មូលហេតុដែលយើងធ្វើការ

ក្នុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ ១៦៦០ គេ​បាន​ឲ្យលោ​ក គ្រីស្តូហ្វ័រ រែន(Christopher Wren) ធ្វើ​ការ​រចនា​ប្លង់​ព្រះ​វិហារ​ធំ​របស់​​សេន​ប៉ុល(St. Paul’s Cathedral) នៅ​ទី​ក្រុង​ឡុង ​ឡើងវិ​ញ។ យោង​តាម​រឿង​ព្រេង បាន​ឲ្យដឹ​ង​ថា ថ្ងៃ​មួយ ​គាត់​បាន​ទៅ​ពិនិត្យ​ការ​ដ្ឋាន​នៃ​សំណង់​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ ហើយ​ពួក​កម្ម​ករ​មិន​បាន​ស្គាល់គា​ត់​ទេ។ លោក​រេន បានដើ​រ​មើល​ការ​ដ្ឋាន ហើយ​ក៏​បាន​សួរ​កម្មករ​ពីរ​បី​នាក់​ថា “អ្នក​កំពុង​ធ្វើ​អ្វី?” កម្ម​ករ​ទីមួយ​បាន​ឆ្លើយ​ថា “ខ្ញុំ​កំពុ​ងកា​ត់ថ្ម​​មួយ​ដុំ”។ រី​ឯ​កម្ម​ករ​ទីពីរ​វិញ ក៏បា​នឆ្លើ​យថា​ “ខ្ញុំ​កំពុង​ធ្វើ​ការ ដើម្បី​ប្រាក់​ឈ្នួល ៥​ស៊ីលីង ២​ភែន ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ”។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ កម្ម​ករ​ទីបី​​បាន​ឆ្លើយ តាម​ការ​យល់ឃើ​ញខុ​ស​ពីអ្ន​ក​មុន​​ៗថា “ខ្ញុំ​កំពុង​ជួយ​លោក​គ្រីស្ទូ​ហ្វ័រ រេន សាង​សង់​ព្រះ​វិហារ​ដ៏ធំ​អស្ចារ្យ ដើម្បី​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ”។ ដូច​នេះ កម្មករ​រូប​នេះ ពិត​ជា​មាន​អា​កប្ប​កិរិយ៉ា និង​បំណង​ចិត្ត​ខុស​ពី​កម្ម​ករ​ផ្សេង​មែន!

យើង​ត្រូវ​ដឹង​អំពីមូ​ល​ហេតុ ដែល​យើង​ធ្វើ​កិច្ច​ការ​នី​មួយ​ៗ ព្រោះវា​ពិ​តជា​មា​នសា​រៈសំ​ខាន់​ខ្លាំង​ណាស់ ជា​ពិសេស ពេល​ដែល​យើង​កំពុង​ធ្វើ​ការ ឬមា​ន​អាជីព​អ្វី​មួយ ​នៅក្នុង​ការ​រស់​នៅ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​សាវ័​កប៉ុ​ល ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពួក​ជំនុំ​ក្រុង​អេភេសូរ​ថា ​“ចូរកុំ​បំរើ​តែ​ក្នុង​កាល​ដែល​គេ​មើល​ឃើញ ដូច​ជា​ចង់​បំពេញ​ដល់​ចិត្ត​មនុស្ស​នោះ​ឡើយ ចូរ​បំរើ​ដូច​ជា​បាវ​បំរើ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​វិញ ទាំង​ធ្វើ​តាម​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះ​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត ទាំង​បំរើ​ដោយ​អំណរ ដូច​ជា​បំរើ​ដល់​ព្រះអម្ចាស់​ផង មិន​មែន​ដូច​ជា​បំរើ​មនុស្ស​ឡើយ”(អេភេសូរ ៦:៦-៧)។

បើ​យើង​ធ្វើកា​រ​ងារ​របស់​យើង ដោយ​គ្រាន់​តែដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ប្រាក់​កម្រៃ ឬដើ​ម្បី​តែបំ​ពេញ​ចិត្ត​ចៅហ្វាយ ឬ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង នោះមា​ន​ន័យ​ថា យើង​មិន​បាន​ធ្វើ​ការ​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត ដើម្បី​បញ្ជាក់​អំពី​ចិត្ត​ស្មោះ​ស្ម័​គ្រដែ​ល​យើង​មាន​ចំពោះ​ព្រះ​ឡើយ។ ដូច​នេះ តើ​យើ​ង​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​អ្វី? គឺ​ដូច​ដែល​កម្មក​ររូ​ប​នោះ បាន​ប្រាប់​លោក​រេន​ថា យើង​ធ្វើ​ការ “ដើម្បីថ្វា​យ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ”។​
–Bill Crowder

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles