បានទទួលកម្លាំងសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនីមួយៗ

ក្នុង​គ្រប់​ទាំងអស់ ទោះ​បើ​ការអ្វី​ដែល​អ្នករាល់គ្នា​នឹង​ធ្វើ ដោយ​ពាក្យសំដី ឬ​កិរិយា​ក៏ដោយ ចូរ​ធ្វើ​ទាំងអស់ ដោយ​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ។ កូល៉ុស ៣:១៧

សៀវភៅ​លំនាំ​ការអធិស្ឋាន មាន​ចំណងជើង​ថា សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​គ្រប់ពេលវេលា មាន​គំរូ​នៃ​ការអធិស្ឋាន អំពី​សកម្ម​ភាព​ផ្សេងៗ ដែល​រាប់បញ្ចូល​ទាំង​ការ​អធិស្ឋាន​សាមញ្ញៗ ដែល​មាន​ដូចជា​ការរៀបចំ​ម្ហូបអាហារ ឬ​ការ​បោកគក់​ខោអាវ​ជាដើម ដែល​សុទ្ធតែ​ជា​កិច្ចការ​ដ៏​ចាំបាច់ ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​យើង​មាន​អារម្មណ៍​ថា ច្រំដែល ឬ​គ្មាន​អ្វី​ប្លែក។ សៀវភៅ​នេះ​បាន​រំឭក​ខ្ញុំ អំពី​ពាក្យពេចន៍​របស់​លោក ជី ឃេ ឆេ​ស្ទ័​រតុន(G. K. Chesterton) ដែល​បាន​សរសេរ​ថា “ជាទូទៅ គេ​តែងតែ​អធិស្ឋាន​មុន​ពេល​ញាំ​អាហារ។ វា​ជាការល្អ​ហើយ។ តែ​ខ្ញុំ​អធិស្ឋាន​សូម​ព្រះពរ មុន​ពេល​ខ្ញុំ គូរគំនូរ ហែលទឹក ហាត់​គុណដាវ ហាត់​ប្រដាល់ ដើរ លេង រាំ ហើយ​អធិស្ឋាន មុន​ពេល​ខ្ញុំ​ចាប់កាន់​ប៊ិក​សរសេរ​ផង​ដែរ”។

ការ​លើកទឹកចិត្ត​របស់​គាត់ បាន​ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​គិត​ឡើងវិញ អំពី​សកម្មភាព​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជួនកាល ខ្ញុំ​មាន​ទំនោរ​ទៅ​រក​ការបែងចែក​សកម្មភាព​របស់ខ្ញុំ ទៅជា​សកម្មភាព​ដែល​មានគុណ​តម្លៃ​ខាងវិញ្ញាណ ដូច​ជា​ការ​អាន​ព្រះបន្ទូល មុន​ពេល​ញាំ​អាហារ និង​សកម្មភាព​ដទៃទៀត ដែល​ខ្ញុំ​យល់ឃើញ​ថា មានតម្លៃ​ខាងវិញ្ញាណ​តិចតួច ដែល​មាន​ដូចជា​ការ​លាងចាន ក្រោយ​ញាំ​អាហារ​ជាដើម។ សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​លប់​ចោល​កា​របែង​ចែក​ដូចនេះ ក្នុង​សំបុត្រ ដែល​គាត់​បាន​សរសេរ​ផ្ញើ​ទៅ​ពួក​ជំនុំ នៅ​ទីក្រុង​កូល៉ុស ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​រស់នៅ​ថ្វាយ​ព្រះយេស៊ូវ​។ គាត់​បាន​លើកទឹកចិត្ត​ពួក​គេ​យ៉ាងដូច​នេះ​ថា “ក្នុង​គ្រប់​ទាំងអស់ ទោះ​បើ​ការអ្វី​ដែល​អ្នករាល់គ្នា​នឹង​ធ្វើ ដោយ​ពាក្យសំដី ឬ​កិរិយា​ក៏ដោយ ចូរ​ធ្វើ​ទាំងអស់ ដោយ​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូវ”(៣:១៧)។ ការ​ធ្វើ​អ្វីៗ ដោយនូវ​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវ​ គឺ​មានន័យថា យើង​ថ្វាយព្រះ​កិត្តិនាម​ដល់​ព្រះអង្គ នៅពេល​ដែល​យើង​ធ្វើ​កិច្ចការ​ទាំងនោះ ហើយ​មានការ​ធានា​ថា ព្រះវិញ្ញាណ​ព្រះអង្គ​ប្រទាន​កម្លាំង ឲ្យ​យើង​អាច​សម្រេច​កិច្ចការ​ទាំងនោះ។

បាន​សេចក្តី​ថា កិច្ចការ​ទាំងអស់​ដែល​យើង​ធ្វើ ទោះ​តូច​ឬ​ធំ​ក្តី សុទ្ធតែ​មានគុណ​តម្លៃ​ខាងវិញ្ញាណ។ សកម្មភាព​ដ៏​សាមញ្ញ​ទាំងអស់​នៃ​ជីវិត​យើង អាច​ទទួល​កម្លាំង​ពី​ព្រះវិញ្ញាណ​ព្រះអង្គ ហើយ​ធ្វើ​តាមរបៀប​ដែល​ថ្វាយព្រះ​កិត្តិនាម​ដល់​ព្រះយេស៊ូវ​។—LISA M. SAMRA

អ្នក​ចង់​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទស្សនៈ​របស់​អ្នក អំពី​សកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃ យ៉ាងដូច​ម្តេច​ខ្លះ? តើ​អ្នក​អាច​ពឹងផ្អែក​លើ​ព្រះវិញ្ញាណ​ព្រះ យ៉ាងដូច​ម្តេច​ខ្លះ ក្នុង​កិច្ចការ​ដែល​ធ្វើ​ប្រចាំថ្ងៃ?

ឱ​ព្រះយេស៊ូវ​ សូម​ព្រះអង្គ​ចម្រើន​កម្លាំង​ទូល​បង្គំ ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណ​ព្រះអង្គ ដើម្បី​ថ្វាយព្រះ​កិត្តិនាម​ដល់​ព្រះអង្គ ក្នុង​កិច្ចការ​ទាំងអស់​ដែល​ទូលបង្គំ​ធ្វើ។

To learn more about how to pray effectively, visit ODBU.org​/courses​/SF120.

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ :

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles