ពឹង​ផ្អែកលើ​ព្រះអម្ចាស់

សុភាសិត ១៨:១០-១៥

ព្រះ​នាម​ព្រះយេហូវ៉ា ជាប់​ប៉ម​មាំមួន មនុស្ស​សុ​ចរិត​រត់​ចូល​ទៅ​ពឹង​ជ្រក ហើយ​មាន​សេចក្តី​សុខ​។ សុភាសិត ១៨:១០

កាល​ខ្ញុំ​ទៅ​លេង​សួន​ទឹក ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​មួយ​ចំនួន យើង​បាន​លេង​ល្បែង​កម្សាន្ត ដោយ​ឆ្លង​កាត់​ឧបសគ្គ​​ជា​ទម្រ​ដែល​គេ​សប់​ខ្យល់​ឲ្យ​ប៉ោង ឲ្យ​អាច​ដើរ​ពីលើ​បាន​។ ទម្រ​ទាំង​នោះ​មាន​រូប​រាង​ប៉ោងៗ និង​រអិល ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ស្ទើរតែ​មិន​អាច​ដើរ​ត្រង់​ខ្លួន​។ ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​ផ្លាស់ទី​ទៅ​មុខ​ញ័រ​ៗ កាត់​តាម​ច្រក ជ្រលង និង​ស្ពាន​មួយ​ចំនួន យើង​ក៏បាន​ស្រែក​ឡើង​ភ្លាត់​មាត់ ពេល​ដែល​យើង​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ភ្លាមៗ ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន​។ បន្ទាប់​ពី​បាន​បញ្ចប់​ការ​ឆ្លង​កាត់​ឧបសគ្គ​បាន​មួយ​វគ្គ​ហើយ មិត្ត​ភក្តិ​ខ្ញុំ​ហត់​យ៉ាង​ខ្លាំង បានជា​គាត់​ផ្អែក​ទៅលើ “ប៉ម” ដើម្បី​ដក​ដង្ហើម​ឲ្យ​បាត់​ហត់​។ ភ្លាមៗ​នោះ វា​ក៏​បាន​បត់​ទៅ​ក្រោយ ដោយសារ​ទម្ងន់​ខ្លួន​របស់​គាត់ ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ម្តង​ទៀត​។

ប៉ម​នៅ​សួន​ទឹក ត្រូវ​គេ​បញ្ចូល​ខ្យល់​ឲ្យ​ប៉ោង​សម្រាប់​ការ​កម្សាន្ត​សប្បាយ តែ​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ព្រះ​គម្ពីរ ប៉ម​គឺជា​សំណង់​ដ៏​រឹងមាំ សម្រាប់​ការ​ការពារ ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​ខ្មាំង​សត្រូវ​។ បទ​គម្ពីរ​ពួក​ចៅហ្វាយ ៩:៥០-៥១ បាន​ពិពណ៌នា អំពី​ការ​ដែល​អ្នក​ក្រុង​ថេបេស​បាន​រត់​ចូល​ទៅ​ជ្រក ក្នុង “ប៉ម​ដ៏​រឹងមាំ​មួយ” ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន​ពី​ការ​វាយ​ប្រហារ​របស់​ស្តេច​អ័ប៊ីម៉្មាឡិច មក​លើ​ទីក្រុង​របស់​ពួកគេ​។ ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​សុភាសិត ១៨:១០ អ្នក​និពន្ធ​បាន​និយាយ​អំពី​ប៉ម​ដ៏​រឹងមាំ ដើម្បី​ពិពណ៌នា​ឲ្យ​គេ​ដឹង​ថា ព្រះអម្ចាស់​ជា​នរណា គឺជា​អ្នក​ដែល​ជួយ​សង្គ្រោះ​អស់អ្នក​ដែល​ទុកចិត្ត​ព្រះអង្គ​។

ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ ជួនកាល យើង​មិន​បាន​ពឹង​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ប៉ម​ដ៏​រឹងមាំ​របស់​ព្រះអម្ចាស់ ពេល​ដែល​យើង​មាន​ភាព​ទន់​ខ្សោយ ឬ​ដួល​ចុះ​ទេ ផ្ទុយ​ទៅវិញ យើង​ស្វែងរក​សុវត្ថិភាព និង​ភាព​នឹងនរ នៅ​ក្នុង​អ្វី​ផ្សេង​វិញ ដែល​មាន​ដូចជា អាជីព ទំនាក់​ទំនង ឬ​ភាព​សុខ​ស្រួល​ផ្លូវ​កាយ​។ យើង​មិន​ខុសពី​អ្នក​មាន ដែល​ស្វែងរក​ភាព​រឹងមាំ នៅ​ក្នុង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ(ខ.១១)។ ប៉ុន្តែ ដែល​ប៉ម​នៅ​សួន​ទឹក​មិន​អាច​ទ្រ​ទម្ងន់​របស់​មិត្ត​ភក្តិ​ខ្ញុំ​ជា​យ៉ាងណា នោះ​របស់​ទាំង​អស់​នេះ​ក៏​មិន​អាច​ផ្តល់​ឲ្យ​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ពិតជា​ត្រូវ​ការ​​។ ព្រះ​ទ្រង់​មាន​គ្រប់​ចេ​ស្តា និង​គ្រប់​គ្រង់​ស្ថានភាព​ទាំង​អស់​។ មានតែ​ព្រះអង្គ​ទេ ដែល​អាច​ផ្តល់​ឲ្យ​យើង​នូវ​ការ​កម្សាន្ត​ចិត្ត និង​សុវត្ថិភាព​ពិត​ប្រាកដ​។—Jasmine Goh

តើ​អ្នក​កំពុង​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ប៉ម​មួយ​ណា? តើ​អ្នក​អាច​រំឭក​ខ្លួនឯង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ ឲ្យ​រត់​ទៅ​រក​ព្រះអង្គ ដែល​ជា​ប៉ម​ដ៏​រឹងមាំ?

ឱ​ព្រះអម្ចាស់ សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ​ឲ្យ​រត់​ទៅ​រក​ព្រះអង្គ ជាជាង​រត់​ទៅ​រក​អ្វី​ផ្សេង ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ភាព​សុខ​ស្រួល និង​សុវត្ថិភាព​។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ :  ហូសេ ៩-១១ និង វិវរណៈ ៣

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles