ការស្តាប់អ្នកដទៃនិយាយ

អ្ក​ស្រីជយស៍ ហូហ្គេត(Joyce Huggett) បាន​និព​ន្ធ​សៀ​វភៅ ដែល​មា​នចំ​ណង​ជើង​ថា ការ​ស្តាប់​អ្នក​ដទៃ​។ ក្នុង​សៀវ​ភៅ​នេះ ​គាត់​បាន​លើក​ឡើង​អំពីសា​រៈសំខាន់​នៃ​ការ​រៀន​ស្តាប់ និង​ឆ្លើយត​ប​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព ទៅកា​ន់​អ្នក​ដែ​លកំ​ពុងស្ថិ​ត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ដ៏​ពិបាក​។ គាត់​បាន​​ចែកចាយ​អំពី​បទ​ពិ​សោធន៍​ដែល​គា​ត់មាន នៅក្នុ​ងកា​រ​ស្តាប់​អ្នក​ដែល​កំពុង​តែ​មាន​ទុក្ខ​លំបាក ហើយ​គាត់​បាន​មាន​ប្រសា​សន៍​ថា ពួក​គេ​ច្រើ​ន​តែ​អរ​គុណ​គាត់ សម្រាប់​ការ​គ្រប់​យ៉ាង​ដែ​លគា​ត់បា​នធ្វើសម្រាប់ពួ​ក​គេ។ ប៉ុន្តែ គាត់បា​នស​រសេរ​ក្នុង​សៀវភៅនោះ​ថា​ តាម​ពិត​ “មានពេ​ល​ជា​ច្រើន​ដង ​ដែលខ្ញុំ​មិ​នបា​ន​ធ្វើ​អ្វី​ទេ។ ខ្ញុំគ្រាន់​តែស្តា​ប់ពួ​កគេ​និយាយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះ គាត់​ក៏​បាន​សន្និ​ដ្ឋានថា​ “ការ​ស្តាប់អ្ន​កដ​ទៃនិ​យាយ” ក៏​អាច​ជាវិធី​សាស្រ្ត​ដ៏មា​នប្រសិទ្ធិភា​ព សម្រាប់​ជួយ​អ្នក​ដែល​មាន​ទុក្ខ។

ពេល​លោក​យ៉ូ​ប​មាន​ទុក្ខ​ជា​ទម្ងន់ មិត្តសំ​ឡាញ់​របស់​គាត់​ក៏​បាន​ជួយ​គា​ត់ តាម​របៀប​នេះផ​ង​ដែរ​។ ជាកា​រ​ពិត​ណា​ស់ ពួក​គេ​បាន​​អ​ង្គុយ​​នៅ​​ដី ជា​មួ​យ​នឹង​គាត់អស់​៧​យប់​៧​ថ្ងៃ ឥត​មាន​អ្នក​ណា​និយាយ​ទៅគាត់​១​ម៉ាត់​សោះ ដោយ​​ឃើញ​​ថា “គាត់​មាន​សេចក្តី​ទុក្ខ​ជាទម្ងន់​​ណាស់”(២:១៣)។ តែ​ពេល​ដែល​លោ​ក​យ៉ូបចាប់​ផ្តើមនិ​យាយ ពួក​គេ​មិន​បា​នស្តា​ប់​គាត់​ទេ​ គឺគិ​ត​តែពីខំនិ​យាយ​ហើយ ​និយាយទៀ​ត តែនៅ​តែ​មិ​នបា​នក​ម្សាន្ត​ចិត្ត​គា​ត់ទេ​(១៦:២)។ បាន​ជា​គាត់​ស្រែក​ឡើ​ង​ថា “ឱ​បើ​មាន​អ្នក​ណា​មួយ​ស្តាប់​ខ្ញុំ​ទៅ!”(៣១:៣៥)

ដូចនេះ យើង​ត្រូវ​ស្តាប់​អ្ន​កដែ​លមា​ន​ទុក្ខ​និយាយ ​ដោយគិ​ត​ក្នុង​ចិត្ត​ថា​ “អ្វី​ដែល​សំខា​ន់ចំ​ពោះអ្ន​ក ក៏​សំ​ខាន់​ចំ​ពោះ​ខ្ញុំដែ​រ”។​ ជួន​កាល អ្នក​ដែ​ល​មាន​ទុ​ក្ខ ចង់​បាន​ការ​ប្រឹ​ក្សាយោបល​ពីអ្ន​ក​ដ​ទៃ។ ប៉ុន្តែ ជា​ញឹក​ញាប់ ពួកគេគ្រាន់​តែច​ង់​ឲ្យគេស្តាប់ខ្លួ​ននិ​យាយ ដោយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុ​ក​ដាក់។

ការ​ស្តាប់​អ្នក​ដទៃ មិន​មែ​ន​ជាកា​រ​ងាយ​ស្រួ​ល​ទេ ហើយ​ក៏​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ផ​ង។ យើង​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន គឺ​ច្រើន​ល្មម​នឹង​អា​ចស្តា​ប់​អ្នក​ដទៃ​រៀប​រាប់​ អំពី​អ្វីដែ​ល​មាន​ក្នុង​ចិត្ត​ពួក​គេ​ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាចនិ​យាយ​ដោយ​ប្រាជ្ញា និ​ងចិ​ត្ត​សុ​ភាពទៅ​កាន់​ពួ​ក​គេ នៅពេ​ល​ដែល​យើង​ត្រូវ​និយាយ។ ឱ​ព្រះ​អម្ចាស់ សូម​ប្រទា​នឲ្យ​ទូ​ល​បង្គំ​មាន​ចិត្ត​ដែល​មាន​ក្តីស្រ​ឡាញ់ និងមា​នត្រ​ចៀក​ដែល​ស្តាប់​អ្នក​ដទៃនិយាយ​។​-David Roper

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles