បាន​ឲ្យ និង​ចែករំលែក ដោយ​ចិត្ត​សប្បុរស

ទំនុក​ដំកើង ១១២

អ្នកណា​ដែល​មាន​ចិត្ត​មេត្តា ឲ្យ​គេ​ខ្ចី នោះ​បាន​សប្បាយ​ហើយ​។ ទំនុក​ដំកើង ១១២:៥

កាល​ខ្ញុំ និង​ភរិយា​ខ្ញុំ​ឈ្មោះ ខារី(Cari) បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា នៅ​មហាវិទ្យាល័យ យើង​បាន​ជាប់​បំណុល​គេ​រាប់​ពាន់​ដុល្លា រៀង​ៗ​ខ្លួន បានជា​យើង​ចាំបាច់​ត្រូវ​ស្វែងរក​ដំណោះ​ស្រាយ ដើម្បី​បញ្ចុះ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឲ្យ​បាន​ទាប​ជាង​មុន​។ យើង​ក៏បាន​ទៅ​ស្នើ​ប្រាក់​កម្ចី ពី​ធនាគារ​ក្នុង​តំបន់​មួយ តែ​ពួកគេ​បាន​បដិសេធន៍ ដោយសារ​យើង​មិន​បាន​រស់នៅ ឬ​ធ្វើ​ការ ក្នុង​ទីក្រុង​នោះ ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ឆ្នាំ​។ ពីរបី​ថ្ងៃ​ក្រោយមក ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ចែក​ចាយ​អំពី​បញ្ហា​នេះ ដល់​មិត្ត​ភក្តិ​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ឈ្មោះ មីង(Ming) ដែល​ជា​ចាស់ទុំ​ក្នុង​ពួក​ជំនុំ​របស់​យើង​។ ពេល​គាត់​ជូន​ដំណើរ​ខ្ញុំ​ចេញ​មកវិញ គាត់​ក៏បាន​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា គាត់​នឹង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ភរិយា​គាត់​។

ពីរបី​ម៉ោង​ក្រោយមក ទូរស័ព្ទ​ខ្ញុំ​ក៏បាន​រោទ៍​ឡើង​។ គាត់​ក៏បាន​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា គាត់​និង​ភរិយា​គាត់​ចង់​ឲ្យ​ប្រាក់​យើង​ខ្ចី ដោយ​គ្មាន​ការ​ប្រាក់​។ ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​ថា ត្រូវ​និយាយ​ថា​ម៉េច​ទេ ពេល​នោះ ដូច​នេះ ខ្ញុំ​ក៏បាន​ប្រាប់​គាត់​ថា ខ្ញុំ​មិន​បាន​ស្នើសុំ​ប្រាក់​កម្ចី​ពី​គាត់​ទេ​។ គាត់​ក៏បាន​និយាយ​ដោយ​ចិត្ត​រីក​រាយ​ថា គាត់​ក៏​ដឹង​ដែរ​ថា ខ្ញុំ​មិន​បាន​ស្នើ​ប្រាក់​កម្ចី​ពី​គាត់ តែ​គាត់ និង​ភរិយា​គាត់​ចង់​ឲ្យ​ប្រាក់​កម្ចី ដោយ​ឥតការ​ប្រាក់ ហើយ​ ក្រោយ​មក ខ្ញុំ និង​ខារី​ក៏​បាន​សង​ពួកគេ​វិញ នៅ​ពេលណា​យើង​មាន​លទ្ធ​ភាព​។

ខ្ញុំ​ជឿ​ថា លោក​មីង និង​អ្នក​ស្រី​អាន(Ann)ជា​ភរិយា មាន​ចិត្ត​សប្បុរស ដោយសារ​ពួកគេ​ស្រឡាញ់​ព្រះយេស៊ូវ​។ គឺ​ដូច​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​ប្រាប់​យើង​ថា “អ្នកណា​ដែល​មាន​ចិត្ត​មេត្តា ឲ្យ​គេ​ខ្ចី នោះ​បាន​សប្បាយ​ហើយ អ្នក​នោះ​នឹង​រក្សា​ទុក​នូវ​កិច្ចការ​ខ្លួន តាម​សេចក្តី​យុត្តិធម៌”(ទំនុក​ដំកើង ១១២:៥)។ អ្នក​ដែល​ទុកចិត្ត​ព្រះ អាច​មាន​ចិត្ត “រឹងមាំ” និង​បាន “តាំង​ខ្ជាប់ខ្ជួន”(ខ.៧-៨) ដោយ​ដឹង​ថា ព្រះអង្គ​ជា​ប្រភព​នៃ​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ដែល​ល្អ ក្នុង​ជីវិត​ពួកគេ​។

ព្រះ​ទ្រង់​មាន​សេចក្តី​សប្បុរស​ចំពោះ​យើង ដោយ​ប្រទាន​យើង​នូវ​ជីវិត និង​ការ​អត់​ទោស​បាប​។ ចូរ​យើង​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស ក្នុង​ការ​ចែកចាយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ធនធាន​យើង​ដល់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ការ​។—James Banks

តើ​ព្រះអម្ចាស់​បាន​បង្ហាញ​សេចក្តី​សប្បុរស​ដល់​អ្នក​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ? តើ​អ្នក​អាច​ចែក​ចាយ សេចក្តី​សប្បុរស​របស់​ព្រះអង្គ ដល់​អ្នក​ដែល​ខ្វះខាត នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ?

ឱ​ព្រះវរបិតា​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ទូល​បង្គំ​សូម​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះអង្គ សម្រាប់​ការ​ប្រទាន​ទូល​បង្គំ​នូវ​អំណោយ​នៃ​ជីវិត និង​ផ្គត់​ផ្គង់​តម្រូវការ​ទូល​បង្គំ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​។ សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ​ឲ្យ​ទុកចិត្ត​ព្រះអង្គ ហើយ​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស ដូច​ព្រះអង្គ​ដែរ​។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ : ២របាក្សត្រ ១៧-១៨ និង យ៉ូហាន ១៣:១-២០

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles