តែងតែនឹកចាំអធិស្ឋានឲ្យ

ខ្ញុំ​អរព្រះគុណ​ដល់​ព្រះ​នៃ​ខ្ញុំ ទាំង​ដំណាល​ពី​អ្នកជា​និច្ច ក្នុង​កាលដែល​ខ្ញុំ​អធិស្ឋាន​ផង។ ភីលេម៉ូន ១:៤

លោក​ម៉ាល​ខុម ខ្លោត(Malcolm Cloutt) បាន​ក្លាយជា​អ្នកទទួល​រង្វាន់​កិត្តិយស Maundy Money ឆ្នាំ២០២១ ពី​ក្សត្រី​អេលីហ្សាប៊ែត ទី២(Elizabet II) ជា​កម្មវិធី​ដែលគេ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យ​រង្វាន់​ដល់​បុរស ឬ​ស្រ្តី​អង់គ្លេស​ណា​ដែល​មាន​ភាព​លេចធ្លោ។ នៅ​ថ្ងៃ​ទទួល​រង្វាន់​នោះ លោក​ខ្លោត​មាន​អាយុ១០០ឆ្នាំ​ហើយ។ គាត់​បាន​ទទួល​រង្វាន់​កិត្តិយស​នេះ ដោយសារ​គាត់​បាន​ចែក​ព្រះគម្ពីរ​ដោយ​ផ្ទាល់ដៃ បាន១ពាន់​ក្បាល ក្នុង​មួយ​ជីវិត​គាត់។ លោក​ខ្លោត​ក៏បាន​ធ្វើការ​កត់ត្រា អំពី​អ្នក​ដែល​បាន​ទទួល​ព្រះគម្ពីរ១ក្បាល​ពី​គាត់ ហើយក៏​បាន​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ពួក​គេ​ជា​ទៀងទាត់។

ភាព​ស្មោះត្រង់​របស់​លោក​ខ្លោត ក្នុង​ការអធិស្ឋាន ជា​គំរូ​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​មានអំណាច ដែល​យើង​ឃើញ​មាន ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ​សំបុត្រ​របស់​សាវ័ក​ប៉ុល ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរសញ្ញាថ្មី។ ជា​ញឹកញាប់ សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​លើកទឹកចិត្ត​អ្នកទទួល​សំបុត្រ​របស់​គាត់​ថា គាត់​បាន​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ពួក​គេ​ជា​ទៀងទាត់។ ក្នុង​សំបុត្រ​ដែល​សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​មិត្តសំឡាញ់​គាត់ ឈ្មោះ ភីលេម៉ូន គាត់​បាន​សរសេរ​ថា “ខ្ញុំ​អរព្រះគុណ​ដល់​ព្រះ​នៃ​ខ្ញុំ ទាំង​ដំណាល​ពី​អ្នកជា​និច្ច ក្នុង​កាលដែល​ខ្ញុំ​អធិស្ឋាន​ផង”(ភីលេម៉ូន ១:៤)។ ក្នុង​សំបុត្រ​ដែល​គាត់​សេរ​សេរ​ផ្ញើ​ទៅ​លោក​ធីម៉ូថេ គាត់​សរសេរ​ថា “ខ្ញុំ​អរព្រះគុណ​ដល់​ព្រះ ដែល​ខ្ញុំបំរើ​ដោយ​បញ្ញា​ចិត្ត​ដ៏​បរិសុទ្ធ ដូចជា​ពួក​ឰយុកោ​ខ្ញុំ​ដែរ ដោយ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​នឹក​ចាំ​ពី​អ្នកជា​និច្ច ក្នុង​កាលដែល​ខ្ញុំ​ទូល​អង្វរ ទាំងយប់​ទាំង​ថ្ងៃ”(២ធីម៉ូថេ ១:៣)។ ក្នុង​សំបុត្រ​ដែល​គាត់​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​ពួក​ជំនុំ​នៅ​ទីក្រុង​រ៉ូម គាត់​បាន​និយាយ​សង្កត់ធ្ងន់​ថា គាត់​បាន​នឹក​ចាំ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ពួក​គេ​ជានិច្ច និង​គ្រប់ពេលវេលា(រ៉ូម ១:៩-១០)។

យើង​ប្រហែល​មិន​មាន​មនុស្ស១ពាន់​នាក់ សម្រាប់​អធិស្ឋាន​ឲ្យ ដូច​លោក​ម៉ាលខុម​ឡើយ តែ​ការអធិស្ឋាន​អស់ពី​ចិត្ត ឲ្យ​អ្នក​ដែល​យើង​ស្គាល់ មានអំណាច​ណាស់ ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​ឆ្លើយតប​ការអធិស្ឋាន​របស់​យើង។ ពេលណា​ខ្ញុំ​បាន​ទទួលការ​បណ្តាល​ចិត្ត និង​ព្រះ​ចេស្តា​ពី​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ ដើម្បី​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់ ខ្ញុំ​បាន​ប្រើ​ប្រតិទិន សម្រាប់​បែងចែក​ពេល​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​ពួក​គេ។ ការ​សរសេរ​ឈ្មោះ​មនុស្ស​ខុសៗគ្នា ដាក់​ក្នុង​កាលវិភាគ​ប្រចាំថ្ងៃ ឬ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍ ក្នុង​ប្រតិទិន​របស់ខ្ញុំ បាន​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់ ក្នុង​ការអធិស្ឋាន​ឲ្យ​ពួក​គេ​ជា​ទៀងទាត់។ ការ​នឹក​ចាំ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​អ្នកដទៃ គឺជា​ការ​បង្ហាញ​ចេញ​នូវ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​ប្រពៃ​ណាស់។—LISA M. SAMRA

តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ឲ្យ​អ្នក​អាច​អធិស្ឋាន ឲ្យ​អ្នកដទៃ ជា​ទៀងទាត់? តើ​អ្នក​បាន​ទទួល​ព្រះពរ​យ៉ាងណា​ខ្លះ តាមរយៈ​ការអធិស្ឋាន​សម្រាប់​​អ្នកដទៃ?

ឱ​ព្រះ​វរបិតា សូម​ព្រះអង្គ​ជួយ​ទូលបង្គំ ឲ្យ​មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់ ក្នុង​ការអធិស្ឋាន ដោយ​ដឹង​ថា ព្រះអង្គ​តែងតែ​ស្តាប់​ឮ​ទូលបង្គំ​ជានិច្ច។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ : ទំនុកដំកើង ៣៣-៣៤ និង កិច្ចការ ២៤

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles