ចង់​បាន​ហើយ​ ចង់​បាន​ទៀត

មាន​អ្នក​ខ្លះចូ​ល​ចិ​ត្ត​ដើរទិ​ញឥ​វ៉ាន់​ខ្លាំង​ណាស់។ ពួក​គេមា​ន​ចិត្ត​ច​ង់ទិ​ញ ហើយ​ទិញ​ទៀត ឥត​ឈប់ឈ​រ​។ ហើយ​ក្នុង​ចំណោម​នោះ ក៏​មាន​អ្នកដែ​ល​ស្វែង​រក​ទិញ​ឥវ៉ាន់ នៅ​ក្រៅប្រទេស​ទៀត​ផង។ សព្វ​ថ្ងៃនេះ​ មានផ្សា​រ​ទំនើបធំ​ៗ​ជាច្រើន ក្នុង​ប្រ​ទេស​ចិន ​សូឌី-អារ៉ាប៊ី ​កាណាដា ភីលីពីន សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត នៅទូទាំង​ពិ​ភព​លោ​ក។   ការ​កើន​ឡើ​ង​នៃការ​ទិញ​ទំនិ​ញ   ​តាម​ហាង​ទំ​និញ និង​នៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធើណិត បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​យើង​ដឹង​​ថា ការ​ញៀន​នឹង​ការ​ទិញ​ទំនិញ គឺជា​​បាតុ​ភូត​ដែល​កើ​ត​មា​ន​នៅ​ទូទាំង​ពិភព​លោក។​

យ៉ាង​ណាមិ​ញ ទាក់ទ​ង​នឹង​ប​ញ្ហានេះ ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​មាន​បន្ទូលប្រាប់យើ​ងរា​ល់គ្នា​ថា “ចូរ​​ប្រយ័ត្ន ហើយ​ខំ​ចៀស​ពី​សេចក្តី​លោភ​ចេញ ដ្បិត​ជីវិត​នៃ​មនុស្ស​មិន​ស្រេច​នឹង​បាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជា​បរិបូរ​ទេ”(លូកា ១២:១៥)។ ជាងនេះទៅទៀ​ត​ ព្រះអង្គ​បាន​មាន​បន្ទូល​ជាពាក្យ​ប្រៀបប្រ​ដូច អំពី​បុរស​ម្នាក់​ ដែល “ខំបង្គរ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិទុ​កស​ម្រាប់ខ្លួ​ន​ឯ​ង” ដោយមិ​នខ្វ​ល់អំ​​ពីទំនាក់ទំ​នង ដែល​គាត់ត្រូ​វមា​ន​ជាមួ​យ​ព្រះ​ឡើយ(ខ.២១)។

តើ​ធ្វើដូ​ចម្តេ​ច ឲ្យយើ​ង​អាចរៀ​ន​ស្ក​ប់ចិ​ត្ត នឹងរ​ប​ស់ដែ​ល​យើង​មា​ន ដោយ​មិន​លោ​ភច​ង់​បាន​ជាប​ន្ថែម​ទៀត? ជាប​ន្តទៅ​នេះ ​សូមស្វែ​ង​យល់អំពី​ដំណោះស្រា​យ​មួយ​ចំនួ​ន​ ដូ​ចត​ទៅ :

  • ចូរ​ចាត់​ទុ​​ករ​ប​ស់ដែ​ល​យើ​ងមា​ន ជាអំ​ណោយ​ដែល​ព្រះ​ប្រទាន សម្រា​ប់​ឲ្យយើង​ប្រើ យ៉ាង​ឆ្លាត​វ័យ(ម៉ាថាយ ២៥:១៤-៣០)
  • ចូរខិ​ត​ខំធ្វើ​ការរក​ប្រាក់ ហើយ​សន្សំ​ទុ​ក​ប្រើ​ពេល​ក្រោយ​ទៀត(សុភាសិត ៦:៦-១១)។
  • ចូរ​ដាក់​ដង្វាយ សម្រាប់​ការងារ​បម្រើ​ព្រះអ​ម្ចាស់ និង​សម្រាប់អ្នក​ដែល​ខ្វះខា​ត(២កូរិនថូស ៩:៧ សុភាសិត ១៩:១៧)។
  • ហើយ​ចូរ​កុំ​ភ្លេច​អរ​ព្រះគុ​ណ​ព្រះ ហើយ​អរ​សប្បាយ​នឹ​ង​របស់​អ្វី ដែ​លព្រះអង្គ​ប្រ​ទាន(១ធីម៉ូ ថេ ៦:១៧)។—Dennis Fisher
Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles