ការ​បង្គាប់​ដែល​បង្កើត​ឲ្យ​មានជីវិត

ហេតុ​នោះ​បាន​ជា​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា «ឯង​ដែល​ដេកលក់​អើយ ចូរ​ភ្ញាក់​ឡើង ឲ្យ​ក្រោក​ពី​ពួក​មនុស្ស​ស្លាប់​ឡើង នោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​នឹង​ភ្លឺ​មក​លើ​ឯង»។ អេភេសូរ ៥:១៤

កាល​ព្រះយេស៊ូវ​បង្គាប់​លោក​ឡា​សា ឲ្យ​រស់​ឡើងវិញ តើ​គាត់​បាន​ស្តាប់​បង្គាប់​ព្រះអង្គនៅពេល​នោះយ៉ាងដូច​ម្តេច​ខ្លះ? បទ​គម្ពីរ​យ៉ូហាន ១១:៤៣ បាន​ចែងថា ព្រះយេស៊ូវ​ “ក៏​បន្លឺ​វាចា​ថា ឡា​សារ​អើយ ចូរ​ចេញ​មក”។ នោះ​ជា​ការ​បង្គាប់បញ្ជា​ដល់​មនុស្ស​ស្លាប់​ម្នាក់។ ខ​បន្ទាប់​ក៏បាន​ចែងថា «អ្នក​ដែល​បាន​ស្លាប់ ក៏​ចេញ​មក មាន​ទាំង​សំពត់​ស្នប​រុំ​ជាប់​នៅ​ជើងដៃ​ផង ហើយ​មាន​កន្សែង​គ្របមុខ​ដែរ ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៅ​គេ​ថា ចូរ​ស្រាយ​គាត់​ឲ្យ​ទៅចុះ»(យ៉ូហាន ១១:៤៤)។

តើ​លោក​ឡា​សាបាន​ស្តាប់​បង្គាប់​ព្រះអង្គ​យ៉ាងដូច​ម្តេច? តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​អាច​ធ្វើតាម​ការ​បង្គាប់ ឲ្យ​រស់​ឡើងវិញ​បាន? គេ​ហាក់​ដូចជា​អាច​ឆ្លើយ​បាន​ថា ៖ ការ​បង្គាប់​របស់​ព្រះអង្គ​មានអំណាច​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ថ្មី។ ការ​ធ្វើ​តាម​បង្គាប់​នោះ គឺជា​ការ​ធ្វើអ្វី​ដែល​មនុស្ស​មាន​ជីវិត​អាច​ធ្វើ​បាន។

រឿង​នេះ​សំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់។ ការ​បង្គាប់​របស់​ព្រះ “ឲ្យ​រស់​ឡើងវិញ” មាន​អំណាច ដែល​យើង​ចាំបាច់​ត្រូវ​ស្តាប់​បង្គាប់​តាម។ យើង​មិន​ស្តាប់​បង្គាប់​តាម ដោយ​បង្កើត​ជីវិត​នោះ ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ។ គឺ​ស្តាប់​បង្គាប់​តាម ដោយធ្វើ​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​មានជីវិត​អាច​ធ្វើ​បាន គឺ​ដូចដែល​លោក​ឡា​សា​ដើរចេញ​ពី​ផ្នូរ​មក។ គាត់​ងើបឡើង។ គាត់​ដើរចេញ​ពី​ផ្នូរ ទៅ​រក​ព្រះយេស៊ូវ​។ ការ​បង្គាប់​របស់​ព្រះ​បង្កើត​ឲ្យ​មានជីវិត។ និយាយរួម យើង​ឆ្លើយតប ចំពោះ​ការ​បង្គាប់​នោះ ដោយអំណាច​នៃ​ការអ្វី ដែល​ការ​បង្គាប់​នោះ​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ឡើង។

ក្នុង​បទ​គម្ពីរ​អេភេសូរ ៥:១៤ សាវ័ក​ប៉ុល​មាន​ប្រសាសន៍​ថា “ឯង​ដែល​ដេកលក់​អើយ ចូរ​ភ្ញាក់​ឡើង ឲ្យ​ក្រោក​ពី​ពួក​មនុស្ស​ស្លាប់​ឡើង នោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​នឹង​ភ្លឺ​មក​លើ​ឯង”។ តើ​អ្នកធ្វើ​តាមបង្គាប់ ឲ្យ​ក្រោក​ពី​គេង ដោយ​របៀបណា? បើ​ផ្ទះ​របស់​អ្នកមាន​ឧស្ម័នកាបូនិច ដែល​នាំឲ្យ​ពុល​ស្លាប់ ហើយ​មាន​គេ​ស្រែក​ប្រាប់​អ្នក​ថា “ក្រោក​ឡើង! ចេញក្រៅ​ផ្ទះ! ពុល​ស្លាប់​ឥឡូវ​ហើយ!” អ្នក​មិន​ធ្វើតាម​ការ​បង្គាប់​នោះ ដោយ​ដាស់​ខ្លួនឯង​ឲ្យ​ភ្ញាក់​នោះ​ឡើយ។ គឺ​ការ​បង្គាប់​ដែល​មាន​សម្លេង​ឮខ្លាំង និង​មានអំណាច​ទៅវិញ​ទេ ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ភ្ញាក់​ពី​គេង​នោះ។ អ្នក​ស្តាប់​បង្គាប់​តាម ដោយធ្វើ​អ្វី ដែល​មនុស្ស​​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន អាច​ធ្វើ​បាន នៅចំពោះមុខ​នៃ​គ្រោះថ្នាក់។ គឺ​អ្នក​ក្រោក​ឡើង ហើយ​ចេញទៅ​ក្រៅ​ផ្ទះ។ ការ​ស្រែកហៅ​នោះ បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន​ឡើង។ អ្នក​ឆ្លើយ​តប ដោយ​អំណាច​នៃ​ការអ្វី ដែល​ការ​ស្រែកហៅ​នោះ បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ឡើង គឺ​ការ​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន។

ខ្ញុំ​ជឿ​ថា នេះ​ជា​ការ​ពន្យល់ អំពី​មូលហេតុ​ដែល​ព្រះគម្ពីរ​បាន​ចែង​តាមរបៀប​ដែល​ពិបាក​យល់ អំពី​ការ​កើតជា​ថ្មី ពោល​គឺ​ចែងថា យើង​ត្រូវ​មានចិត្ត​ថ្មី តែ​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​អ្នកបង្កើត​ចិត្ត​ថ្មី​នោះ។

ឧទាហរណ៍ ៖

ចោទិយកថា ១០:១៦ ៖ “ចូរ​ឯង​រាល់គ្នា​កាត់​ស្បែក​ចិត្ត​ចេញ”។

ចោទិយកថា ៣០:៦ ៖ “ព្រះយេហូវ៉ា ជា​ព្រះ​នៃ​ឯង ទ្រង់​នឹង​កាត់​ស្បែក​ចិត្ត​របស់​ឯង”។

អេសេគាល ១៨:៣១ ៖ “ហើយ​ឲ្យ​ខ្លួ​ន​មាន​ចិត្ត​ថ្មី និង​វិញ្ញាណ​ថ្មី​ចុះ”។

អេសេគាល ១៨:២៦ ៖ “អញ​នឹង​ឲ្យ​ឯង​មានចិត្ត​ថ្មី ហើយ​នឹង​ដាក់​វិញ្ញាណ​ថ្មី​នៅក្នុង​ឯង​ដែរ”។

យ៉ូហាន ៣:៧ ៖ “ត្រូវតែ​កើត​ជា​ថ្មី”។

១ពេត្រុស ១:៣ ៖ “ទ្រង់​បាន​បង្កើត​យើង​ឡើងជា​ថ្មី”។

ដើម្បី​ស្តាប់​តាម​ការ​បង្គាប់ ឲ្យ​ចាប់​កំណើត ជាដំបូង យើង​ត្រូវ​ពិសោធន៍​នឹង​អំណោយ​នៃ​ជីវិត និង​ការ​ដក​ដង្ហើម ដែល​ព្រះ​ប្រទាន ហើយ​បន្ទាប់មក យើង​ត្រូវ​ធ្វើអ្វី ដែល​មនុស្ស​មាន​ជីវិត និង​ដង្ហើម​អាច​ធ្វើ​បាន គឺ ៖ ស្រែក​រក​ព្រះ ដោយ​ជំនឿ និង​ការ​ដឹងគុណ និង​សេចក្តី​ស្រឡាញ់។ ពេល​ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​បង្គាប់ ដោយ​មាន​ការ​បង្កើត និង​អំណាច​កែប្រែ​នៃ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ នោះ​ការ​បង្គាប់​របស់​ព្រះអង្គ​ក៏​បង្កើត​ឲ្យ​មានជីវិត។ ហើយ​យើង​ជឿ និង​អរ​សប្បាយ ហើយ​ស្តាប់​បង្គាប់​ព្រះអង្គ។

More articles