ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឯកោយ៉ាងនេះ?

មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​សុទ្ធ​តែ​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​ភាព​ឯកោ។ ភាព​ឯកោ​អាច​វាយ​ប្រហារ​មក​លើ​យើង សូម្បី​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​កំពុង​តែ​មាន​ភាព​រីក​រាយ និង​សុខ​ស្រួល​។ អ្នក​ខ្លះ​មាន​ការងារ មាន​ផ្ទះ មាន​ឡាន ក្រុម​គ្រួសារ និង​សម្ភារៈ​ជា​ច្រើន​ដែល​ខ្លួនចង់​បាន តែ​ពួកគេ​នៅ​តែ​មាន​អារម្មណ៍​ឯកោ។ តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច ឲ្យ​យើង​អាច​ជម្នះ​ភាព​ឯកោ? កូន​សៀវភៅ : ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ខ្ញុំ​ឯកោ​យ៉ាងនេះ នឹង​ប្រាប់​អ្នក អំពី​កក្តា​មួយ​ចំនួន ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ក្នុង​សម័យ​ទំនើប កាន់​តែ​មាន​ភាព​ឯកោ និង​អំពី​វិធី​សាស្រ្ត​ដ៏មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព ដែល​យើង​អាច​ប្រើ ដើម្បី​យក​ឈ្នះ​ភាព​ឯកោ។

Download “ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឯកោយ៉ាងនេះ?”

Why-Am-I-So-lonely-khmer.pdf – Downloaded 119 times – 817.74 KB

More articles