ទៅ​ប្រាប់​គេ អំពី​ការ​អ្វី​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ធ្វើ

២កូរិនថូស ៥:១២-២១

ដូច្នេះ យើង​ខ្ញុំ​ជា​ទូត​ដំណាង​ព្រះគ្រីស្ទ … គឺ​យើង​ខ្ញុំ​អង្វរ​គេ​ជំនួស​ព្រះគ្រីស្ទ​ថា ចូរ​ឲ្យ​បានជា​មេ​ត្រី​នឹង​ព្រះ​ចុះ​។ ២កូរិនថូស ៥:២០

លោក​ប៊ីល ថូបៀស(Tobias) មិត្ត​ភក្តិ​របស់​ខ្ញុំ ដែល​រៀន​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​មហា​វិទ្យាល័យ​។ គាត់​បាន​ទៅ​ធ្វើ​ការ​បម្រើ​ព្រះ ជា​បេសកជន នៅ​លើ​កោះ​មួយ ក្នុង​មហា​សមុទ្រ​បាស៊ីហ្វិក អស់​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​។ គាត់​បាន​ចែក​ចាយ​ទី​បន្ទាល់​របស់​យុវជន​វ័យ​ក្មេង​ម្នាក់ ដែល​បាន​ចាក​ចេញពី​ស្រុក​កំណើត ទៅ​ស្វែងរក​ភាព​មាន​បាន​។ តែ​មិត្ត​ភក្តិ​គាត់​ម្នាក់​បាន​នាំ​គាត់ ទៅ​ព្រះវិហារ ដែល​នៅ​ទីនោះ គាត់​បាន​ឮ​ដំណឹង​ល្អ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ ហើយ​គាត់​ក៏​បាន​ទទួល​ជឿ​ព្រះអង្គ​ជា​ព្រះ​អង្គ​សង្រ្គោះ​។

យុវជន​នោះ​ចង់​នាំ​ដំណឹង​ល្អ​ទៅ​ចែក​ចាយ​ដល់​ប្រជាជន​គាត់ ដែល “កំពុង​ផុង​ខ្លួន​ជ្រៅ​ក្នុង​អំពើ​មន្តអាគម” ដូច​នេះ គាត់​ក៏បាន​ស្វែងរក​បេសកជន​ម្នាក់ ឲ្យ​ទៅ​ឈោង​ចាប់​ពួកគេ​។ ប៉ុន្តែ មាន​បេសកជន​ម្នាក់​បាន​ប្រាប់​គាត់ ឲ្យ​ចេញទៅ​ប្រាប់​ពួកគេ អំពី​ការ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​គាត់(មើល​ម៉ាកុស ៥:១៩)។ គាត់​ក៏បាន​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​របស់​បេសកជន​រូប​នោះ​។ មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ស្រុក​កំណើត​របស់​គាត់​ក៏​បាន​ទទួល​ជឿ​ព្រះយេស៊ូវ តែ​ភាព​ផុសផុល​ធំ​បំផុត​កើត​មាន នៅពេល​ដែល​មេ​ធ្មប់​ម្នាក់ ប្រចាំ​តំបន់​នោះ បាន​ដឹង​ថា ព្រះយេស៊ូវ​ជា​ផ្លូវ ជា​សេចក្តី​ពិត និង​ជា​ជីវិត(យ៉ូហាន ១៤:៦)។ មេ​ធ្មប់​នោះ​បាន​ទទួល​ជឿ​ព្រះយេស៊ូវ ហើយ​ក៏​បាន​ចែក​ចាយ​អំពី​ព្រះអង្គ នៅ​ទូ​ទាំង​តំបន់​ដែល​ពួកគេ​រស់នៅ​។ ក្នុងរយៈ​ពេល៤ឆ្នាំ ការ​ធ្វើ​បន្ទាល់​របស់​យុវជន​នោះ ​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​បង្កើត​ពួក​ជំនុំ បាន៧កន្លែង ក្នុង​តំបន់​នោះ​។

ក្នុង​បទ​គម្ពីរ២កូរិនថូស សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​បង្ហាញ​នូវ​ផែនការ​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ សម្រាប់​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​ដល់​អ្នក​ដែល​មិន​បាន​ស្គាល់​ព្រះគ្រីស្ទ ហើយ​បេសកជន​នោះ​ក៏បាន​អនុវត្ត​តាម ដោយ​ប្រាប់​យុវជន​នោះ​ជា​អ្នកជឿ​ព្រះ ឲ្យ​ទៅ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​។ យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា “ទូត​ព្រះគ្រីស្ទ” ជា​អ្នក​តំណាង​ព្រះអង្គ ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​ប្រើ​យើង នាំ​ព្រះបន្ទូល​ព្រះ​អង្គ​ចែក​ចាយ​អ្នក​ដទៃ(៥:២០)។ អ្នកជឿ​ម្នាក់ៗ​មាន​រឿង​ពិសេស​រៀង​ខ្លួន ដើម្បី​ចែក​ចាយ​អំពី​របៀប​ដែល​ព្រះយេស៊ូវ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​កើតជា​ថ្មី ហើយ​បាន​ផ្សះផ្សា​ពួកគេ​ឲ្យ​ជា​នឹង​ព្រះ(ខ.១៧-១៨)។ ចូរ​យើង​ប្រាប់​អ្នក​ដទៃ អំពី​ការ​អ្វី​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​យើង ជាទី​បន្ទាល់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បើក​ចិត្ត​ឲ្យ​ទទួល​ដំណឹង​ល្អ​របស់​ព្រះអង្គ​។—Dave Branon

តើ​សេចក្តី​សង្រ្គោះ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ មានន័យ​យ៉ាងណា​ចំពោះ​អ្នក? តើ​អ្នក​អាច​ត្រៀម​ខ្លួន​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ ដើម្បី​ចែក​ចាយ​រឿង​របស់​អ្នក ដល់​អ្នក​ដទៃ?

ឱ​ព្រះអម្ចាស់ សូម​ព្រះ​អង្គ​ជួយ​ទូល​បង្គំ​ឲ្យ​ចែក​ចាយ​រឿង​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​ទូល​បង្គំ ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​។

គម្រោងអានព្រះគម្ពីររយៈពេល១ឆ្នាំ : ១របាក្សត្រ ២៥-២៧ និង យ៉ូហាន ៩:១-២៣

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles