លទ្ធផលទាំង១០យ៉ាង ដែលទទួលបានពីការមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ

បើ​ព្រះគ្រីស្ទ​មិនបាន​រស់​ឡើងវិញ​មែន នោះ​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​អ្នករាល់គ្នា​ក៏​ជា​ការ​ឥតអំពើ អ្នករាល់គ្នា​នៅក្នុង​អំពើបាប​នៅឡើយ។ ១កូរិនថូស ១៥:១៧

ខាងក្រោម​នេះ ជា​លទ្ធផល​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដែល​យើង​ទទួល​បាន ពី​ការ​មាន​ព្រះជន្ម​ឡើងវិញ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​ យើង​ទទួល​បាន​ ៖

១)ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​មួយ​អង្គ ដែល​មិន​សុគត​ម្តង​ទៀត​ឡើយ ។ “ដោយ​ដឹង​ថា ដែល​ព្រះគ្រីស្ទ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើងវិញ នោះ​ទ្រង់​មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​ឡើយ ព្រោះ​សេចក្តី​ស្លាប់​គ្មាន​អំណាច​លើ​ទ្រង់​ទៀត”(រ៉ូម ៦:៩)។

២) ការ​ប្រែចិត្ត​ចេញពី​បាប។ “រី​ឯ​ព្រះ​នៃ​ពួក​ឰយុកោ​យើង​រាល់គ្នា ទ្រង់​បាន​ប្រោស​ព្រះយេស៊ូវ​ ដែល​លោក​រាល់គ្នា​បាន​សំឡាប់​ដោយ​ព្យួរ​នៅ​ជាប់​លើ​ឈើ ឲ្យ​ទ្រង់​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើងវិញ ហើយ​ព្រះ​បាន​ដំកើង​ទ្រង់​ឡើង ដោយសារ​ព្រះហស្ត​ស្តាំ ឲ្យ​ធ្វើជា​ព្រះអម្ចាស់ នឹងជា​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ ដើម្បីនឹង​ប្រោស​ប្រទាន​ការ​ប្រែចិត្ត ដល់​សាសន៍​អ៊ីស្រាអែល ប្រយោជន៍ឲ្យ​បាន​រួចពី​បាប”(កិច្ចការ ៥:៣០-៣១)។

៣) ការ​កើតជា​ថ្មី។ “សូម​សរសើរ​ដល់​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះវរបិតា​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ជា​ព្រះអម្ចាស់​នៃ​យើង​រាល់គ្នា ដែល​ទ្រង់​បាន​បង្កើត​យើង​ឡើងជា​ថ្មី តាម​សេចក្តី​មេត្តាករុណា​ដ៏​ធំ​របស់​ទ្រង់ ដើម្បីឲ្យ​យើង​រាល់គ្នា​បាន​សេចក្តី​សង្ឃឹម​ដ៏​រស់ ដោយសារ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ទ្រង់​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើងវិញ”(១ពេត្រុស ១:៣)។

៤) ការ​អត់ទោស​បាប។ “បើ​ព្រះគ្រីស្ទ​មិនបាន​រស់​ឡើងវិញ​មែន នោះ​សេចក្តី​ជំនឿ​របស់​អ្នករាល់គ្នា​ក៏​ជា​ការ​ឥតអំពើ អ្នករាល់គ្នា​នៅក្នុង​អំពើបាប​នៅឡើយ”(១កូរិនថូស ១៥:១៧)។

៥) ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។ “ឯ​ព្រះយេស៊ូវ​នេះ ព្រះ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​ទ្រង់​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើងវិញ ហើយ​ពួក​យើង​នេះ​ជាទី​បន្ទាល់​ពី​ទ្រង់​ទាំងអស់គ្នា ដូច្នេះ ដែល​ទ្រង់​បាន​ដំកើង​ឡើង ដោយសារ​ព្រះហស្ត​ស្តាំ​នៃ​ព្រះ ហើយ​បាន​ទទួល​សេចក្តី​សន្យា គឺជា​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ពី​ព្រះវរបិតា នោះ​ទ្រង់​បាន​ចាក់​សេចក្តី​នេះ​មក ដែល​អ្នករាល់គ្នា​កំពុងតែ​មើល​ហើយ​ស្តាប់”(កិច្ចការ ២:៣២-៣៣)។

៦) គ្មាន​ទោស​សម្រាប់​ពួក​ជ្រើសតាំង​ទៀត​ឡើយ។ “តើ​អ្នកណា​នឹង​កាត់ទោស​គេ​បាន ដ្បិត​ព្រះគ្រីស្ទ​ទ្រង់​បាន​សុគត​ជំនួស​គេ​ហើយ តែ​ដែល​ថា ទ្រង់​រស់​ឡើងវិញ នោះ​មាន​ទំនង​ជាង​ទ្រង់​ក៏​គង់នៅ​ខាងស្តាំ​នៃ​ព្រះ ហើយ​ជា​អ្នក​អង្វរ​ជំនួស​យើង​រាល់គ្នា​ដែរ”(រ៉ូម ៨:៣៤)។

៧) ទំនាក់ទំនង​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជាមួយ​ព្រះយេស៊ូវ​ និង​ការ​ការពារ​ពី​ព្រះអង្គ។ “ហើយ​មើល ខ្ញុំ​ក៏​នៅជា​មួយ​នឹង​អ្នករាល់គ្នា​ជា​រាល់ថ្ងៃ​ដែរ ដរាបដល់​បំផុត​កល្ប។ អា​ម៉ែ​ន”(ម៉ាថាយ ២៨:២០)។

៨) ភស្តុតាង​របស់​ការ​មកដល់​នៃ​ការ​ជំនុំជម្រះ។ “ពីព្រោះ​ទ្រង់​បាន​ដាក់កំណត់​ថ្ងៃ ដែល​ទ្រង់​នឹង​ជំនុំជំរះ​លោកីយ៍​ដោយ​យុត្តិធម៌ ដោយសារ​មនុស្ស​ម្នាក់ ដែល​ទ្រង់​បាន​តម្រូវ​រួចហើយ ព្រមទាំង​ដាក់​ភស្តុតាង​សំញែង​យ៉ាង​ជាក់លាក់ ដល់​មនុស្ស​ទាំងឡាយ ដោយ​ទ្រង់​ប្រោស​មនុស្ស​នោះ ឲ្យ​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើងវិញ”(កិច្ចការ ១៧:៣១)។

៩) សេចក្តី​សង្គ្រោះ​រួចផុត​ពី​សេចក្តី​ក្រោធ​ព្រះ នៅពេលអនាគត។ “ហើយ​ឲ្យបាន​ចាំ​ព្រះរាជបុត្រា​ព្រះ ទ្រង់​យាង​មក​ពី​ស្ថានសួគ៌ ដែល​ព្រះ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​ទ្រង់​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើងវិញ គឺជា​ព្រះយេស៊ូវ​ ដែល​ទ្រង់​ប្រោស​ឲ្យ​យើង​រួចពី​សេចក្តី​ខ្ញាល់​ទៅមុខ”(១ថែស្សាឡូនិច ១:១០ និង រ៉ូម ៥:៩)។

១០) ការ​រស់​ឡើងវិញ​របស់​យើង។ “ដោយ​ដឹង​ថា ព្រះអង្គ ដែល​ប្រោស​ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ឲ្យ​មាន​ព្រះជន្ម​រស់​ឡើងវិញ ទ្រង់​នឹង​ប្រោស​ឲ្យ​យើងខ្ញុំ​រស់​ឡើង​ដែរ ដោយសារ​ព្រះយេស៊ូវ​ ហើយនិង​នាំ​យើងខ្ញុំ​ទៅ​នៅ​ចំពោះ​ទ្រង់​ជាមួយនឹង​អ្នករាល់គ្នា​ដែរ”(២កូរិនថូស ៤:១៤ រ៉ូម ៦:៤ ៨:១១ ១កូរិនថូស ៦:១៤ ១៥:២០)។

 

More articles