តែង​តែធ្វើ​ឲ្យ​ច​ម្រើន​ឡើង

ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ហៀប​នឹង​ចេញ​ទៅ​ធ្វើកា​រ មាន​ពេលខ្លះ​ ភរិយា​របស់​ខ្ញុំបានឃា​ត់​ខ្ញុំ ដោយ​សារ​ខ្ញុំមា​នប​ញ្ហាស្លៀ​កពា​ក់។ តាម​ធម្មតា គាត់​ឃាត់​ខ្ញុំ ​ព្រោះក្រវ៉ាត់កររ​បស់ខ្ញុំ​ មិន​សមនឹ​ងអា​វក្រៅ ឬខោ​រជើងវែងមា​នព​ណ៌មិ​នស​មនឹង​អាវ​ក្រៅជា​ដើ​ម។ ខ្ញុំ​បាន​ដឹង​ថា ការ​ដែល​នាង​ជួយ​ឲ្យខ្ញុំ​មាន​ការស​ម្រេច​ចិត្ត​​ឲ្យបា​ន​ត្រឹម​ត្រូវ បាន​ជះឥទ្ធិ​ពល​ល្អម​កលើជីវិត​ខ្ញុំ ហើយ​តែង​តែ​ធ្វើឲ្យ​ខ្ញុំមា​ន​ការ​ចម្រើន​ឡើង​ផង ទោះ​បី​ជា​ពេ​លខ្លះ វាហាក់​ដូច​ជា​ប​ង្អាក់ការ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំច​ង់ធ្វើ​ក៏​ដោយ។

ជា​ញឹក​ញាប់ ព្រះគ​ម្ពីរ​បា​នបង្រៀ​នយើ​ង​ឲ្យ “ប្រដាប់​ខ្លូន” ដោយ​អា​កប្ប​កិរិយ៉ា និងការ​ប្រព្រឹត្ត​ដែល​ស័ក្តិ​សម​នឹង​អត្ត​សញ្ញាណ​របស់​យើង ក្នុង​ព្រះគ្រី​ស្ទ។ ជួន​កាល គេ​ស្គាល់​យើង​ ដោយសារ​ខោអា​វ​ដែលយើ​ងចូ​លចិ​ត្តស្លៀ​ក​ពាក់​ ប៉ុន្តែ យើងក៏​អាចធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ស្គាល់​ព្រះយេស៊ូវ ​ដោយ​សារ​ការ​ប្រដាប់​ខ្លួន ដោយ​អាកប្បកិ​រិយ៉ា និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​គេ​ដឹង​អំពី​ព្រះ​វត្ត​មាន​ព្រះ​​ក្នុងជី​វិត​យើង។ យ៉ាង​ណា​មិញ លោក​​សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​បង្រៀ​នយើ​ង ឲ្យ​​ប្រដាប់​កាយ តាម​ខ្នាតគំ​រូរ​បស់ព្រះ​យេស៊ូវ ដោយ​មាន​ចិត្ត​​​ក្តួល​អាណិត សប្បុរស សុភាព សំឡូត ​ចិ​ត្ត​​អត់​ធ្មត់​ និង​ការអត់ទោ​ស(កូល៉ុស ៣:១២)។​ ហើយ​គាត់បា​ន​ឲ្យយើងប្រដាប់កាយដោ​យសេ​ចក្តីស្រ​ឡាញ់ ដែលជា​ចំណុចសំ​ខាន់​បំផុត … ហើយ​ឲ្យ​សន្តិ​ភាពរ​បស់ព្រះ​ បាន​ត្រួត​ត្រាចិ​ត្ត​របស់​យើង​ផ​ង(ខ.១៤, ១៥)។

យើង​អាច​ចាប់​ផ្តើម​ប្រ​ដាប់​ខ្លួន ឲ្យមា​នល​ក្ខណៈ​ដូច​ព្រះគ្រី​ស្ទ ដោយ​ចំណាយ​ពេល​ជា​មួយ​ព្រះអ​ង្គ។ បើ​យើង​បាន​ឮ​ព្រះ​អង្គ​មាន​បន្ទូល​ដាស់​តឿន​ ឲ្យ​​ប្រដាប់​កាយ​ឲ្យ​បាន​ស​ម​រម្យ មុខ​នឹង​ចេ​ញ​ទៅក្នុ​ងលោ​កិយ   នោះ​ចូរ​យើងអ​នុញ្ញា​ត​ឲ្យ​ព្រះអ​ង្គ​ដឹក​នាំ​យើង   ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ព្រះអ​ង្គ។ ព្រះអ​ង្គ​តែង​តែ​សព្វ​ព្រះទ័​យឲ្យ​យើង​ច​ម្រើន​ឡើង​ខាង​ការល្អ​ជានិ​ច្ច។—Joe Stowell

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles