តើ​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ទេ?

តើ​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ទេ?1

អស់​ជា​ច្រើន​សតវត្សរ៍​មក​ហើយ ដែល​ពួក​ជំនុំ​បាន​ទប់​ទល់​ការ​រិះគន់​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​ការ​សង្ស័យ មក​លើ​ភាព​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ។ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ លោក​គ្រូ អ. ស៊ី. ស្ព្រោល (R.C. Sproul ) ដាស់​តឿន​យើង មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​សង្ស័យ​មក​លើ​ព្រះ​បន្ទូល​ដែល​មិន​ចេះ​ខុស​របស់​ព្រះ។

អត្ថបទ

ភាព​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​បញ្ហា​ដែល​ចម្រូង​ចម្រាស់​បំផុត ក្នុង​ជំនឿ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។ ជាង​២០០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ពួក​ជំនុំ​បាន​ទទួល​រង​ការ​រិះ​គន់​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​ការ​សង្ស័យ​មក​លើ​ភាព​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​នៃ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ ហេតុ​នេះ​ហើយ សូម្បី​តែ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ក៏​មាន​ការ​បែក​បាក់​គ្នា ដោយសារ​បញ្ហា​នៃ​ការ​ទុក​ចិត្ត​ដែល​ពួក​គេ​មាន មក​លើ​ព្រះ​គម្ពីរ ដែល​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ។ ហើយ​ខ្ញុំ​សូម​រំឭក​អ្នក​ថា នេះ​ជា​ចំណុច​ដែល​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​របស់​យើង។ កាល​ព្រះគ្រីស្ទ​កំពុង​ទទួល​រង​ទុក្ខ​វេទនា និង​ភាព​ឯកោ ព្រះ​អង្គ​បាន​មាន​បន្ទូល​ថា «មនុស្ស​មិន​មែន​រស់ ដោយសារ​តែ​នំបុ័ង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គឺ​រស់​ដោយសារ​គ្រប់​ទាំង​ព្រះបន្ទូល ដែល​ចេញ​ពី​ព្រះឱស្ឋ​ព្រះ​មក​ដែរ» (ម៉ាថាយ ៤:)។ ខ្ញុំ​នឹង​ជឿ​ព្រះ​អង្គ។ ព្រះ​អង្គ​បាន​មាន​បន្ទូល​ហើយ។

បើ​យើង​គ្រាន់​តែ​ជឿ​ថា ព្រះ​ពិត​ជា​មាន​មែន ទោះ​ជីវិត​យើង​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ឬ​ក៏​អត់ ក៏​មិន​មាន​អ្វី​ខុស​ប្លែក​គ្នា​ឡើយ។ ទាល់​តែ​យើង​ជឿ​ព្រះ​អង្គ ហើយ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជា​មួយ​ព្រះ​អង្គ ទើប​ជីវិត​យើង​មាន​ការ​ខុស​ប្លែក។ តើ​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​អង្គ​ទេ ពេល​ដែល​ព្រះ​អង្គ​មាន​បន្ទូល? ខ្ញុំ​យល់​ឃើញ​ថា នេះ​ជា​ការ​ល្បងល​ដែល​យើង​កំពុង​ឆ្លង​កាត់​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គឺ​ការ​ល្បងល​ឲ្យ​ដឹង​ថា យើង​កំពុង​រស់​នៅ​ដោយ​ជឿ​ព្រះបន្ទូល​ព្រះ ឬ​យើង​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បន្ថែម​បន្ថយ​ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​អង្គ ដោយ​ការ​មិន​ជឿ។

កម្មវិធីផ្តោតចិត្តលើព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុត ជាសម្លេង គឺជាការផ្តួចផ្តើមឡើង ជាភាសាអង់គ្លេស ដោយ Ligonier Ministries ។

1https://www.ligonier.org/podcasts/ultimately-with-rc-sproul/do-you-trust-gods-word

More articles