ការសម្តែងចេញនូវសិរីល្អរបស់ព្រះ

ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​កីឡា​វាល​បាល់​បេស​ប៊ល ហើយ​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​គាំ​ទ្រកីឡា​នេះ តាំង​ពី​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​នៅ​ជា​ក្មេង​តូច​។ ជា​ពិសេស ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​តាម​ដា​នការ​ប្រកួត​របស់​ក្រុម​ខ្លា ដេត្រយ(Detroit Tigers)។ តែ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​រដូវ​កាល​នៃ​ការ​ប្រកួត​ថ្មី​ៗ​នេះ ក្រុមខ្លា​ ដេត្រយ​ប្រកួត​មិន​បាន​ល្អ ហើយ​បាន​ចាញ់​ការ​ប្រកួត ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​បង់​កំណត់​ត្រា ក្នុង​ពេល​ដើម​ដំបូង​នៃ​រដូវ​កាល​នៃ​ការ​ប្រកួត។ ការ​នេះបា​ន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​មិនស​ប្បាយ​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ដូច​នេះ​ដើម្បី​សុខុមាល​ភាព​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏​បា​នផ្អា​កកា​រ​តាម​ដាន​ការ​ប្រកួត​នោះ។ ខ្ញុំ​ព្យាយាម​ឈប់​ខ្វល់​​ ពីក្រុម​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​នោះ អស់រ​យៈ​ពេល​៤ថ្ងៃ​។ ក្នុងអំឡុង​ពេល​៤​ថ្ងៃនោះ​ ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្តើម​ជញ្ជឹង​​គិត​អំពី​ការពិ​បាក ដែល​មនុស្សយើង​មាន ពេល​យើង​ព្យា​​យាម​លះចោល​របស់​អ្វី​មួ​យ ដែល​យើង​ធ្លាប់​តែ​ស្រឡាញ់។

មាន​ពេល ដែល​យើង​ត្រូ​វលះចោ​ល​អ្វី​មួយ តាម​បំណង​ព្រះ​ទ័យ​ព្រះ។   ឧទាហរណ៍ យើង​ប្រហែល​ជា​បាន​ចូល​រួម​សកម្ម​ភា​ព​អ្វី​មួយ ដែល​យើង​កំ​ពុង​មាន​ការ​ងប់​ងល់​ខ្លាំង ហើយ​យើ​ងក៏​ដឹ​ង​ដែរ​ថា យើង​ត្រូវ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចូល​រួមក្នុ​ងស​កម្ម​ភាព​នោះ (១កូរិនថូស​ ៦:១២)។ ពុំ​នោះទេ​ យើង​ប្រហែល​ជា​មាន​ទម្លាប់ ឬ​ការ​អនុវត្តន៍ ដែល​យើង​ដឹង​ថា វា​មិន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រះស​ព្វ​ព្រះ​ទ័យ​ឡើយ ហើយ​យើង​ដឹង​ថា យើង​ចាំបា​ច់ត្រូ​វ​លះចោ​លទ​ម្លាប់ ឬ​ការ​អនុវត្តន៍​នោះ ព្រោះយើ​ង​ស្រឡាញ់ទ្រ​ង់ ហើយ​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​នាម​ទ្រង់ដំ​កើង​ឡើង តាម​រយៈ​យើង (១៥:៣៤)។

ពេល​​​​យើងរ​កឃើ​ញថា​ ការ​អ្វី​មួយ​ដែលយើង​ចូ​លចិ​ត្ត បាន​រារាំង​ទំនាក់​ទំន​ងដែល​យើង​មានជា​មួយ​ព្រះ​អម្ចា​ស់ នោះ​យើ​ង​អាច​ពឹង​ផ្អែ​ក​លើទ្រ​ង់ ដើម្បី​បញ្ឈប់​កា​រ​នោះ។ ព្រះផ្គ​ត់​ផ្គង់​យើង តាម​តម្រូវ​ការ(១កូរិនថូស ១០:១៣) ហើយ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ប្រទា​នអំណាច(រ៉ូម ៨:៥)។

ចូរ​យើង​ទូល​សូម​ឲ្យ​ទ្រង់​ជួយ​យើង ដើម្បី​កុំ​ឲ្យមា​ន​អ្វីម​កបាំ​ងព​ន្លឺ​នៃ​សិរីល្អ ដែល​បាន​ចែង​ចាំតា​មរ​យៈ​យើង។–Dave Branon

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles