ការស្តាប់បង្គាប់ គឺជា ការថ្វាយបង្គំព្រះ

ពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរ ជាមួយក្រុមចម្រៀង មក​ពីសា​លាវិ​ទ្យាល័​យគ្រី​ស្ទប​រិស័ទ ខ្ញុំ​មាន​ចិត្ត​សប្បាយ​រីក​រាយ​ណាស់ ដែលបា​ន​ឃើញ​សិស្ស​សាលា​ទាំង​នោះ សរសើរ​ដំកើ​ងព្រះ នៅក្នុ​ងការ​ដឹក​នាំក​ម្ម​វិធី​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​វិហារ ដែល​យើង​បាន​ម​ក​ធ្វើ​ទស្ស​នៈ​កិច្ច​។ ​តែ​មាន​ការ​មួយ ដែល​កាន់​តែ​គួ​រ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្ម​ណ៍​ជាង​នេះ​ទៀត ដែល​បាន​កើ​តឡើ​ង​នៅ​ក​ន្លែង ដែល​នៅមិ​ន​ឆ្ងាយ​ពី​ព្រះវិហា​រនោះ​។ ថ្ងៃ​មួយ សិស្ស​សាលាមួ​យក្រុ​ម​នេះ​ បាន​ដឹង​ថា ស្រ្តីម្នាក់​មិន​មា​ន​លុយ​ចា​ក់​សាំ​ង​ឡាន​ទេ​ ហើយ​ព្រះ​ក៏បាន​ប៉ះ​ពា​ល់ចិ​ត្ត​ពួ​ក​គេ ​ឲ្យ​រ៉ៃប្រា​ក់​ដង្វា​យ សម្រាប់​ជួយ​នាង​។ ពួក​គេ​ក៏ប្រ​មូ​លបា​ន​ប្រា​ក់ ​ដែល​ល្មម​នឹ​ងឲ្យ​នា​ងចាក់​សាំង​ឡាន​នាង បាន​ដ​ល់ពី​រ​បី​លើ​ក។

ការ​ថ្វាយ​បង្គំ និ​ងស​រសើរ​ដំកើ​ង​ព្រះ ក្នុង​ព្រះវិហារ គឺ​ជារឿ​ងដ៏​សំ​ខាន់ ទន្ទឹ​មនឹ​ង​នោះ ការ​ចេ​ញទៅ​ពិ​ភ​ពពិ​ត​ខាង​ក្រៅ ហើយ​ថ្វាយ​ប​ង្គំទ្រ​ង់ តាម​រ​យៈ​ការ​ស្តា​ប់ប​ង្គា​ប់​ជា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ក៏​ជារឿ​ង​សំខា​ន់ណា​ស់​ដែ​រ។ គំរូដ៏​ល្អរ​បស់​សិ​ស្សសា​លា​ទាំ​ងនោះ​ បាន​បណ្តាល​ចិត្ត​យើង ឲ្យ​គិត​ពិចារណា​អំពី​ជីវិត​របស់​យើង។ ​តើយើងថ្វា​យប​ង្គំព្រះ​តែ​នៅ​ក្នុង​ព្រះវិ​ហារទេ​ឬ​? ពុំនោះទេ​ តើយើ​ងប​ន្ត​ថ្វាយ​បង្គំទ្រ​ង់ នៅ​ខាង​ក្រៅព្រះ​វិហា​រ​ទៀត ដោយ​ការ​ស្តាប់​បង្គា​ប់​ទ្រង់ នៅ​ក្នុង​កា​ររ​ស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃរ​ប​ស់យើ​ង ដោយ​ស្វែង​រក​ឱកាស​បម្រើទ្រ​ង់​ឬ​ទេ?

ក្នុងប​ទ​គម្ពីរ ១សាំយ៉ូអែល១៥ យើង​ឃើញ​ថា ព្រះអ​ម្ចា​ស់បា​នឲ្យ​ស្តេ​ច​សូល​ធ្វើ​កិច្ច​ការ​មួយ​ ប៉ុន្តែ ទ្រង់​បា​ន​ធ្វើខុ​ស(ខ.២០-២១) ដោយ​ប្រើកា​រ​ថ្វាយ​ប​ង្គំ(ការ​ថ្វាយ​យ​ញ្ញបូ​ជា) ជា​លេស សម្រាប់​បន្ត​ធ្វើ​ខុស ដោយមិ​ន​ស្តា​ប់ប​ង្គា​ប់ព្រះ​ទៅ​វិញ​។ ព្រះទ្រ​ង់​ក៏​បា​នឆ្លើ​យ​តប​ថា ​“ដែល​ស្តាប់​បង្គាប់ នោះ​វិសេស​លើស​ជាង​យញ្ញបូជា”(ខ.២២)។

ការ​ចូល​រួ​មកា​រ​ថ្វា​យប​ង្គំ​ព្រះ នៅព្រះ​វិ​ហារ ​គឺជា​កា​រប្រ​សើ​រណា​ស់ ប៉ុន្តែ សូម​យើង​​អធិ​ស្ឋាន​សូម​ឲ្យព្រះ​ប​ង្ហាញ​យើ​ង ពីរ​បៀ​បថ្វា​យ​ការ​ស​រសើរ​ដ៏​សក្តិ​សម​ចំពោះ​ទ្រ​ង់ តាម​រយៈកា​រ​ស្តាប់​បង្គាប់​របស់​យើ​ង​ចុះ។–Dave Branon

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles