ព្រះទ្រង់អាចប្រើសត្វស្វាបាប៊ូន និងសត្វលា

រួច​ព្រះយេហូវ៉ា​ទ្រង់​បើក​មាត់​លា វា​ក៏​និយាយទៅ​បា​ឡាម​ថា តើ​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើអ្វី​ដល់​លោក បាន​ជា​លោក​វាយ​ខ្ញុំ៣ដង​ហើយ​នេះ។ ជនគណនា ២២:២៨

ជែក(Jack)ជា​សត្វ​ស្វា​ ដែល​ដឹង​អំពី​របៀប​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិស​ដៅ​របស់​ផ្លូវ​ដែក ដើម្បីឲ្យ​រថភ្លើង​ធ្វើដំណើរ​តាម​ទិសដៅ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងរយៈពេល​ដែល​វា​ធ្វើការ​នៅ​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​អស់​រយៈពេល៩ឆ្នាំ វា​មិនដែល​ខកខាន​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ផ្លូវ​រថភ្លើង ពេល​ដែល​រថភ្លើង​ធ្វើដំណើរ​ជិត​មកដល់​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​ទីក្រុង​អ៊ូទេនហេក ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង ដោយ​ប្រើ​សម្លេង​ហួច​ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ទិសដៅ​ដែល​ខ្លួន​ត្រូវ​ទៅ។

លោ​កចេម វ៉ា​យ(James Wide) ដែល​ជា​អ្នកធ្វើ​សញ្ញាបញ្ជា​រថភ្លើង បាន​ចិញ្ចឹម​វា ហើយ​វា​ក៏បាន​បម្រើ​គាត់​វិញ។ លោ​ក​វ៉ាយ​បាន​បាត់បង់​ជើង​ទាំងពីរ កាល​គាត់​ធ្លាក់​ពីលើ​ទូរថភ្លើង​ដែល​កំពុង​ផ្លាស់ទី។ គាត់​បាន​បង្រៀន​ជែក​ឲ្យ​ជួយ​ធ្វើ​កិច្ច​ការ​ខ្លះៗ ក្នុង​ផ្ទះ ហើយ​មិនយូរ​ប៉ុន្មាន​ជែក​ក៏បាន​ធ្វើជា​ជំនួយ​ការ​របស់​គាត់ នៅ​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​ផង​ដែរ ដោយ​រៀន​អំពី​របៀប​ឆ្លើយតប ចំពោះ​ការ​ឲ្យ​សញ្ញា​របស់​រថភ្លើង​ពី​ចម្ងាយ ដោយ​លើក​គន្លឹះ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិសដៅ​របស់​ផ្លូវដែក។

ព្រះគម្ពីរ​ក៏បាន​ចែង​អំពី​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត ដែល​បាន​ជួយ​មនុស្ស​ម្នាក់ តាមរបៀប​ដ៏​គួរឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល។ លោក​បា​ឡាម ជា​ហោរា​របស់​សាសន៍​ដទៃ ដែល​បាន​បម្រើ​ស្តេច​មួយ​អង្គ ដែល​ចង់​ធ្វើការ​អាក្រក់​មក​លើ​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល។ ពេល​ដែល​លោក​បា​ឡាម​កំពុង​ជិះ​សត្វ​លា​របស់​គាត់ ទៅ​ជួយ​ស្តេច​អង្គ​នោះ “ព្រះយេហូវ៉ា​ទ្រង់​បើក​មាត់​លា វា​ក៏​និយាយទៅ​បា​ឡាម”(ជនគណនា ២២:២៨)។ ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ប្រើ​សត្វ​លា​ឲ្យ​និយាយ ដើម្បី​បើកភ្នែក​លោក​បា​ឡាម(ខ.៣១) ឲ្យបាន​ដឹង​អំពី​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​កំពុង​រង់ចាំ​គាត់ ហើយ​រារាំង​គាត់​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​អាក្រក់​មក​លើ​រាស្រ្ត​ព្រះអង្គ។

សត្វ​ស្វា​បា​ប៊ូន​អាច​ធ្វើការ​នៅ​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​បាន ហើយ​សត្វ​លា​របស់​លោក​បា​ឡាម​ក៏​ចេះ​និយាយ។ បើ​ព្រះ​ទ្រង់​អាច​ប្រើ​សត្វ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំងនេះ ដើម្បី​បំពេញ​គោលបំណង​ដ៏​ល្អ​បាន នោះ​យើង​ក៏​មិន​ពិបាក​នឹង​ជឿ​ថា ព្រះអង្គ​ក៏​អាច​ប្រើ​យើង​ផង​ដែរ។ ចូរ​យើង​មើលទៅ​ព្រះអង្គ ហើយ​ស្វែងរក​កម្លាំង​ពី​ព្រះអង្គ ដើម្បីឲ្យ​យើង​អាច​សម្រេច​កិច្ចការ​ថ្វាយព្រះ​អង្គ លើស​ពី​ការ​រំពឹងគិត​របស់​យើង​ទៅទៀត។—JAMES BANKS

តើ​អ្នក​បានឃើញ​ព្រះ​ទ្រង់​ប្រើ​នរណា​ខ្លះ លើស​ពី​ការ​រំពឹងគិត? តើ​អ្នក​អាច​ត្រៀមខ្លួន​ដូចម្តេច​ខ្លះ ដើម្បីឲ្យ​ព្រះអង្គ​ប្រើ​អ្នក​នៅ​ថ្ងៃនេះ?

ឱ​ព្រះ​អម្ចាស់ សូម​ព្រះអង្គ​ប្រើ​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​បម្រើ​ព្រះអង្គ! សូម​ប្រើ​ជើង និង​មាត់​ទូលបង្គំ តាមបំណង​ព្រះទ័យ​ព្រះអង្គ។ សូម​ជួយ​ទូលបង្គំ ឲ្យ​រស់នៅ​ថ្វាយព្រះ​អង្គ នៅ​ថ្ងៃនេះ។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីរ រយៈពេល១ឆ្នាំ : ជនគណនា ២០-២២ និង ម៉ាកុស ៧:១-១៣

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles