ធ្វើតេស្តដោយឆ្លុះកញ្ចក់មើល

តែ​អ្នកណា​ដែល​ពិនិត្យមើល​ក្នុង​ក្រឹត្យវិន័យ​ដ៏​គ្រប់លក្ខណ៍ គឺជា​ក្រឹត្យវិន័យ​ខាង​ឯ​សេរីភាព ហើយក៏​ជាប់ចិត្ត​ចំពោះ​… អ្នកនោះ​នឹង​មាន​ពរ​ក្នុង​គ្រប់​ទាំង​ការដែល​ខ្លួន​ធ្វើ​ទាំងប៉ុន្មាន។ យ៉ាកុប ១:២៥

អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ចិត្ត​សាស្ត្រ​បាន​ធ្វើតេស្ត អំពី​ការ​ស្គាល់​ខ្លួនឯង ដោយ​សួរ​ក្មេង​ៗ​ថា “តើន​រណា​នៅក្នុង​កញ្ចក់?” តាមធម្មតា ក្មេង​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម១៨ខែ មិន​ស្គាល់​រូប​ខ្លួនឯង នៅក្នុង​កញ្ចក់ឆ្លុះ​មុខ​នោះ​ឡើយ។ តែ​ពេល​ដែល​ក្មេងៗ​លូតលាស់​កាន់តែ​ធំ ពួក​គេ​កំពុងតែ​មើលរូប​ខ្លួនឯង នៅក្នុង​កញ្ចក់ឆ្លុះ​មុខ។ ការ​ស្គាល់​ខ្លួនឯង ជា​កំណត់សំគាល់​ដ៏​សំខាន់ នៃ​ការលូតលាស់ និង​មាន​ភាព​ពេញវ័យ​ដ៏​ល្អ។

ការ​នេះ​ក៏​សំខាន់​ចំពោះ​ការលូតលាស់​របស់​អ្នកជឿ​ព្រះយេស៊ូវ​  ផង​ដែរ។ សាវ័ក​យ៉ាកុប​បាន​លើកឡើង អំពី​ការ​ឆ្លុះកញ្ចក់​មើល​មុខ​ខ្លួនឯង​ផង​ដែរ។ កញ្ចក់ គឺជា “ព្រះបន្ទូល​នៃ​សេចក្តី​ពិត​” មក​ពី​ព្រះ(យ៉ាកុប ១:១៨)។ ពេលណា​យើង​អាន​ព្រះគម្ពីរ តើ​យើង​មើលឃើញ​អ្វី? ពេល​យើង​អាន​ខគម្ពីរ​ដែល​និយាយ​អំពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​បន្ទាបខ្លួន តើ​យើង​មើលឃើញ​ខ្លួន​យើង​មាន​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​បន្ទាបខ្លួន​ឬទេ? ពេល​យើង​អាន​ព្រះរាជ​បញ្ជា​របស់​ព្រះ តើ​យើង​ឃើញថា ខ្លួន​យើង​បាន​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ព្រះរាជ​បញ្ជា​របស់​ព្រះអង្គ​ហើយ​ឬនៅ? ពេល​យើង​ពិនិត្យ​មើល​ចិត្ត​ខ្លួនឯង ហើយ​ពិនិត្យមើល​ការប្រព្រឹត្ត​របស់​យើង ព្រះគម្ពីរ​អាច​ជួយ​យើង​ឲ្យដឹង​ថា ការប្រព្រឹត្ត​របស់​យើង​មាន​ភាព​សមស្រប​តាមបំណង​ព្រះទ័យ ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​មាន​សម្រាប់​យើង​ឬទេ ពុំ​នោះ​ទេ តើ​យើង​ត្រូវ​ស្វែងរក​ការ​ប្រែចិត្ត និង​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​ដែរ​ឬទេ។

កណ្ឌ​គម្ពីរ​យ៉ាកុប​បាន​ដាស់តឿន​យើង​ថា “ចូរ​ឲ្យ​អ្នករាល់គ្នា​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ព្រះបន្ទូល​ទៅ កុំ​ឲ្យ​គ្រាន់តែ​ស្តាប់​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​បញ្ឆោត​ខ្លួន​វិញ​​”(ខ.២២) ដោយ​ភ្លេច​ព្រះបន្ទូល​ដែល​យើង​បាន​អាន​នោះ​ឡើយ។ ព្រះគម្ពីរ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​យើង​នូវ​ក្បួន​សម្រាប់​រស់នៅ ដោយ​ប្រាជ្ញា ស្របតាម​ផែនការ​ព្រះ។ ពេលណា​យើង​អាន និង​ជញ្ជឹងគិត​ព្រះបន្ទូល ហើយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះបន្ទូល​ធ្វើការ​ក្នុង​ជីវិត​យើង យើង​អាច​ទូល​សូម​ព្រះអង្គ ឲ្យ​បើកភ្នែក​យើង ឲ្យ​មើលឃើញ​សណ្ឋាន​នៃ​ចិត្ត​របស់​យើង​ច្បាស់ ហើយ​សូម​កម្លាំង​ពី​ព្រះអង្គ ដើម្បី​ធ្វើការ​កែប្រែ​តាមដែល​ចាំបាច់។—KATARA PATTON

តើ​អ្នកមើល​ឃើញ​អ្វី ពេល​ដែល​អ្នកមើល​ទៅ​ក្នុង​កញ្ចក់​នៃ​ព្រះគម្ពីរ? តើ​អ្នកចាំ​បាច់​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អ្វីខ្លះ?

ឱព្រះអម្ចាស់ សូម​ព្រះអង្គ​ជួយ​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​ប្រើ​ព្រះគម្ពីរ ជា​កញ្ចក់ឆ្លុះ​មើល​ជីវិត បំណង​ចិត្ត និង​ការប្រព្រឹត្ត​របស់​ទូលបង្គំ។

To better understand who you are, visit ODBU.org​/SF108.

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ : អេសាយ ១៧-១៩ និង អេភេសូរ ៥:១៧-៣៣

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles