ត្រង់​ហ្នឹង​ហើយ ដែល​និយាយ​អំ​ពី​ព្រះ​យេស៊ូវ

ម៉ៃឃល ប្រោន(Michael Brown) ជា​ក្មេ​​ង​ប្រុ​​សជ​​ន​​ជាតិ​យូ​ដា​ម្នាក់ ដែលបា​នច​ម្រើន​វ័យ​ធំ​ឡើង ក្នុង​ក្រុង​ញូយ៉ក។ កាល​​នោះ គាត់​មិន​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍នឹងកា​រ​ខាងវិ​ញ្ញាណ​ទេ។ គាត់​បាន​ក្លា​យជា​អ្នក​វាយស្គ​រ ក្នុង​ក្រុមត​ន្រ្តីមួ​យ ហើយ​ក៏​ក្លាយ​ជា​អ្ន​កញៀ​ន​ថ្មាំ។ បន្ទាប់​មក មាន​មិត្ត​ភ័ក្ររ​បស់​គាត់​ខ្លះ បាន​អញ្ជើញ​គាត់ឲ្យ​ទៅព្រះ​វិហារ ដែល​នៅ​ទីនោះ ពួក​ជំនុំ​បាន​បង្ហាញ​ចេ​ញ​នូវ​ក្តី​ស្រឡាញ់ និង​អធិស្ឋាន​​ឲ្យគា​ត់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យគា​ត់​មិន​អាច​បដិសេធ​បានឡើ​យ។ បន្ទាប់​ពីលោក​ម៉ៃឃ​លមាន​កា​រតយុទ្ធ​ខាងវិ​ញ្ញាណ អស់​មួយ​រយៈ​ពេ​លខ្លីម​ក គាត់​ក៏បា​នទ​ទួ​ល​ជឿព្រះ​យេស៊ូវ ជា​ព្រះ​សង្គ្រោះ។ នេះជា​ការ​ផ្លាស់​ប្រែដ៏​ប្រសើ​រ នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ក្មេ​ងជំ​ទ​ង់សា​សន៍យូ​ដាម្នា​ក់​នេះ​     ដែលធ្លា​ប់​តែ​ជា​មនុ​ស្ស​មានៈ​។ ថ្ងៃមួ​យ គាត់បា​នប្រា​ប់ឪ​ពុក​រ​ប​ស់គា​ត់​ថា​ គាត់​បាន​ឮ អំពី​បទ​គម្ពី​រស​ញ្ញា​ចា​ស់ ដែល​បានចែង​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូ​វ។ ឪពុក​គាត់​មិន​ជឿ​គា​ត់ទេ​ បានជា​សួ​រគា​ត់​ថា​ “បទ​គម្ពី​រមួ​យណា?​” លោក​មៃឃ​លក៏បា​ន​យក​ព្រះ​គម្ពី​រគាត់​ម​ក បើក​ចំ​ព្រះ​គម្ពី​រ​អេសាយ ជំពូក​៥៣។ ពួកគេក៏​បា​ន​អា​នប​ទ​គម្ពី​រ​នោះជា​មួ​យគ្នា​ ហើយពេ​ល​អាន​ដ​ល់​ចំ​ណុច​ដែ​ល​និ​យា​យអំ​ពី​ព្រះ​យេស៊ូវ លោក​ម៉ៃឃល​ក៏លា​ន់​មាត់​ថា​ “ត្រង់​ហ្នឹងហើយ ដែលនិ​យាយអំ​ពី​ព្រះ​អង្គ​ គឺនិយា​យ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ”។

ជាការ​ពិត​ណាស់ បទ​គម្ពី​រ​នោះ ​ ពិត​ជា​បាន​និយាយ​សំដៅ​ ទៅ​រក​ព្រះ​យេស៊ូវ​មែន។ តាម​រយៈជំ​នួយរ​បស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ និង​ការ​ដឹក​នាំ​នៃ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ លោក​ប្រោន ដែល​ជា​ឪពុក​របស់​លោ​ក​ម៉ៃឃល បាន​ទទួល​ស្គាល់​ព្រះ​មែស៊ីដែ​ល​បាន​ចែង ក្នុងប​ទ​គម្ពីរ​អេសាយ ជំពូក​៥៣ ហើយ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ គាត់​ជា​អ្នក​​ឯក​ទេស​ខាង​ព្រះគ​ម្ពីរ។ គាត់បា​នពិ​សោធនឹ​ងសេ​ចក្តី​សង្រ្គោះ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិ​ត​ផ្លាស់​​​ប្រែ និង​អត់ទោស​បាប ហើយ​ប្រទាន​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​ទុក​ចិ​ត្តលើព្រះ​យេស៊ូវ ដែល​ជា“មនុស្ស​ទូ​ទុក្ខ” ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​នោះ(ខ.៣)។ ព្រះ​យេស៊ូវ​ជា​អ្នក​ដែល​បាន “រង​របួស ដោយសារ​អំពើ​រំលង​របស់​យើង” ហើយ​បាន​សុគត​ជួស​យើង នៅ​លើ​ឈើ​ឆ្កាង​(ខ.៥)។

ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​បើក​សម្តែង​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ ដែល​មាន​តែ​ទ្រង់​ទេ ដែល​មាន​អំណាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិ​ត​ផ្លាស់​ប្រែ។—Dave Branon

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles