តើព្រះបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងឬ?

នៅពេល​ដែល​ព្រះយេស៊ូវ​ផុតដង្ហើម​នៅ​លើ​ឈើឆ្កាង តើ​ព្រះ​ទ្រង់​សុគត​ឬ? នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោកគ្រូ អ ស៊ី ស្រ្ពោល(R.C. Sproul) សូម​ធ្វើការ​បកស្រាយ​ឲ្យបាន​ច្បាស់ អំពី​ភាព​ខុសគ្នា​ដ៏​សំខាន់ រវាង​ភាពជា​ព្រះ និង​ភាពជា​មនុស្ស​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​។

អត្ថបទ

ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​ច្រៀង​បទ​ទំនុក​សកល​មាន​ចំណងជើង​ថា “ហេតុអ្វី​ព្រះ​របស់ខ្ញុំ​សុគត” តែ​ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​យើង​យល់​ន័យ​របស់​ទំនុកដំកើង​នេះ​ឲ្យបាន​ច្បាស់ ព្រោះ​ឃ្លា​ដែល​ច្រៀង​ថា “ហេតុអ្វី​ព្រះ​នៃ​ខ្ញុំ​ទ្រង់​សុគត​ជួស​ខ្ញុំ? ព្រះ​នៃ​ខ្ញុំ​ទ្រង់​សុគត​ជួស​ខ្ញុំ?” តាមពិត ព្រះ​ទ្រង់​មិនដែល​សុគត​ទេ។ តែ​ព្រះ​កាយ​របស់​ព្រះអង្គ​ទេ ដែល​បាន​សុគត ដោយ​​លក្ខណៈ​ជា​មនុស្ស​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​ទេ ដែល​បាន​សុគត​នៅ​លើ​ឈើឆ្កាង នៅ​ថ្ងៃ​នោះ។ តើ​នឹង​មានរឿង​អ្វី​កើតឡើង បើសិនជា​ព្រះវរបិតា​បាន​វិនាស​នៅ​ថ្ងៃសុក្រ​នោះ? ជា​ការពិត​ណាស់ ព្រះយេស៊ូវ​ក៏​នឹង​សុគត ជាមួយ​ព្រះវរបិតា ហើយ​លោក​ពុន​ទាស ពី​ឡាត់ លោក​កៃ​ផាស​ក៏​នឹង​ត្រូវ​វិនាស ឈើឆ្កាង​ក៏​រលាយ​បាត់។ ទីក្រុង​យេរូសាឡិម​ក៏​លែង​មាននៅ​វិនាទី​នោះ។ លោកិយ​ទាំងមូល​ក៏​លែង​មាន​ដែរ។ បើ​ព្រះ​សុគត អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​លែង​មាន​វត្តមាន។ យើង​រាល់គ្នា​ក៏​ស្លាប់ ព្រោះ​ក្នុង​ព្រះអង្គ យើង​មានជីវិត​រស់ ហើយ​បើ​គ្មាន​អំណាច​ជា​បឋម​របស់​ព្រះ​ទេ គ្មានអ្វី​អាច​រស់នៅ​បាន សូម្បីតែ​មួយ​វិនាទី។

បើ​គ្មាន​អំណាច​ជាបឋម​របស់​ព្រះ​ទេ គ្មានអ្វី​អាច​មាន​វត្តមាន​បាន​ឡើយ។ ក្នុង​ព្រះអង្គ យើង​រស់នៅ និង​មាន​ចលនា ហើយ​មាន​កាយ ​និង​ចិត្ត​របស់​យើង។ ខ្ញុំ​មិនមែន​ជា​ជីវិត​ដែល​ឯករាជ​នោះ​ឡើយ តែ​ខ្ញុំ​ពឹងផ្អែក​លើ​ព្រះ។ មាន​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​នឹង​មិន​មាន​ជីវិត។ ៦៦ឆ្នាំមុន គ្មាន​លោក​គ្រូ អ ស៊ី ស្ព្រោល រស់នៅ​លើ​ផែនដី​នេះ​ទេ តែ​មាន​ជីតា​ខ្ញុំ​ដែល​មានឈ្មោះ​នេះ​ដែរ តែ​ខ្ញុំ​មិន​មាន​វត្តមាន​ទេ។ ពិភពលោក​នេះ​គ្មាន​ខ្ញុំ​ទេ។ ខ្ញុំ​គ្មាន​កាយ​គ្មានចិត្ត។ តែ​ខ្ញុំ​មាន​វត្តមាន​នៅ​លើ​ផែនដី ចាប់តាំងពី​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់កំណើត​ក្នុង​ផ្ទៃ​ម្តាយ​ខ្ញុំ ដោយ​ព្រះ​បាន​បង្កើត និង​ទ្រទ្រង់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មានជីវិត ព្រោះ​មានតែ​ទ្រង់​ទេ ដែល​មានអំណាច​ក្នុង​អង្គ​ទ្រង់ សម្រាប់​ធ្វើការ​នេះ​បាន។ ចុះ​ចំណែក​ឯ​ចលនា​នៃ​របស់​សព្វសារពើ​វិញ? បើ​គ្មាន​ព្រះ​ទេ ក៏​គ្មានអ្វី​ទាល់តែសោះ។ គ្មានអ្វី​អាច​មាន​ចលនា។ ហើយក៏​គ្មាន​ដៃ ជើង ភ្នែក​របស់ខ្ញុំ ដែល​អាច​មាន​ចលនា​ដែរ។ ផ្កាយ​ក៏​គ្មាន​រូបរាង្គ គ្មាន​ចលនា​ដែរ។ ដ្បិត​គឺ​ដោយសារ​ទ្រង់​ហើយ ដែល​យើង​រាល់គ្នា​បាន​រស់ កំរើក ហើយ​មាននៅ​ផង(កិច្ចការ ១៧:២៨)។ សេចក្តី​នេះ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញាថ្មី ជា​ទ្រឹស្តី​ដែល​មានន័យ​បំផុត ដែល​យើង​អាច​យល់​បាន​។

More articles