ស្រឡាញ់ជ្រាលជ្រៅ

មិត្ត​ភ័ក្រ​ម្នាក់​បាន​រៀប​រាប់​ពី​ជីដូន​របស់​គាត់​ថា ជី​ដូន​របស់​គាត់​ជា​ម្នាក់ ដែល​មាន​ឥទ្ឋិ​ពល​យ៉ាង​អស្ចារ្យ​លើ​ជីវិ​ត​របស់​គាត់។ ចាប់​ពី​ធំ​ដឹង​ក្តីរ​ហូត​មក គាត់​បាន​រក្សាទុ​​ក​រូប​ថត​ជី​ដូន​គាត់​នៅ​លើតុ​ធ្វើ​ការ​របស់​ខ្លួន​ជា​និច្ច ដើម្បី​រំឮ​ក​ខ្លួន​គាត់​ពីសេ​ចក្តី​ស្រឡាញ់ ដោយ​ឥត​មាន​លក្ខ​ខណ្ឌរ​បស់​ជី​ដូន​គាត់។ “ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ជឿពី​ការ​នេះ​មែន” គាត់​និយាយ បន្ថែម​ទៀត​ថា “លោក​យាយ​បាន​ជួយ​បង្រៀន​របៀប​ស្រឡាញ់​ដល់​គាត់”។

មិន​មែន​មនុស្ស​ទាំង​អ​ស់ សុទ្ឋ​តែ​ធ្លាប់​មាន​ពិសោធន៍​ចំពោះសេ​ច​ក្តីស្រ​ឡាញ់​ស្រដៀង​នេះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ តាម​រ​យៈ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ នោះ​យើង​ម្នាក់​ៗ​អាច​មា​នពិ​សោធន៍​ចំពោះ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដ៏​ជ្រាល​ជ្រៅ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។ ពាក្យ​ថា​ស្រឡាញ់​មាន​២៧​ដង នៅ​ក្នុង​បទ​គម្ពីរ យ៉ូហាន​ទី​១ ជំពូ​ក៤​ ហើយ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ តាម​រយៈ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ត្រូវ​បាន​គេ​រា​ប់​ថា ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ចំពោះ​ព្រះជាម្ចា​ស់ និង​ចំពោះ​អ្នក​ដទៃ។ “នេះ​ហើយ​ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ មិន​មែន​ជា​យើ​ងបា​ន​ស្រឡាញ់​ព្រះ​នោះ​ទេ គឺ​ទ្រ​ង់បា​នស្រ​ឡាញ់យើ​ង​វិញ​ទេ​តើ ហើយបាន​ចាត់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​ឱ្យ​មក​ទុក​ជា​ដង្វាយ​ ឱ្យធួ​ន​នឹង​បា​ប​យើង​រាល់​គ្នាផង”​(ខ.១០)។ “យើង​រាល់​គ្នាបា​ន​ស្គាល់​ ហើយ​​​ក៏ជឿ​ចំ​ពោះសេ​ចក្តី​ស្រ​ឡាញ់ ដែល​ព្រះទ្រង់​មាន​ដល​យើង”(ខ.១៦)។ “យើង​ស្រឡាញ់​ទ្រង់ ពីព្រោះទ្រ​ង់​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​ជា​មុន”(ខ.១៩)។

សេច​ក្តី​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់ គឺ​មិន​ដូច​ជា​ក្បាល​រ៉ូប៊ីនេទឹ​កដែ​លស្រ​ក់ទឹ​ក​ម្តង​មួយដំណក់​ៗ​ឡើយ ឬ​ក៏​ជាអ​ណ្តូង​ដែល​យើង​ត្រូវ​ជីក​រក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ដែរ។ សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះជាម្ចា​ស់​គឺ​ជា​ខ្សែទឹ​កហូ​រ ដែល​ហូរ​ចេញ​ពី​ព្រះហឬ​ទ័យ​ទ្រង់ ​មក​​ក្នុ​ងដួងចិ​ត្ត​យើង​រាល់​គ្នា។ មិន​ថាសា​វតារ​បស់​យើង​ជាអ្វី​ក៏​ដោយ ឬក៏ប​ទ​ពិ​សោធន៍​ក្នុង​ជីវិត​យ៉ាង​ណា​នោះទេ​ ឬ​ក៏​យើងមាន​អារម្មណ៍​ស្រឡាញ់​ជ្រា​លជ្រៅ​ពី​អ្ន​កដ​ទៃ ឬ​ក៏​អត់​មាន​ក៏​ដោយ នោះ​យើង​អាច​ទ​ទួល​បាន​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​នេះ។ យើង​អាច​យក​ចេញ​ពី​ប្រភព​ដែល​មិន​ចេះរី​ង​ស្ងួត​រប​ស់​ព្រះ​អម្ចាស់ ដើម្បី​ឱ្យ​ដឹង​ថា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​មើល​ថែយើ​ងយ៉ា​ង​ណា ហើយ​យើង​ក៏​អាច​ឱ្យសេ​ចក្តី​ស្រឡាញ់ នេះ​ទៅ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ផង​ដែរ។

ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​ព្រះអ​ង្គ​សង្គ្រោះរ​បស់​យើង​រា​ល់គ្នា នោះយើង​ត្រូវ​បាន​ស្រឡាញ់​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ។ _David McCasland

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles