សេចក្តីពិតទាំងអស់ជាសេចក្តីពិតរបស់ព្រះ

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ព្រះ​ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​មក​កាន់​យើង តាម​រយៈ​ព្រះគម្ពីរ​តែ​មួយ​មុខ​ទេ។ តែ​ការ​បើក​សម្ដែង​នូវ​សេចក្តី​ពិត​របស់​ព្រះអង្គ មិនមែន​មាន តែ​នៅក្នុង​ទំព័រ​ព្រះគម្ពីរ​​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ​ដែរ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល (R.C. Sproul) សូម​លើកឡើង​អំពី​ហេតុផល ដែល​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ត្រូវ​ចូលរួម នៅក្នុង​ការសិក្សា​មុខ​វិជ្ជា​ផ្សេងៗ ព្រោះ​សេចក្តី​ពិត​ទាំងអស់​សុទ្ធតែ​ចង្អុលបង្ហាញ​ទៅ​រក​ព្រះអម្ចាស់។

អត្ថបទ

លោកគ្រូ​អូ​គូស្ទីន(Augustine) មិនបាន​ជឿ​ថា ហេតុផល​របស់​មនុស្ស​មាន​អំណាច​ឡើង​កាំជណ្តើរ​ទៅ​រក​សេចក្តី​ពិត​ដ៏​អស់​កល្ប ដោយខ្លួនឯង ដោយ​មិនបាន​ទទួល​ជំនួយ​ពី​ការ​បើក​សម្ដែង​របស់​ព្រះ​នោះ​ឡើយ។ ហើយ​គាត់​ក៏បាន​មានប្រសាសន៍​ផង​ដែរ​ថា យើង​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​ការ​បើក​សម្ដែង​របស់​ព្រះ ដើម្បីឲ្យ​យើង​អាច​យល់​សេចក្តី​ពិត ទោះ​សេចក្តី​ពិត​នោះ​មាន​ចែង​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ សេចក្តី​ពិត​បែប​ទេវ​សាស្រ្ត ឬ​បែប​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ក៏ដោយ។ លោកគ្រូ​អូគូស្ទីន ក៏បាន​លើកឡើង​ផង​ដែរ​ថា ក្នុងនាម​យើង​ជា​មនុស្ស យើង​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​ការ​បើក​សម្ដែង​របស់​ព្រះ ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​សេចក្តី​ពិត​នៃ​វិទ្យាសាស្រ្ត គឺ​មិន​ខុសពី​ភ្នែក​របស់​យើង​ដែល​ត្រូវ​ពឹងផ្អែក​ទៅលើ​ប្រភព​នៃ​ពន្លឺ ដើម្បីឲ្យ​អាច​មើលឃើញ​នោះ​ឡើយ។ ព្រះ​បាន​ប្រទាន​យើង​នូវ​ភ្នែក ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ​ចក្ខុ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​មើល​ឃើញ​អ្វីៗ​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​យើង​បាន។ បើ​គ្មានពន្លឺ​នៅ​ក្រៅ​ខ្លួន​យើង​ទេ នោះ​យើង​មិន​អាច​មើលឃើញ​អ្វី​ទាំងអស់។ ដូចនេះ លោកគ្រូ​អូគូស្ទីន​បាន​មានប្រសាសន៍​ថា គ្រីស្ទបរិស័ទ​ចាំបាច់​ត្រូវ​រៀន​មុខ​វិជ្ជា​ផ្សេងៗ និង​ចំណេះដឹង​ទូទៅ ឲ្យបាន​ច្រើន​បំផុត​តាមដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ព្រោះ​សេចក្តី​ពិត​ទាំងអស់​ជា​សេចក្តី​ពិត​របស់​ព្រះ។

ហើយ​ការ​បើក​សម្ដែង​របស់​ព្រះ មិនមែន​មានតែ​នៅក្នុង​ទំព័រ​ព្រះគម្ពីរ​ប៉ុណ្ណោះទេ ព្រោះ​ព្រះគម្ពីរ​បាន​ចែងថា ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បើក​សម្ដែង​អង្គ​ទ្រង់ នៅក្នុង និង​តាមរយៈ​ធម្មជាតិ នៅ​ក្រៅ​ព្រះគម្ពីរ​ផង​ដែរ។ នៅ​សាលា​ព្រះគម្ពីរ ខ្ញុំ​បាន​សួរ​សិស្សរបស់​ខ្ញុំ​ថា “តើន​រណា​ខ្លះ​ជឿ​ថា ការ​បើក​សម្ដែង​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ សុទ្ធតែ​ត្រឹមត្រូវ?” ពួក​គេ​ក៏បាន​លើកដៃ​ព្រមគ្នា។ ហើយ​ពេល​ខ្ញុំ​សួរ​ថា “តើន​រណា​ខ្លះ​ជឿ​ថា ការ​បើក​សម្ដែង​របស់​ព្រះ នៅក្នុង​ធម្មជាតិ សុទ្ធតែ​ត្រឹមត្រូវ​មិន​ចេះ​ខុស?” ពួក​គេ​មិនបាន​លើក​ទៀត​ទេ។ ខ្ញុំ​ក៏បាន​សួរ​ពួក​គេ​ទៀត​ថា “បើ​ការ​បើក​សម្ដែង​ទាំងនោះ​ជា​របស់​ព្រះអង្គ ហេតុអ្វី​យើង​យល់ថា ការ​បើក​សម្ដែង​ទាំងនោះ​អាច​ខុស?” សេចក្តី​ពិត​របស់​ព្រះអង្គ ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​មិន​អាច​ខុស ហើយ​សេចក្តី​ពិត​របស់​ព្រះអង្គ ដែល​បង្ហាញ​ក្នុង​ធម្មជាតិ ក៏​មិន​អាច​ខុស​ដែរ។ ការ​គិត​របស់​យើង​ទៅវិញ​ទេ ដែល​អាច​ខុស តែ​ព្រះ​ទ្រង់​មិនដែល​ខុស​ឡើយ។

More articles