តើនរណានៅកណ្តាល?

ថ្មី​ៗ​នេះ ខ្ញុំ​បា​ន​ស្វែង​​យល់ អំពី​ទ្រឹស្តី​រ​ប​ស់​តា​រា​វិទូ ខូភ័រនីខឺស(Copernicus)ដែល​​បា​ន​​​រ​ក​ឃើ​ញ​​ថា យើង​មិនមែ​ន​ជា​ចំណុ​ចក​ណ្តាល​នៃច​ក្រក្រ​វាឡ​ទេ។ ពិភពលោក​មិន​បា​នវិ​លជុំ​វិញ​ខ្លួនយើង​ដែរ។ វា​មិន​បា​ន​រំ​កិល​ទៅមុ​ខ​ តាមជំ​ហាន​រប​ស់យើង តាម​បង្គាប់ ឬតា​មកា​រសម្រេច​ចិត្ត​​របស់យើង​ឡើយ។ ទោះបី​ជា​យើ​ងប្រ​ហែល​ជា​ចង់​ឲ្យ​កា​រ​ទាំងនេះ កើតឡើ​ងផ្ទុ​យ​ពី​នេះ​ក៏ដោ​យ ក៏​យើង​មិន​ត្រូវ​រ​ស់​នៅ​សម្រាប់​តែ​ខ្លួ​នឯ​ង​ឡើយ​។ អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង​​មូល​ទៅ​រក​ព្រះ​អម្ចា​ស់។ ទំនុក​ដំកើង ជំពូក ​៣៣ បានចែ​ង​ថា​ ព្រះអ​ង្គ​នៅក​ណ្តាល​អ្វីៗ​ទំា​ង​អ​ស់​នៅ​ក្នុង​ធ​ម្ម ជាតិ ហើយ​ក៏​គ្រប់​គ្រង​លើ​ទាំង​អស់​ផង​​​(ខ.៦-៩)។ ព្រះ​អង្គ​បា​ន​ដាក់​ព្រំ​ដែន​ស​មុទ្រ ហើយ​បាន​ដាក់​មហាស​មុទ្រ​នៅ​ក្នុ​ង​ទី​ផ្ទុក​ទឹ​ក​ដ៏ធំ​មហាសា​ល។ អ្វី​ៗ​ក្នុង​ធម្មជាតិ មា​ន​ដំណើ​រ​កា​រ តា​មច្បាប់ធម្មជាតិ​​ ដែល​ព្រះ​អង្គបា​នតាក់​តែង​​។

ព្រះអ​ង្គក៏​នៅ​ក​ណ្តាល​ប្រជា​ជាតិ​ទាំង​ឡា​យផ​ងដែ​រ(ខ.១០-១២)។ គ្មានន​រណា​អា​ច​រៀ​ប​ផែ​ន​ការ​ទាស់​នឹ​ង​ព្រះ​អ​ង្គ​ទេ។ ទី​​បំផុត ​គឺមាន​តែផែ​នកា​ររប​ស់​ព្រះអង្គ​ទេ​ ដែល​នឹង​ស្ថិត​ស្ថេរ​ជា​ដរាប។​ បំណង​ព្រះទ័​យ​ព្រះអង្គ​មិន​ដែលរ​ង្គោះរ​ង្គើ​រឡើ​យ។

និយាយ​រួម ​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​ជាតិ​ទាំ​ង​អស់ មិន​អាច​ជៀស​ផុត​​​​ពី​​ព្រះ​អម្ចាស់ឡើយ​(ខ.១៣-១៩)។  ព្រះ​អង្គ​បាន​ទ​ត​មើល​ម​នុស្ស​ជាតិ​ទាំ​ង​​មូ​ល។​  ព្រះ​អ​ង្គ​បា​នប​ង្កើ​ត​ចិត្ត​យើ​ង​ម​ក ហើយព្រះ​អ​ង្គ​ជ្រា​បអំពីអ្វី​ៗ​ទាំ​ង​អស់ ដែលយើ​ង​ធ្វើ​។ ហើយ​ព្រះអ​ង្គ​មា​នអំ​ណាចនឹ​ងជួ​យ​យើ​ង ក្នុង​កា​រ​រ​ស់​នៅ​ ហើយ​រំដោះ​យើង​​ឲ្យ​រួច​ពីស្ថាន​ភាព ដែល​យើង​មិ​ន​អាច​គ្រ​ប់គ្រ​ង​​បាន។​

ព្រះ​បាន​ប​ង្កើត​ជី​វិត​យើ​ង​ម​ក ដើម្បី​ឲ្យ​ផ្តោត​ទៅលើ​ព្រះ​អង្គ មិន​មែន​ផ្តោត​ទៅ​លើខ្លួ​នឯ​ង​​ទេ។ តើយើ​ងគួ​រ​ដឹង​គុ​ណ​ព្រះអ​ង្គប៉ុ​ណ្ណា ដែល​យើង​អាច​ប​ម្រើព្រះ​ដែល​មានអំ​ណាច​ដូច​នេះ ​ដែល​បាន​គ្រប់គ្រ​ង​ផ្នែ​កនី​មួ​យ​ៗ​ នៃ​ជី​វិត​យើ​ង។​-Poh Fang Chia

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles