ការថ្វាយបង្គំគឺលើសពីការច្រៀង

យើង​ខុស​ធ្ងន់​ណាស់ បើ​យើង​គិតថា ការថ្វាយបង្គំ​របស់​យើង​រាប់បញ្ចូល​តែ​ពាក្យ​ដែល​យើង​ច្រៀង​ថ្វាយ​ដល់​ព្រះ តែ​មិនរាប់​បញ្ចូល​ពាក្យ​ពេចន៍​ដែល​ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​មកកាន់​យើង។ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោក​អរ ស៊ី ស្រ្ពោល(R.C. Sproul) សូម​លើកឡើង អំពី​ការដែល​យើង​ត្រូវ​មាន​ការយល់​ដឹង​ទាំងស្រុង តាម​ព្រះគម្ពីរ អំពី​ការថ្វាយបង្គំ ដែល​មាន​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​ចំណុច​កណ្តាល។

អត្ថបទ

ឆ្នាំមុន ក្នុង​សន្និបាត​នៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជំនឿ​ក្នុង​ប្រទេស​ប្រចាំឆ្នាំ ដែល​ហៅ​កាត់​ថា សន្និបាត NRB មាន​មនុស្ស៧ ឬ៨ពាន់​នាក់ បាន​ចូលរួម។ ពួក​គេ​មាន​កម្ម​វិធី​ថ្វាយបង្គំ​ដ៏​វែង​មួយ មាន​រយៈពេល​ប្រហែល២ម៉ោង ដែល​ការ​ចែង​ចាយ​ព្រះបន្ទូល គួរតែ​ជា​ចំណុច​សំខាន់​បំផុត​នៃ​កម្មវិធី​នេះ។ ហើយ​ខ្ញុំ​ចាំ​ច្បាស់​ថា នៅ​ថ្ងៃ​នោះ មុន​ពេល​គេ​អាន​ព្រះគម្ពីរ និង​ចែកចាយ​ព្រះបន្ទូល គេ​បាន​ច្រៀង​បទចម្រៀង​ជា​ច្រើន អស់​រយៈពេល៤០នាទី ហើយ​អ្នកដឹកនាំ​ក៏បាន​និយាយ​ថា “យើង​ត្រូវ​ចំណាយពេល​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ជាមុន​សិន មុននឹង​យើង​ស្តាប់​ព្រះបន្ទូល​”។

រហូតមកដល់​សព្វថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​នៅតែ​ហួសចិត្ត ដោយសារ​រឿង​នេះ។ តើ​ពួក​ជំនុំ​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​កំពុងតែ​មាន​បញ្ហា​អ្វី បាន​ជា​ពួក​គេ​កាត់​ផ្តាច់​ការ​ចែក​ចាយ​ព្រះបន្ទូល ចេញពី​ការថ្វាយបង្គំ ធ្វើ​មើលតែ​ការ​ស្តាប់​ព្រះបន្ទូល​ព្រះ​ដោយ​ការ​ផ្ចង់ចិត្ត មិនមែន​ជាផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ការថ្វាយបង្គំ។ តើ​ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ១ភាគ១០ ដល់​ព្រះអម្ចាស់ នៅពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ​បាន​ឈប់​ធ្វើជា​ផ្នែក​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ការថ្វាយបង្គំ ចាប់តាំងពី​ពេលណា? តើ​ការអធិស្ឋាន​បាន​ឈប់​ធ្វើជា​ផ្នែក​ដ៏​សំខាន់​នៃ​ការ​ជួបជុំគ្នា​របស់​ពួក​បរិសុទ្ធ ក្នុង​ការថ្វាយបង្គំ ចាប់តាំងពី​ពេលណា​ដែរ?

បើ​យើង​មិនបាន​ឲ្យ​តម្លៃ​មក​លើ​ធាតុផ្សំ​ដ៏​សំខាន់​ទាំងនេះ ក្នុង​កម្មវិធី​ថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ទេ នោះ​មានន័យថា យើង​កំពុងតែ​មានការ​យល់​ខុស​អំពី​ការថ្វាយបង្គំ​ព្រះ​ហើយ។ ការយល់​ខុស​នេះ ក៏បាន​នាំឲ្យ​សហគមន៍​គ្រីស្ទបរិស័ទ​មានការ​ដាច់​ចេញ​កាន់តែ​ឆ្ងាយ​ពី​សេចក្តី​ពិត​របស់​ព្រះ ហើយ​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​រាស្រ្ត​ព្រះអង្គ មាន​ភាព​ងងឹត​ងងល់​អំពី​ចារិក​លក្ខណៈ​របស់​ព្រះអង្គ។

 

More articles