រឿងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ពិភព​លោក មាន​រឿង​ច្រើន​ម្ល៉េះ? ហេតុ​អ្វី​ការ​រស់​នៅ មាន​ការ​ពិបាក​យ៉ាង​នេះ? ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ស្គាល់ តើ​មាន​អ្នក​ដែល​បាន​សួរ​សំណួរ​ទាំង​នេះ​ឬ​ទេ? សូម​បង្ហាញ​ពួក​គេ ឲ្យ​ស្គាល់​សេចក្តី​សង្ឃឹម ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ! សៀវភៅ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា រឿង​នៃ​សេចក្តី​សង្ឃឹម គឺ​ជា​ខិត​ប័ណ្ណ​ដំណឹង​ល្អ ដែល​បក​ស្រាយ​អំពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ និង​ផែនការ ដែល​ទ្រង់មាន​សម្រាប់​មនុស្ស ដែល​ទ្រង់​បាន​បង្កើត ហើយ​សៀវ​ភៅ​នេះ ក៏​បាន​បង្ហាញ​អំពី​មូល​ហេតុ​ដែល​មាន​តែ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទេ ដែល​អាច​ប្រទាន​សេចក្តី​សង្ឃឹម​ដ៏​ពិត។ សូម​ចែក​រំលែក​សៀវភៅ​នេះ ដល់​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក។

Download “រឿងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម”

khm_-Story-of-Hope.pdf – Downloaded 76 times – 465.65 KB

More articles