ចូរឲ្យបានបរិសុទ្ធ ព្រោះព្រះអង្គបរិសុទ្ធ

ក្រឹត្យវិន័យ​របស់​ព្រះ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​យើង ឲ្យ​​រស់នៅ​ជា​មនុស្ស តាមបំណង​ព្រះទ័យ​ព្រះ គឺ​រស់នៅ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ឆ្លុះបញ្ចាំង ឲ្យ​គេ​ស្គាល់​ចារិក​លក្ខណៈ​របស់​ព្រះ​អាទិករ។ នៅ​ថ្ងៃនេះ លោកគ្រូ អរ ស៊ី ស្ព្រោល(R.C. Sproul) នឹង​ធ្វើការ​បកស្រាយ អំពី​ទំនាក់ទំនង​រវាង​រូបភាព និង​ក្រឹត្យវិន័យ​របស់​ព្រះអង្គ។

អត្ថបទ

ពេល​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​ប្រមូល​ផ្តុំ​រាស្រ្ត​ព្រះអង្គ នៅ​ជើងភ្នំ​ស៊ី​ណាយ ហើយ​ប្រទាន​ក្រិត្យ​វិន័យ​ដល់​ពួក​គេ ហើយក៏​បាន​រាប់​ពួក​គេ​ជា​រាស្រ្ត​ជ្រើសតាំង ក្នុងចំណោម​ជាតិសាសន៍​ទាំងឡាយ ក្នុង​ពិភព​លោក។ ពេល​នោះ ព្រះអង្គ​ក៏បាន​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថា “ចូរ​ឲ្យ​ឯង​រាល់គ្នា​បាន​បរិសុទ្ធ ដ្បិត​អញ​ជា​បរិសុទ្ធ”។ នេះ​មិនមែន​ជា​ការ​ត្រាស់​ហៅ​ថ្មី​នោះ​ទេ។ យើង​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការរស់នៅ​ដោយ​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ ព្រោះ​ព្រះ​ទ្រង់​បរិសុទ្ធ គឺ​បាន​ចាក់ឫស និង​មាន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៅក្នុង​ការបង្កើត​របស់​ព្រះអង្គ។ កាល​ព្រះអង្គ​បង្កើត និង​រចនា​យើង​មក ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​ថា “ចូរ​យើង​ធ្វើ​មនុស្ស​ឲ្យ​ដូចជា​រូបយើង ឲ្យ​មាន​ភាព​ដូច​យើង”។ ពេល​ព្រះអង្គ​បង្កើត​មនុស្ស​មក ឲ្យ​មាន​ភាព​ដូច​ព្រះអង្គ គឺ​មានន័យថា ក្នុងនាម​យើង​ជា​ស្នា​ព្រះហស្ត​ព្រះអង្គ ដែល​មាន​ភាព​ដូច​ព្រះអង្គ ព្រះអង្គ​បាន​ត្រាស់​ហៅ​យើង​ឲ្យ​រស់នៅ ដោយ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ចារិក​លក្ខណៈ​របស់​ព្រះអង្គ។ យើង​ត្រូវ​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​សេចក្តី​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះអង្គ ក្នុង​ការរស់នៅ​របស់​យើង។

 

More articles