តើការមានភាពស្លូតត្រង់មានន័យដូចម្តេចខ្លះ?

“មាន​ពរ​ហើយ អស់អ្នក​ដែល​ស្លូតត្រង់ ដ្បិត​អ្នក​ទាំងនោះ​នឹង​គ្រង​ផែនដី​ជាម​រដក”(ម៉ាថាយ ៥:៥)។

ភាព​ស្លូតត្រង់​ចាប់ផ្តើម​កើតមាន ពេលណា​យើង​ទុកចិត្ត​ព្រះ។ ដូចនេះ ដោយសារ​យើង​ទុកចិត្ត​ព្រះអង្គ យើង​ទុកដាក់​ផ្លូវ​របស់​យើង​នឹង​ព្រះអង្គ។ យើង​ថ្វាយ​ដាច់​ដល់​ព្រះអង្គ នូវ​ការ​ថប់បារម្ភ ភាព​នឿយណាយ ផែនការ ទំនាក់ទំនង ការងារ និង​សុខភាព​របស់​យើង។

ហើយ​បន្ទាប់មក យើង​រង់ចាំ​ព្រះអម្ចាស់ ដោយចិត្ត​អត់ធ្មត់។ យើង​ទុកចិត្ត​ថា ព្រះអង្គ​រៀបចំ​ពេលវេលា មាន​ព្រះ​ចេស្តា និង​ប្រទាន​ព្រះគុណ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្វីៗ​មាន​ដំណើរ​ការ តាមរបៀប​ដ៏​ល្អ​បំផុត ដើម្បី​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ដល់​ព្រះអង្គ និង​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​យើង។

ការ​ទុកចិត្ត​ព្រះ និង​ការ​ថ្វាយ​ការ​ថប់បារម្ភ​របស់​យើង​ដល់​ព្រះអង្គ និង​រង់ចាំ​ព្រះអង្គ​ដោយចិត្ត​អត់ធ្មត់ នឹង​ជួយ​ឲ្យ​យើង​មានចិត្ត​ធ្ងន់ គឺ​មិន​ងាយ​ធ្វើ​អ្វី​ភ្លាមៗ តាម​កំហឹង​របស់​យើង​ដែល​មាន​ភាព​ឆេវឆាវ និង​ការ​ថប់បារម្ភ​នោះ​ទេ។ តែ​ផ្ទុយទៅវិញ យើង​ជម្នះ​សេចក្តី​កំហឹង ដោយ​ថ្វាយ​រឿងរ៉ាវ​របស់​យើង​ដល់​ព្រះអង្គ ហើយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​ជា​អ្នក​សម្រេច​នរណា​ត្រូវ​នរណា​ខុស តាមបំណង​ព្រះទ័យ​ព្រះអង្គ។

ហើយ​បន្ទាប់​មក យើង​ត្រូវ​ឆាប់​នឹង​ស្តាប់ ក្រ​នឹង​និយាយ ហើយ​យឺត​នឹង​ខឹង​ដែរ គឺ​ដូចដែល​សាវ័ក​យ៉ាកុប​បាន​បង្រៀន(យ៉ាកុប ១:១៩)។ យើង​ប្រែក្លាយ​ជា​មនុស្ស​មានហេតុ​ផល និង​បើក​ចិត្ត​ទទួលការ​កែ​តម្រង់(យ៉ាកុប ៣:១៧)។ សាវ័ក​យ៉ាកុប​បាន​ហៅ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នេះ​ថា “សេចក្តី​សុភាព​នៃ​ប្រាជ្ញា”(យ៉ាកុប ៣:១៣)។

ភាព​ស្លូតត្រង់ គឺជា​ការ​ចូលចិត្ត​រៀនសូត្រ។ ហើយក៏​ចាត់ទុក​ការ​កែ​តម្រង់​របស់​មិត្ត​ភក្តិ​ថា​មានតម្លៃ(សុភាសិត ២៧:៦)។ ហើយ​ពេលណា​មនុស្ស​ស្លូតត្រង់​កែ​តម្រង់​នរណា​ម្នាក់ ដែល​មាន​បាប ឬ​កំហុស គឺ​គាត់​និយាយ ដោយ​ដឹង​ច្បាស់​ក្នុង​ជម្រៅ​ចិត្ត អំពី​ភាព​ខ្វះចន្លោះ និង​ភាព​ងាយ​ធ្លាក់​ចូលក្នុង​អំពើបាប​របស់​ខ្លួន និង​អំពី​ការពឹងផ្អែក​ទាំងស្រុង​ទៅលើ​ព្រះគុណ​ព្រះ(កាឡាទី ៦:១)។

ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់ និង​ការ​បើក​ចំហ ក៏ដូចជា​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ របស់​មនុស្ស​ស្លូតត្រង់ មាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត និង​ការឈឺចាប់​ខ្លាំង​ណាស់។ វា​ទាស់​ប្រឆាំង​នឹង​លក្ខណៈ​គ្រប់យ៉ាង​របស់​យើង ផ្អែក​ទៅលើ​និស្ស័យ​សាច់ឈាម​របស់​យើង។ យើង​ត្រូវការ​ជំនួយ​មក​ពី​ព្រះ។

បើ​អ្នកជា​សិស្សរបស់​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ បើ​អ្នកជឿ​ព្រះអង្គ ហើយ​ទុកដាក់​ផ្លូវ​អ្នក​នឹង​ព្រះអង្គ ហើយ​រង់ចាំ​ព្រះអង្គ​ដោយចិត្ត​អត់ធ្មត់ នោះ​ព្រះ​ទ្រង់​បាន​ចាប់ផ្តើម​ជួយ​អ្នក​ហើយ ហើយនឹង​ជួយ​អ្នក​ថែមទៀត។

ហើយ​មធ្យោបាយ​ជាបឋម ដែល​ព្រះអង្គ​នឹង​ប្រើ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក គឺ​ត្រូវ​ធានា​ថា​ អ្នកជា​អ្នកស្នង​មរតក​ជាមួយ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ សេចក្តី​ស្លាប់ របស់​នៅ​ជំនាន់​សព្វថ្ងៃ ឬ​ទៅ​មុខ​ក្តី នោះ​សុទ្ធតែ​ជា​របស់​ផង​អ្នករាល់គ្នា​ទាំងអស់(១កូរិនថូស ៣:២១-២៣)។ អ្នក​ដែល​ស្លូតត្រង់​បាន​គ្រង​ផែនដី​ជាម​រត​ក។

 

More articles