ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីជំនឿ

ការ​ដើរ​តាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​ មិន​មែន​ជា​ការ​ងាយ​ទេ។ ព្រះ​យេស៊ូវ​ក៏​បាន​មាន​បន្ទូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ថា ការ​ដើរ​តាម​ព្រះ​អង្គ​នឹង​ជួប​ឧបស័គ្គ​ជា​ច្រើន។ ក្នុង​នាម​យើង​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ យើង​អាច​រំពឹង​ទុក​ជា​មុន​ថា យើង​នឹង​ជួប​ការ​បៀត​បៀន​ ដូច​ជា​ ការសើច​ចម្អក និង​ការ​ប្រឆាំងពី​អ្នក​មិន​ជឿ ក៏​ដូច​ជា​សមាជិក​គ្រួសារ​របស់​យើង។ អ្នក​ស្រី​ ជែន ពេ ហ្វែន(Chen Pei Fen ) បាន​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំបាក​យ៉ាង​ខ្លាំង នៅក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​នៃ​ជំនឿ​របស់​គាត់ ហើយ​គាត់​សូម​ចែក​ចាយ​ទី​បន្ទាល់ និង​ខគម្ពីរ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ក្នុង​សៀវភៅ​នេះ ជា​ពិសេសសម្រាប់​អ្នក​ដែល​ជួប​ការ​លំបាក ឬការ​បៀត​បៀន​ ដោយ​សារ​ជំនឿ។​ ដើម្បី​អាន​សៀវ​ភៅ​នេះ សូម​ទាញ​យក​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។

Download “ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីជំនឿ”

DS-keeping-the-faith-khmer.pdf – Downloaded 92 times – 1.55 MB

More articles