ​ចង់​ឱ្យ​ខ្ញុំជួ​យអ្ន​ក”។ —Julie Ackerman Link

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles