ការមើលឃើញសក្ដានុពលរបស់អ្នកដទៃ

កាល​សុល​បាន​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡិម នោះ​គាត់​ខំ​ចូល​ទៅ​ឯ​ពួក​សិស្ស តែ​គេ​ខ្លាច​គាត់​ទាំង​អស់​គ្នា គេ​មិន​ជឿ​ថា គាត់​ជា​សិស្ស​ទេ។ កិច្ចការ ៩:២៦

ក្នុង​អត្ថ​បទ ដែល​អ្នក​ស្រី​ហាណា ស្កែល(Hannah Schell) បាន​សរសេរ​អំពី​ការ​បង្រៀន​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល គាត់​បាន​ពន្យល់​ថា គ្រូ​បង្រៀន​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល ចាំ​បាច់​ត្រូវ​គាំទ្រ ជំរុញ​ចិត្ត និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​សិស្ស​របស់​ខ្លួន តែ “ជា​ដំបូង គ្រូ​បង្រៀន​ដែល​ល្អ មើល​ឃើញ​អ្នក…បាន​សេចក្តី​ថា គាត់​ទទួល​ស្គាល់​សិស្ស មិនមែន​ដោយសារ​សិស្ស​បាន​ទទួល​រង្វាន់ ឬ​មាន​ឈ្មោះ​ល្បី ដោយសារ​គេ​ស្គាល់​ច្រើន​នោះ​ទេ តែ​គាត់​មើល​ឃើញ​តម្រូវ​ការ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​របស់​សិស្ស ក្នុង​លក្ខណៈ​ជា​មនុស្ស”។ មនុស្ស​ត្រូវ​ការ​ការ​ទទួល​ស្គាល់ ត្រូវ​ការ​ឲ្យ​គេ​ស្គាល់ និង​ត្រូវ​ការ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ទុក​ចិត្ត។

ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ថ្មី លោក​បាណាបាស ដែល​ឈ្មោះ​គាត់​មាន​ន័យ​ថា “កូន​នៃ​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត” មាន​ជំនាញ “មើល​ឃើញ” មនុស្ស​នៅ​ជុំវិញ​គាត់។ ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​កិច្ចការ ជំពូក៩ គាត់​បាន​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​លោក​សូល​ចូល​រួម ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​សិស្ស​សុទ្ធ​តែ​ខ្លាច​គាត់​(ខ.២៦)។ លោក​សូល(ក្រោយ​មក ហៅថា ប៉ុល​វិញ ក្នុង​កិច្ចការ ១៣:៩) មាន​ប្រវត្តិ​បៀតបៀន​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូវ(៨:៣) ដូច​នេះ ពួក​គេ​មិន​គិត​ថា គាត់​ជា​សិស្ស​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ទេ(៩:២៦)។

ក្រោយ​មក លោក​ប៉ុល និង​លោក​បាណាបាស មាន​ការ​មិន​ចុះ​សម្រុង​គ្នា នៅ​ក្នុង​ការ​នាំ​លោក​ម៉ាកុស ទៅ​ជា​មួយ​ពួក​គេ ដើម្បី ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​បង​ប្អូន​រួម​ជំនឿ នៅ​កន្លែង​ដែល​ពួក​គេ​ចែក​ចាយ​ព្រះ​បន្ទូល (១៥:៣៦)។ លោក​ប៉ុល​មិន​បាន​គិត​ថា គាត់​គួរ​តែ​នាំ​លោក​ម៉ាកុស​ទៅ​ជា​មួយ​ទៀត​ទេ ព្រោះ​គាត់​បាន​រត់​ចោល​ពួក​គេ​កាល​ពី​មុន។ តែ​ក្រោយ​មក លោក​ប៉ុល​បាន​សុំ​ឲ្យ​លោក​ម៉ាកុស​ជួយ​គាត់ ដោយ​គាត់​មាន​ប្រសាសន៍​ថា “ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​នាំ​ម៉ាកុស​ទៅ​ជា​មួយ​ផង ដ្បិត​គាត់​ជា​អ្នក​មាន​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការងារ​ខ្ញុំ”(២ធីម៉ូថេ ៤:១១)។

លោក​បាណាបាស​ក៏​បាន​ចំណាយ​ពេល ទៅ​ “មើល” លោក​ប៉ុល និង​លោក​ម៉ាកុស។ យើង​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​សក្ដានុពល នៅ​ក្នុង​អ្នក​ដទៃ ដូច​គាត់​ផង​ដែរ ពុំ​នោះ​ទេ យើង​ជា​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​ការ​គ្រូ​បង្រៀន​ខាង​វិញ្ញាណ។ ចូរ​យើង​ទូល​សូម​ព្រះ ឲ្យ​ដឹកនាំ​យើង ទៅ​កាន់​អ្នក​ដែល​យើង​អាច​លើក​ទឹក​ចិត្ត និង​អ្នក​ដែល​នឹង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យើង។—Julie Schwab

តើ​អ្នក​បាន​ទទួល​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ ពី​អ្នក​ដែល​ទុក​ចិត្ត​អ្នក? តើ​អ្នក​អាច​ជួយ​អ្នក​ដទៃ ដែល​ត្រូវ​ការ​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ដោយ​របៀប​ណា?

ឱ​ព្រះវរបិតា សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ ឲ្យ​មើល​ឃើញ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​អ្នកដទៃ ហើយ​សូម​ព្រះ​អង្គ​ដឹក​នាំ​ទូល​បង្គំ ទៅ​រក​នរណា​ម្នាក់ ដែល​អាច​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ទូល​បង្គំ។ ទូល​បង្គំ​សូម​អរ​ព្រះ​គុណ ដែល​ទូល​បង្គំ​អាច​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​គ្នា ដើម្បី​ស្អាង​គ្នា ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ក្នុង​ជំនឿ​យើង​ខ្ញុំ។To learn more about what it means to lead and encourage others, visit ChristianUniversity.org/ML102.

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ: លេវីវិន័យ ២១-២២ និង ម៉ាថាយ ២៨

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles