មានចិត្ត​ឆេះឆួល​ចំពោះ​ព្រះ និង​សេចក្តី​ពិត

តែបើ​មាន​អ្នកខ្លះ​មិន​ជឿ នោះ​ដូចម្តេច​ទៅ សេចក្តី​ដែលគេ​មិន​ជឿ​នោះ តើ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​សេចក្តី​ជំនឿ​ជឿ​ដល់​ព្រះ​ទៅជា​មិនកើត​ការ​វិញ​ឬអី ទេ មិនមែន​ឡើយ សូមឲ្យ​ព្រះ​បាន​រាប់​ជា​ពិត ហើយ​គ្រប់​ទាំង​មនុស្សជា​ភូតភរ​វិញ​ចុះ ដូច​មាន​សេចក្តី​ចែង​ទុក​មក​ថា «ឲ្យ​ទ្រង់​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត ក្នុង​កាលដែល​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល ហើយ​ឲ្យ​ទ្រង់​បាន​ឈ្នះ ក្នុង​កាលដែល​គេ​ជំនុំជំរះ​ទ្រង់»។ រ៉ូម ៣:៣-៤

ការដែល​យើង​ខ្វល់​អំពី​សេចក្តី​ពិត គឺជា​ការ​បង្ហាញ​ចេញ​ដោយ​ជៀស​មិន​រួច​ថា យើង​បាន​ជញ្ជឹង​គិត​អំពី​ព្រះ។ ព្រះ​ពិតជា​មាន​មែន ដូច​នេះ​ព្រះអង្គ​ជាខ្នាត​គំរូ​សម្រាប់​វាស់​ស្ទង់​អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង ហើយ​ការ​គិត​របស់​ព្រះអង្គ អំពី​អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង គឺជា​ខ្នាត​គំរូ​ដែល​គួរឲ្យ​យើង​គិត​តាម។

ការ​មិន​ខ្វល់​អំពី​សេចក្តី​ពិត គឺជា​ការ​មិន​ខ្វល់​អំពី​ព្រះ។ ដើម្បី​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ដោយចិត្ត​ឆេះឆួល យើង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​សេចក្តី​ពិត ដោយចិត្ត​ឆេះឆួល។ ការ​ទទួលយក​ព្រះ​ធ្វើជា​ចំណុច​កណ្តាល​នៃ​ជីវិត គឺ​មានន័យថា យើង​បាន​ទទួលការ​ជំរុញចិត្ត ដោយ​សេចក្តី​ពិត នៅក្នុង​ការ​ធ្វើការ​បម្រើ​ព្រះ។ ការអ្វី​ដែល​មិន​ពិត គឺ​មិនមែន​មក​ពី​ព្រះ​នោះ​ទេ។

សូម​ចំណាយពេល​ជញ្ជឹងគិត អំពី​បទ​គម្ពីរ ដែល​បាន​ចែង​អំពី​ព្រះ និង​សេចក្តី​ពិត ដែល​មាន​ដូចតទៅ ៖

១) ព្រះ​ទ្រង់​ជា​សេចក្តី​ពិត

រ៉ូម ៣:៣-៤ (ព្រះវរបិតា) ៖ “តែបើ​មាន​អ្នកខ្លះ​មិន​ជឿ នោះ​ដូចម្តេច​ទៅ សេចក្តី​ដែលគេ​មិន​ជឿ​នោះ តើ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​សេចក្តី​ជំនឿ​ជឿ​ដល់​ព្រះ​ទៅជា​មិនកើត​ការ​វិញ​ឬអី ទេ មិនមែន​ឡើយ សូមឲ្យ​ព្រះ​បាន​រាប់​ជា​ពិត ហើយ​គ្រប់​ទាំង​មនុស្សជា​ភូតភរ​វិញ”។

យ៉ូហាន ១៤:៦(ព្រះរាជបុត្រា) ៖ ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា “ខ្ញុំ​ជា​ផ្លូវ ជា​សេចក្តី​ពិត ហើយ​ជា​ជីវិត បើ​មិន​មក​តាមខ្ញុំ នោះ​គ្មាន​អ្នកណា​ទៅ​ឯ​ព្រះ​វរបិតា​បាន​ឡើយ” ។

យ៉ូហាន ១៥:២៦ (ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ) ៖ “កាលណា​ព្រះ​ដ៏​ជា​ជំនួយ​ទ្រង់​យាង​មក ដែល​ខ្ញុំ​នឹង​ចាត់​មក​ពី​ព្រះវរបិតា គឺជា​ព្រះវិញ្ញាណ​នៃ​សេចក្តី​ពិត ដែល​ចេញពី​ព្រះវរបិតា​មក ព្រះអង្គ​នោះ ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​បន្ទាល់​ពី​ខ្ញុំ”។

២) ការ​មិន​ស្រឡាញ់​សេចក្តី​ពិត នាំមក​នូវ​សេចក្តី​ហិន​វិនាស​អស់​កល្ប​ជានិច្ច

២​ថែស្សាឡូនីច ២:១០ ៖ ហើយដោយ​គ្រប់​ទាំង​សេចក្តី​ឆបោក​របស់​សេចក្តី​ទុច្ចរិត ក្នុង​ពួក​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​វិនាស “ដោយ​ព្រោះ​គេ​មិនព្រម​ស្រឡាញ់​ដល់​សេចក្តី​ពិត ដើម្បីឲ្យ​គេ​បាន​សង្គ្រោះ​នោះ​ទេ”។

៣) ការរស់នៅ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ ត្រូវ​ផ្អែក​ទៅលើ​ការ​ស្គាល់​សេចក្តី​ពិត

១កូរិនថូស ៦:១៥-១៦ ៖ “តែ​មិនដឹង​ថា រូបកាយ​អ្នករាល់គ្នា ជា​អវយវៈ​របស់​ព្រះ​ទេ​ឬអី ដូច្នេះ តើ​ខ្ញុំ​នឹង​យក​អវយវៈ​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ ឲ្យ​ទៅ​ធ្វើជា​អវយវៈ​របស់​ស្រីសំផឹង​វិញ​ឬ ទេ មិន​ត្រូវ​ឡើយ ចុះ​តើ​អ្នករាល់គ្នា​មិនដឹង​ទេ​ឬអី​ថា អ្នកណា​ដែល​ទៅ​សេព​សម្ភព​នឹង​ស្រីសំផឹង នោះ​ជា​រូប​សាច់​តែ១ផងគ្នា?”

៤) រូបកាយ​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ស្អាង​ឡើង ដោយ​សេចក្តី​ពិត ក្នុង​សេចក្តី​ស្រឡាញ់

កូល៉ុស ១:២៨ ៖ “យើងខ្ញុំ​ប្រកាសប្រាប់​ពី​ទ្រង់ ទាំង​ទូន្មាន​ដល់​គ្រប់​មនុស្ស ហើយ​ទាំង​បង្រៀន​ដល់​គ្រប់​មនុស្ស ដោយ​គ្រប់​ទាំង​ប្រាជ្ញា ដើម្បីឲ្យ​បាន​ថ្វាយ​គ្រប់​មនុស្ស ជា​ដង្វាយ​គ្រប់លក្ខណ៍​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ”។

សូម​ព្រះ​ទ្រង់​ជួយ​យើង​ឲ្យ​មានចិត្ត​ឆេះឆួល ចំពោះ​ព្រះអង្គ និង​ចំពោះ​សេចក្តី​ពិត។

More articles