ដំណឹងល្អជាសង្ខេប៦ចំណុច

ព្រោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​រងទុក្ខ​ម្តង ដោយ​ព្រោះ​បាប​ដែរ គឺជា​ព្រះ​ដ៏​សុចរិត ទ្រង់​រងទុក្ខ​ជំនួស​មនុស្ស​ទុច្ចរិត ដើម្បីនឹង​នាំ​យើង​រាល់គ្នា​ទៅដល់​ព្រះ។ ១ពេត្រុស ៣:១៨

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្តី​សង្ខេប​នៃ​ដំណឹងល្អ ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ងាយស្រួល​យល់ អរ​សប្បាយ និង​ចែកចាយ​ដំណឹងល្អ!

១) ព្រះ​ទ្រង់​បង្កើត​យើង​មក ដើម្បី​សិរីល្អ​របស់​ព្រះអង្គ

“ចូរ​នាំ​អស់ទាំង​កូនប្រុស​របស់​អញ​មក​ពី​ទី​ឆ្ងាយ ហើយ​ពួក​កូនស្រី​អញ​មក​ពី​ចុង​ផែនដី​ចុះ គឺ​គ្រប់​មនុស្ស​ដែល​បាន​ហៅ​តាម​នាមឈ្មោះ​អញ ជា​អ្នក​ដែល​អញ​បាន​បង្កើត​មក​សំរាប់​សិរីល្អ​នៃ​អញ”(អេសាយ ៤៣:៦-៧)។ ព្រះ​ទ្រង់​បង្កើត​យើង​រាល់គ្នា​មក ឲ្យ​ដូចជា​រូប​ព្រះអង្គ ដើម្បីឲ្យ​យើង​បង្ហាញ​ចេញ ឬ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ឲ្យ​គេ​ឃើញ​ចរិយា​សម្បត្តិ និង​សម្រស់​នៃ​ក្រមសីលធម៌​របស់​ព្រះអង្គ។

២) ដូចនេះ មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​គួរ​តែ​រស់នៅ ដើម្បី​សិរីល្អ​របស់​ព្រះ

“ដូច្នេះ ទោះ​បើ​ស៊ី ឬ​ផឹក ឬ​ធ្វើ​ការ​អ្វីក៏ដោយ នោះ​ចូរ​ធ្វើ​ទាំងអស់​សំរាប់​ចំរើន​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ​ចុះ”(១កូរិនថូស ១០:៣១)។ ដើម្បី​រស់នៅ​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ យើង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះអង្គ (ម៉ាថាយ ២២:៣៧) ទុកចិត្ត​ព្រះអង្គ (រ៉ូម ៤:២០) ដឹងគុណ​ព្រះអង្គ (ទំនុកដំកើង ៥០:២៣) ស្តាប់​បង្គាប់ (ម៉ាថាយ ៥:១៦) ហើយ​ឲ្យ​តម្លៃ​ទ្រង់​លើស​អ្វី​ៗ​ទាំង​អស់(ភីលីព ៣:៨ ម៉ាថាយ ១០:៣៧)។ ពេលណា​យើង​បាន​អនុវត្ត​ដូចនេះ​ហើយ គឺ​មានន័យថា យើង​កំពុង​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះ​ហើយ។

៣) ទោះជាយ៉ាងណា​ក៏ដោយ យើង​រាល់គ្នា​សុទ្ធតែ​បាន​ធ្វើអំពើ​បាប និង​ខ្វះ​មិនដល់​សិរីល្អ​ព្រះ។

“ពីព្រោះ​គ្រប់គ្នា​បាន​ធ្វើបាប ហើយ​ខ្វះ​មិនដល់​សិរីល្អ​នៃ​ព្រះ”(រ៉ូម ៣:២៣)។ “ព្រោះ​កាល​គេ​បាន​ស្គាល់​ព្រះ នោះ​គេ​មិនបាន​ដំកើង​ទ្រង់ ទុកជា​ព្រះ​ទេ ក៏​មិនដឹង​គុណ​ទ្រង់​ដែរ … គឺ​គេ​បំផ្លាស់​សិរីល្អ​នៃ​ព្រះ​ដែល​មិន​ចេះ​ខូច ឲ្យ​ទៅជា​រូប មើលទៅដូចជា​មនុស្ស ដែល​តែងតែ​ខូច​វិញ”(រ៉ូម ១:២១-២៣)។ ក្នុងចំណោម​យើង គ្មាន​នរណា​ស្រឡាញ់ ឬ​ទុក​ចិត្ត ឬក៏​អរព្រះគុណ ឬមួយ​ស្តាប់​បង្គាប់ ឬ​ឲ្យ​តម្លៃ​ព្រះ ដូចដែល​ខ្លួន​គួរ​ធ្វើ​នោះ​ទេ។

៤) ដូចនេះ យើង​រាល់គ្នា​សុទ្ធតែ​សមនឹង​ទទួលទោស​អស់​កល្ប​ជានិច្ច

“ដ្បិត​ឈ្នួល​របស់​អំពើបាប នោះ​ជា​សេចក្តី​ស្លាប់ តែ​អំណោយទាន​នៃ​ព្រះ​វិញ គឺជា​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ដោយ​ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​យើង​រាល់គ្នា”(រ៉ូម ៦:២៣)។ អ្នក​ដែល​មិន​ស្តាប់​បង្គាប់​ព្រះអម្ចាស់ “នឹង​រងទុក្ខ​ទោស ជា​សេចក្តី​ហិន​វិនាស​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ឃ្លាតពី​ព្រះ​ភក្ត្រ​នៃ​ព្រះអម្ចាស់ ហើយពី​សិរីល្អ​នៃ​ព្រះ​ចេស្ដា​ទ្រង់”(២ថែស្សាឡូនិច ១:៩)។ ឯ​ពួក​អ្នក​ទាំងនោះ​នឹង​ថយ​ទៅ មានទោស​អស់​កល្ប​ជានិច្ច តែ​ពួក​សុចរិត​នឹង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ជីវិត​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ(ម៉ាថាយ ២៥:៤៦)។

៥) តែ​ដោយ​សេចក្តី​មេត្តា​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះ នោះ​ព្រះអង្គ​បាន​ចាត់​ព្រះរាជបុត្រា​តែមួយ ព្រះនាម​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ចូល​មក​ក្នុង​លោកិយ​នេះ ដើម្បី​បើកផ្លូវ​ឲ្យ​មនុស្ស​មាន​បាប ចូល​ទៅ​រក​ជីវិត​អស់​កល្ប។

“ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​មនុស្សលោក ដល់​ម៉្លេះ​បាន​ជា​ទ្រង់ប្រទាន​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់​តែ១ ដើម្បីឲ្យ​អ្នកណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នោះ មិន​ត្រូវ​វិនាស​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​មានជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច​វិញ”(យ៉ូហាន ៣:១៦)។ “ព្រះគ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​លោះ​យើង​រាល់គ្នា ឲ្យ​រួចពី​សេចក្តី​បណ្តាសា​របស់​ក្រឹត្យវិន័យ ដោយ​ទ្រង់​ត្រូវ​បណ្តាសា​ជំនួស​យើង​រាល់គ្នា”(កាឡាទី ៣:១៣)។ “ព្រោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​រងទុក្ខ​ម្តង ដោយ​ព្រោះ​បាប​ដែរ គឺជា​ព្រះ​ដ៏​សុចរិត ទ្រង់​រងទុក្ខ​ជំនួស​មនុស្ស​ទុច្ចរិត ដើម្បីនឹង​នាំ​យើង​រាល់គ្នា​ទៅដល់​ព្រះ”(១ពេត្រុស ៣:១៨)។

៦) ដូចនេះ ជីវិត​អស់​កល្ប​ជាអំណោយ​ឥតគិតថ្លៃ ដល់​អស់អ្នក​ដែល​ទទួល​ជឿ​ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​ព្រះអម្ចាស់ និង​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ និង​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​មានតម្លៃ​បំផុត​នៃ​ជីវិត​ពួក​គេ។

“ចូរ​ជឿ​ដល់​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ទៅ នោះ​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ​ហើយ”(កិច្ចការ ១៦:៣១)។ “បើ​មាត់​អ្នក​នឹង​ទទួល​ថ្លែងប្រាប់​ពី​ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ហើយ​អ្នកជឿ​ក្នុងចិត្ត​ថា ព្រះ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​ទ្រង់​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើងវិញ នោះ​អ្នក​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ​ពិត”(រ៉ូម ១០:៩)។ “ដ្បិត​គឺ​ដោយ​ព្រះគុណ ដែល​អ្នករាល់គ្នា​បាន​សង្គ្រោះ ដោយសារ​សេចក្តី​ជំនឿ ហើយ​សេចក្តី​នោះ​ក៏​មិនមែន​កើត​ពី​អ្នករាល់គ្នា​ដែរ គឺជា​អំណោយទាន​របស់​ព្រះ​វិញ ក៏​មិនមែន​ដោយ​ការប្រព្រឹត្ត​ដែរ ក្រែង​អ្នកណា​អួតខ្លួន”(អេភេសូរ ២:៨-៩)។ “ខ្ញុំ​បាន​ជាប់​ឆ្កាង​ជាមួយនឹង​ព្រះគ្រីស្ទ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​រស់នៅ មិនមែន​ជា​ខ្ញុំ​ទៀត គឺជា​ព្រះគ្រីស្ទ​ទ្រង់​រស់​ក្នុង​ខ្ញុំ​វិញ ហើយដែល​ខ្ញុំ​រស់​ក្នុង​សាច់ឈាម​ឥឡូវនេះ នោះ​គឺ​រស់​ដោយ​សេចក្តី​ជំនឿ ជឿ​ដល់​ព្រះរាជបុត្រា​នៃ​ព្រះ ដែល​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ក៏បាន​ប្រគល់​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​ជំនួស​ខ្ញុំ​ហើយ”(កាឡាទី ២:២០)។ “ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​រាប់​គ្រប់​ទាំងអស់​ទុកដូចជា​ខាត​ដែរ ដោយ​ព្រោះ​សេចក្តី​ដែល​ប្រសើរ​ជាង គឺ​ដោយ​ស្គាល់​ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​ខ្ញុំ ដែល​ដោយ​យល់​ដល់​ទ្រង់ ខ្ញុំ​បាន​ខាត​គ្រប់​ទាំងអស់ ហើយ​បាន​រាប់ទាំង​អស់​ទុកដូចជា​សំរាម ប្រយោជន៍ឲ្យ​បាន​ព្រះគ្រីស្ទ​វិញ”(ភីលីព ៣:៨)។

More articles