ដូចព្រះយេស៊ូវ

ក្នុង​អំឡុ​ងពេ​ល​នៃ​ក​ម្មវិ​ធីថ្វា​​យប​ង្គំរប​ស់​ក្រុមកុមារ ក្នុង​ព្រះវិហារ​នៅថ្ងៃ​អា​ទិត្យ អ្នក​គ្រូកុ​មារ​បាន​លើ​ក​ឡើង​អំពីក្រឹត្យវិ​ន័យ​ទីមួ​យ នៃក្រឹ​ត្យវិ​ន័យ​ទាំង​ដ​ប់ប្រការ ដែល​បានចែង​ថា “កុំ​​ឲ្យ​​មាន​​ព្រះ​​ឯ​​ណា​ទៀត​​ នៅ​ចំពោះ​អញ​ឲ្យ​សោះ”(និក្ខមនំ ២០:៣)។ គាត់​ក៏បាន​ប្រា​ប់​ក្មេង​ៗ​ពី​របៀបកា​ន់តាម​ក្រឹ​ត្យ​វិន័យមួ​យ​នេះថា​ “មិន​ត្រូវយ​ក​អ្វី ​ជាសំ​ខាន់ជាងព្រះ​ឡើ​យ គឺសូម្បីតែស្ក​រគ្រា​ប់​ កិ​ច្ចកា​រ​សាលា​ និងវីដេអូហ្គេមក៏​ដោយ​”។​ គាត់​បាន​ប្រាប់ពួក​គេថា​ ការ​យក​ព្រះជា​ទីមួយ គឺមា​នន័​យថា​ យើងត្រូ​វយ​ក​កា​រ​អា​នព្រះ​​​គម្ពីរ និង​ការអធិស្ឋាន ជាសំ​ខាន់​ជាង​កា​រ​អ្វី​ផ្សេ​ង​​ទៀត។ មាន​ក្មេង​​ម្នាក់ដែលធំ​ជា​ង​គេ​ នៅ​ក្នុ​ងថ្នា​ក់​បា​ន​ឆ្លើយ​ត​ប ដោយ​សំណួរដែលគួ​រឲ្យ​យើ​ង​គិត​ពិ​ចារ​ណា​។ នាងបា​នសួ​រ​ថា​ តើ​កា​រ​ធ្វើជាគ្រីស្ទប​រិស័​ទ គឺ​ជាកា​រ​កា​ន់តា​ម​ក្រឹ​ត្យវិ​ន័​យ ឬ​ជា​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះធ្វើ​ការ​ទ្រ​ង់ នៅ​ក្នុងគ្រ​ប់ផ្នែ​កទាំ​ង​អស់​នៃ​ជីវិត​យើង?

ជួន​កាល យើង​មាន​ការ​យ​ល់ច្រ​ឡំ ដោយ​គិ​ត​ថា ព្រះ​គ​ម្ពីរ​​គ្រា​ន់តែ​ជា​សៀវ​ភៅ​ក្រឹត្យ​វិន័យ​។ ជាការពិ​តណា​ស់ ការ​ស្តាប់​ប​ង្គាប់​ព្រះ​(យ៉ូហាន ១៤:២១) និង​ការចំ​ណា​យពេ​ល​ជា​មួ​​យ​ទ្រង់ គឺជាកា​រ​សំ​ខាន់ តែមិន​មែ​ន​ដោយ​សារ​យើង​ ត្រូវ​តែធ្វើ​ជាអ្នកកា​ន់តា​មក្រឹ​ត្យវិន័យ​នោះឡើ​យ។ ព្រះ​យេស៊ូវ និង​ព្រះវ​របិតាមាន​ទំនាក់ទំ​នង ដែ​លស្រ​ឡាញ់គ្នា​ទៅវិ​ញទៅ​ម​ក។​ ពេល​ដែល​យើងមានទំ​នាក់ទំ​ន​​ងជា​មួ​យព្រះ យើងច​ង់ចំ​ណា​យពេ​ល​ជាមួ​យ​ទ្រ​ង់ ហើ​យ​ស្តា​ប់ប​ង្គា​ប់​ទ្រង់ ដើម្បី​ឲ្យយើង​មាន​លក្ខ​ណៈកា​​ន់តែ​ដូ​ច​ព្រះយេ​ស៊ូវ។​ លោ​កយ៉ូ​ហា​ន​បា​នមា​ន​ប្រ​សាស​​ន៍ថា​ “អ្នក​​ណា​ដែល​​ថា​ខ្លួ​ន​​​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ នោះ​ត្រូ​វ​​តែ​​ប្រ​ព្រឹត្ត​​​ដូច​​​ជា​ទ្រង់​ដែរ”(១យ៉ូហាន ២:៦)។ ទ្រង់​ជាគំ​រូ ដែល​យើងអា​ច​យ​កត​ម្រា​ប់តា​ម។

បើសិនជា​យើង​ច​ង់​ដឹង​ពី​របៀ​បបង្ហាញ​សេចក្តី​ស្រ​ឡាញ់ របៀបប​ន្ទា​បខ្លួ​ន របៀប​មាន​​ជំនឿ ឬរបៀបដា​ក់អទិ​ភា​ព សូម​យើង​ស​ម្លឹ​ងមើ​លទៅ​ព្រះយេ​ស៊ូវ ហើយ​ធ្វើ​តាម​បំ​ណ​ងព្រះ​ទ័យ​ទ្រង់​ចុះ។–Anne Cetas

 

 

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles