ពាក្យ​សម្តី​ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ចិត្ត​របស់​យើង

លូកា ៦:៤៣-៤៥

ឯ​មនុស្ស​ល្អ គេ​ក៏​យក​សេចក្តី​ល្អ ពី​កំណប់​ល្អ ដែល​កប់​ទុក​ក្នុង​ចិត្ត​គេ​។ លូកា ៦:៤៥

តើ​អ្នក​អាច​លប់​បំបាត់​ពាក្យ​សម្តី​អ​សីលធម៌ ដោយ​របៀបណា? វិទ្យាល័យ​មួយ​បាន​សម្រេច​បង្កើត​ច្បាប់ ឲ្យ​សិស្ស​ទាំង​អស់​ធ្វើ​ការ​សន្យា​ថា ពួកគេ​នឹង “ឈប់​ប្រើ​ពាក្យ​សម្តី​អសីលធម៌”។ សិស្ស​ទាំង​អស់​នោះ​បាន​ធ្វើ​ការ​សន្យា​ថា “ខ្ញុំ​សូម​សន្យា​ថា ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ប្រើ​ពាក្យ​អសុរោះ​គ្រប់​ប្រភេទ នៅ​ក្នុង​ទី​ធ្លា​សាលា​របស់​យើង”។ នេះ​ជា​ការ​ប្រឹង​ប្រែង ដែល​គួរ​ឲ្យ​គោរព ប៉ុន្តែ ព្រះយេស៊ូវ​បាន​បង្រៀន​ថា គ្មាន​ច្បាប់ ឬ​ការ​សន្យា ឬ​ក៏​ការ​សច្ចា​តែ​បបូរ​មាត់​ណា ដែល​អាច​គ្រប​បាំង​ក្លិន​ស្អុយ នៃ​ពាក្យ​សម្តី​អសុរោះ​របស់​យើង​បាន​ឡើយ​។

ដើម្បី​លប់​បំបាត់​ក្លិន​អសោច​នៃ​ពាក្យ​សម្តី ចេញពី​មាត់​របស់​យើង ជា​ដំបូង​យើង​ត្រូវ​កែ​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត​ជា​ថ្មី​ជា​មុន​សិន​។ ដែល​មនុស្ស​អាច​ស្គាល់​ពូជ​របស់​ដើមឈើ ដោយសារ​ផ្លែ​របស់​វា​ជា​យ៉ាងណា(លូកា ៦:៤៣-៤៤) នោះ​ព្រះយេស៊ូវ​ក៏បាន​មាន​បន្ទូល​ថា ពាក្យ​សម្តី​របស់​យើង គឺជា​ភស្តុតាង​ដែល​បញ្ជាក់​ថា ចិត្ត​របស់​យើង​មាន​ភាព​សម​ស្រប​ជាមួយ​ព្រះអង្គ និង​ផ្លូវ​របស់​ព្រះ​អង្គ​ឬ​អត់​។ ផ្លែឈើ​ជា​តំណាង​ឲ្យ​ពាក្យ​សម្តី​របស់​យើង “ដ្បិត​មាត់​គេ​ពោល​បញ្ចេញ​សេចក្តី​បរិបូរ ដែល​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​ជានិច្ច”(ខ.៤៥)។ ត្រង់​ចំណុច​នេះ ព្រះគ្រីស្ទ​កំពុង​ចង្អុល​បង្ហាញថា បើ​យើង​ពិត​ជា​ចង់​កែ​ប្រែ​ពាក្យ​សម្តី ដែល​ចេញពី​មាត់​យើង​មក ជា​ដំបូង យើង​ត្រូវ​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​ការ​កែ​ប្រែ​ចិត្ត ដោយ​ពឹង​ផ្អែក​ជំនួយ​មកពី​ព្រះអង្គ​។

ការ​សន្យា​តែ​បបូរ​មាត់ មិន​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​អ្វី ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ពាក្យ​សម្តី​អ​សីលធម៌ ដែល​ចេញពី​ចិត្ត ដែល​មិន​បាន​ផ្លាស់​ប្រែ​នោះ​ឡើយ​។ យើង​អាច​លប់​បំបាត់​ពាក្យ​សម្តី​អសុរោះ​បាន ដោយ​ជា​ដំបូង យើង​ត្រូវ​ទទួល​ជឿ​ព្រះយេស៊ូវ(១កូរិនថូស ១២:៣) ហើយ​បន្ទាប់មក យើង​ត្រូវ​ពេញ​ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(អេភេសូរ ៥:១៨)។ ព្រះអង្គ​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​យើង ដើម្បី​បណ្តាល​ចិត្ត និង​ជួយ​យើង​ឲ្យ​បន្ត​និយាយ​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ​ដល់​ព្រះ(ខ.២០) ហើយ​និយាយ​ពាក្យ​លើក​ទឹក​ចិត្ត និង​ពាក្យ​កែ​តម្រង់​ដល់​អ្នក​ដទៃ(៤:១៥,២៩ និង​កូល៉ុស ៤:៦)។—Marvin Williams

តើ​ពាក្យ​សម្តី​របស់​ខ្ញុំ បាន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​អំពី​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​ចិត្ត​ខ្ញុំ? តើ​ខ្ញុំ​អាច​ទូល​សូម​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​កែ​ប្រែ​ពាក្យ​សម្តី​របស់​ខ្ញុំ ក្នុង​ពេល​សព្វថ្ងៃ ដូច​ម្តេច​ខ្លះ?

ឱ​ព្រះយេស៊ូវ សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ​ឲ្យ​និយាយ​ពាក្យ​សម្តី ដែល​ថ្វាយ​សិរី​ល្អ​ដល់​ព្រះអង្គ ហើយ​កែ​តម្រង់​អ្នក​ដទៃ​។

For further study, read Words Matter: Speaking with Wisdom in an Age of Outrage at DiscoverODB.org.

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ : ២របាក្សត្រ ១០-១២ និង យ៉ូហាន ១១:៣០-៥៧

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles