ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​កែ​ប្រែ​ជីវិត

២ធីម៉ូថេ ៣:១០-១៧

តាំងពី​ក្មេង​តូច​មក អ្នក​បាន​ស្គាល់​បទ​គម្ពីរ​ទាំង​ប៉ុន្មាន ដែល​អាច​នឹង​នាំ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា​ដល់ទី​សង្គ្រោះ ដែល​បាន​ដោយសារ​សេចក្តី​ជំនឿ​ជឿ​ដល់​ព្រះគ្រីស្ទ​យេស៊ូវ​ផង​។ ​២ធីម៉ូថេ ៣:១៥

កាល​អ្នក​ស្រី​គ្រីស្ទីន(Kr​istin) ចង់​ទិញ​សៀវភៅ​ពិសេស​មួយ​ក្បាល ធ្វើ​ជា​អំណោយ​សម្រាប់​លោក​ហ្សូ ហ៊ូ(Xio-Hu) ជា​ស្វាមី​ជនជាតិ​ចិន គាត់​ក៏​បាន​ដើរ​ទិញ​សៀវភៅ​ភាសា​ចិន តែ​នៅ​កន្លែង​លក់​សៀវភៅ មានតែ​ព្រះ​គម្ពីរប៊ីប​ទេ ដែល​មាន​ភាសា​ចិន​។ ទោះ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​មិនមែន​ជា​អ្នកជឿ​ព្រះគ្រីស្ទ គាត់​សង្ឃឹមថា ស្វាមី​គាត់​នឹង​ពេញ​ចិត្ត​នឹង​អំណោយ​មួយ​នេះ​។ ពេល​ស្វាមី​គាត់​ឃើញ​ព្រះ​គម្ពីរប៊ីប​ជា​លើក​ដំបូង ស្វាមី​គាត់​ក៏​បាន​ខឹង​ តែ​ទី​បំផុត គាត់​ក៏​បាន​យក​ព្រះ​គម្ពីរ​នោះ​មក​អាន​។ ពេល​គាត់​អាន គាត់​ក៏បាន​ទទួល​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ចិត្ត ដោយ​សេចក្តី​ពិត​ក្នុង​ទំព័រ​ព្រះ​គម្ពីរ​។ អ្នក​ស្រី​គ្រីស្ទីន​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ពេល​ដែល​បាន​ឃើញ​ស្វាមី​ខ្លួន​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដូច​នេះ ហើយក៏​បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ដែរ ដើម្បី​ស្វែងរក​កំហុស​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​។ តែ​គាត់​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង ពេល​ដែល​គាត់​បាន​ទទួល​ជឿ​ព្រះយេស៊ូវ តាមរយៈ​ការ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​ផង​ដែរ​។

សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​ស្គាល់​អំណាច​នៃ​ព្រះ​គម្ពីរ ដែល​កែ​ប្រែ​ជីវិត​មនុស្ស​។ កាល​គាត់​សរសេរ​សំបុត្រ​ពី​ក្នុង​គុក នៅ​ទីក្រុង​រ៉ូម គាត់​បាន​ជំរុញ​លោក​ធីម៉ូថេ ជា​សិស្ស ឲ្យ​នៅ​ជាប់​ក្នុង​សេចក្តី​ដែល​គាត់​បាន​រៀន​ពី​បទ​គម្ពីរ​ទាំង​ប៉ុន្មាន តាំង​ពី​តូច​មក (២ធីម៉ូថេ ៣:១៤-១៥)។ សាវ័ក​ប៉ុល​ដឹង​ថា លោក​ធីម៉ូថេ​នឹង​ជួប​ការ​ទាស់​ប្រឆាំង និង​ការ​បៀតបៀន បានជា​គាត់​ចង់​ឲ្យ​លោក​ធីម៉ូថេ​កាន់​ខ្ជាប់​តាម​ព្រះបន្ទូល ដើម្បី​ឲ្យ​អាច​ជម្នះ​បញ្ហា​ប្រឈម ដោយ​រក​ឃើញ​កម្លាំង និង​ប្រាជ្ញា​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ ខណៈ​ពេល​ដែល​គាត់​ចំណាយ​ពេល​ជញ្ជឹង​គិត​អំពី​សេចក្តី​ពិត​ក្នុង​ព្រះបន្ទូល​។

ព្រះ​ទ្រង់​បាន​បញ្ចេញ​អំណាច​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ដល់​យើង តាមរយៈ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ព្រះអង្គ​។ ពេលណា​យើង​នៅ​ជាប់​នឹង​ព្រះបន្ទូល ព្រះ​អង្គ​នឹង​កែ​ប្រែ​យើង​ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​កាន់តែ​ដូច​ព្រះអង្គ​។ គឺ​ដូច​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​កែ​ប្រែ​លោក​ហ្សូ ហ៊ូ និង​អ្នក​ស្រី​គ្រីស្ទីន​ផង​ដែរ​។—Amy Boucher Pye

តើ​អ្នក​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ តាមរយៈ​ការ​ចំណាយ​ពេល​អាន និង​ជញ្ជឹង​គិត​ព្រះបន្ទូល ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ?

តើ​អ្នក​បាន​ដក​ពិសោធន៍​នឹង​អំណាច​នៃ​ព្រះបន្ទូល នៅ​ពេលណា?

ឱ​ព្រះ​ដែល​បាន​បង្កើត​ជីវិត​មនុស្ស​ទាំង​អស់ ទូល​បង្គំ​សូម​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះអង្គ សម្រាប់​ការ​ប្រទាន​ព្រះ​គម្ពីរប៊ីប ធ្វើ​ជា​សៀវភៅ​ដែល​នាំមក​នូវ​ជីវិត​។ សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ​ឲ្យ​ចុះ​ចូល​ព្រះអង្គ ខណៈ​ពេល​ដែល​ទូល​បង្គំ​អាន​ព្រះ​គម្ពីរ​។

To learn more about how to effectively study the Bible, visit ODBU.org/lessons/SF106-01.

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ ៈ លេវី​វិន័យ ៨-១០ និង ម៉ាថាយ ២៥:៣១-៤៦

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles