ការ​ចុះ​ចូល​ព្រះអម្ចាស់​ទាំងស្រុង

លោកុប្បត្តិ ២២:១-៣,៦-១២

អ័ប្រាហាំ​ហៅ​កន្លែង​នោះ​ថា «យេហូវ៉ា-យីរេ» ដូចជា​គេ​ក៏​និយាយ​ដរាប​ដល់​សព្វថ្ងៃ​នេះ​ដែរ ថា​នៅ​ភ្នំ​នៃ​ព្រះយេហូវ៉ា គឺ​ទ្រង់​នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​ឲ្យ​។ លោកុប្បត្តិ ២២:១៤

លោក​ចាត់សិន វែន ដេវែនទ័រ(Judson Van DeVenter) បាន​រៀន​គូរ​គំនូរ​ប្រេង និង​បាន​រៀន​សិល្បៈ ព្រម​ទាំង​បាន​ក្លាយ​ជា​គ្រូ​សិល្បៈ​។ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ ព្រះ​ទ្រង់​មាន​ផែនការ​ខុសពី​គោលដៅ​របស់​គាត់​។ មិត្ត​ភក្តិ​របស់​គាត់​បាន​ឲ្យ​តម្លៃ​មក​លើ​ការងារ​ដែល​គាត់​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រះវិហារ ហើយក៏​បាន​ជំរុញ​គាត់​ឲ្យ​ទៅ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​។ លោក​ចាត់សិន​ក៏​មាន​អារម្មណ៍​ថា ព្រះអម្ចាស់​កំពុង​ត្រាស់ហៅ​គាត់​ផង​ដែរ តែ​គាត់​ពិបាក​លះបង់​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ដែល​គាត់​មាន​ចំពោះ​ការ​បង្រៀន​សិល្បៈ​។ គាត់​ក៏បាន​ព្យាយាម​បដិសេធន៍​ការ​ត្រាស់ហៅ​នេះ តែ​ក្រោយមក គាត់​ក៏​បាន​សារភាព​ថា ពេល​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៃ​ជីវិត​គាត់​បាន​មកដល់ ហើយ​គាត់​ក៏បាន​ចុះ​ចូល​បំណង​ព្រះទ័យ​ព្រះអង្គ​ទាំងស្រុង​។

យើង​មិន​ដឹង​ថា លោក​អ័ប្រាហាំ​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់​ក្នុង​ចិត្ត​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា​ទេ នៅពេល​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​ត្រាស់ហៅ​គាត់ ឲ្យ​លះបង់​អ៊ីសាក់ ជា​កូន​ប្រុស​គាត់​។ នៅពេល​ដែល​យើង​បាន​ដឹង​ថា ព្រះអង្គ​បាន​ត្រាស់​បង្គាប់​លោក​អ័ប្រាហាំ​ឲ្យ​យកកូន​ប្រុស​ទៅ​ធ្វើ​យញ្ញ​បូជា​ថ្វាយ​ព្រះអង្គ(លោកុប្បត្តិ ២២:២) យើង​អាច​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា តើ​ព្រះអង្គ​សព្វ​ព្រះទ័យ​ឲ្យ​យើង​លះបង់​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ចំពោះ​យើង​? យើង​ដឹង​ថា នៅ​ទី​បំផុត​ព្រះអង្គ​ក៏បាន​ទុក​ជីវិត​ឲ្យ​អ៊ីសាក់(ខ.១២) ហើយ​រឿង​នេះ​បាន​បង្រៀន​យើង​ថា លោក​អ័ប្រាហាំ​បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​លះបង់​អ្វីៗ​ដែល​មាន​តម្លៃ​បំផុត​ចំពោះ​គាត់​។ គាត់​បាន​ទុក​ចិត្ត​ថា ព្រះអង្គ​នឹង​ផ្គត់ផ្គង់​គាត់ ក្នុង​ពេល​ដែល​គាត់​ធ្វើ​តាម​ការ​ត្រាស់ហៅ​ដ៏​ពិបាក​របស់​ព្រះអង្គ​។

បើ​យើង​និយាយ​ថា យើង​ស្រឡាញ់​ព្រះ តើ​យើង​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​លះបង់​របស់​អ្វី​ដែល​មាន​តម្លៃ​បំផុត​ចំពោះ​យើង​ទេ? លោក​ចាត់សិន វែន ដឺវែនទ័រ បាន​ទៅតាម​ការ​ត្រាស់ហៅ​របស់​ព្រះអង្គ ឲ្យ​ទៅ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ ហើយ​ក្រោយមក គាត់​ក៏​បាន​និពន្ធ​បទ​ចម្រៀង​ទំនុក​សកល មាន​ចំណង​ជើង​ថា “គ្រប់​ទាំង​អស់ ខ្ញុំ​ថ្វាយ​ព្រះយេស៊ូវ”។ ក្រោយមក ព្រះ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ត្រាស់ហៅ​លោក​ចាត់សិន ឲ្យ​ត្រឡប់​មក​រក​ការងារ​បង្រៀន​វិញ​។ កាល​នោះ យុវជន​ឈ្មោះ ប៊ីលី ក្រាហាំ(Billy Graham) ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​សិស្ស​របស់​គាត់​ផង​ដែរ​។

ពេល​ខ្លះ ព្រះ​ទ្រង់​មាន​ផែនការ​សម្រាប់​ជីវិត​យើង ដែល​យើង​មិន​យល់​។ តែ​ព្រះអង្គ​សព្វ​ព្រះទ័យ​ឲ្យ​យើង​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ថ្វាយ​របស់​អ្វី ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​បំផុត​។ ការ​លះបង់​នេះ​អាច​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​យើង​។ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ ចូរ​យើង​ចាំ​ថា ព្រះអង្គ​បាន​លះបង់​ព្រះរាជបុត្រា​តែមួយ​របស់​ព្រះអង្គ​។—Kenneth Petersen

តើ​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ត្រាស់ហៅ​អ្នក ឲ្យ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ? តើ​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​លះបង់​អ្វី​ខ្លះ​ថ្វាយ​ព្រះអង្គ ដើម្បី​ស្តាប់​បង្គាប់​ព្រះអង្គ?

ឱ​ព្រះអម្ចាស់ ទូល​បង្គំ​ពិបាក​ថ្វាយ​ជីវិត​ទូល​បង្គំ​ទាំងស្រុង ដល់​ព្រះអង្គ​។ សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ ឲ្យ​ទុកចិត្ត​ព្រះអង្គ​។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ ៈ និក្ខមនំ ៣៩-៤០ និង ម៉ាថាយ ២៣:២៣-៣៩

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles