រស់នៅកុំឱ្យក្តៅចិត្ត

បង​ប្អូន​អើយ​មាន​ឃើញ​ទេ​ថា តើ​មាន​គេ​ខំ​ចំណាយ​កម្លាំង​ប៉ុណ្ណា ដើម្បី​ឱ្យ​មនុស្ស​ធ្វើ​ការ​អាក្រក់​នៅ​សព្វថ្ងៃ​នេះ? ប្រហែល​ជា​មាន​តារា​ភាព​យន្ត​ជា​អ្នក​ដើម​ហេតុ​ ខណៈ ពេល​មាន​ការ​យ​ល់ព្រ​មនូវ​ទស្សនៈ​គ្មាន​សិលធម៌​ មក​ក្នុង​ចម្រៀង ខ្សែ​ភាព​យន្ត និង​កម្មវិ​ធី​ផ្សេង​ៗរ​បស់​ពួក​គេ។ ឬ​ក៏​វា​អាចប​ណ្តាល​មក​ពី​អ្នក​ដឹក​នាំ​ទាំង​នោះ ជា​​អ្នក​ដែ​លចំអ​កឡ​ក​ឡើយ ចំពោះកា​រ​រស់​នៅ​ត្រឹម​ត្រូវរ​បស់​ពួក​គេ​ ដោយ​បើក​ចំហរ។

វា​ងាយស្រួ​លនឹ​ង​ក្តៅ​ចិត្ត​អំពី​កា​រ​នេះណា​ស់ហើយ​ងាយ​ស្រួល​នឹ​ងខូច​ចិត្ត​ដែរ ប៉ុន្តែ ទំនុក​ដំកើង ជំពូក ​៣៧ បាន​ណែ​នាំ​នូវ​វិធី​សាស្ត្រ​ល្អ​ៗ​ពី​រឿង​នេះ។ ចូរ​ស្តាប់​នូវ ​ដំបូន្មាន​ប្រកប​ដោយ​ប្រាជ្ញា​រ​បស់​ដាវី​ឌចុះ​ “កុំ​ឱ្យ​ក្តៅចិ​ត្ត ​ចំពោះ​មនុស្ស​ប្រព្រឹ​ត្ត​អាក្រ​ក់ឡើ​យ ឬ​ក៏​កុំ​ឱ្យ​ច្រណែន​នឹង​ពួក​ដែល​ធ្វើកា​រទុច្ចរឹត​ដែរ” (ខ ១)។

ចំណែក​ឯ​ការ​ដែល​ត្រឹម​ត្រូ​វនោះ គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា ​“អំបិល និង​ពន្លឺ” ម៉ាថាយ 5:13-14 នៅ​ក្នុង​លោកីយ​បាត់​ជាតិ​ប្រៃ និង​ពន្លឺ។ ចូ​រ​ខំ​ធ្វើ​ការ​តយុទ្ឋជា​មួ​យអំ​ពើបាប​ ដោយ​ការ​ជញ្ផឹង​គិត​ក្នុង​ពន្លឺរ​បស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ អ្វី​ក៏​ដោយ​ក៏អា​ចកើ​ត​ឡើង​បាន​ដែរ។ យើងមិន​អា​ចប​ណ្តោយ​ឱ្យ​កម្លាំង​អវិជ្ផមាន​ណាមួ​យ​នឹង​នាំយើ​ងឱ្យរស់នៅ​ក្នុ​ងកំ​ហឹង និ​ងសេ​ចក្តី​ឃោឃៅ​ឡើយ​។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​យើង​ត្រូវ​ពឹង​ជ្រក​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់ដើ​ម្បី​ឱ្យ​មនុ​ស្សធ្វើ​អា​ក្រក់ “ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​ច្រូត​កាត់​ដូច​ជា​ស្មៅ ហើយ​នឹង​ក្រៀម​ស្វិត​ទៅដូ​ច​ជា​ស្មៅ​ខ្ចីដែ​រ”(ខ២) មុន​នឹង​កា​រនេះ​កើត​ឡើង នោះ​យើង​គួរ​តែ​ធ្វើតា​ម​ការ​បង្រៀន​របស់​ដាវិឌ៖(១)“ជឿទុក​ចិត្ត​នឹង​ព្រះអ​ម្ចាស់​ហើយ​ប្រព្រឹត្តកា​រ​ល្អចុះ​។” (២)“ចម្អែត​ខ្លួន ដោយ​សេច​ក្តីពិ​តរ​ប​ស់ទ្រ​ង់។” (៣)“យ​កព្រះ​អ​ម្ចាស់ជា​សេ​ចក្តី​អំណ​ររ​បស់​ខ្លួន។”(៤)“ទុក​ដាក់​ផ្លូវ​អ្នក​នឹង​ព្រះអម្ចាស់។” (៥)“ស្ងៀម​ចំពោះ​ព្រះ​អម្ចា​ស់”(ខ.៣-៧)។

យើង​ប្រហែល​ជា​មិន​ចូល​ចិត្ត​នូវ​អ្វីដែ​លយើ​ងបាន​ឃើញ បាន​ឮ​ពី​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​របស់​សង្គ​មនេះ​ទេ ប៉ុន្តែ ចូរ​នឹក​ចាំថា ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ដឹង​គ្រប់កា​រ​ទាំង​អស់។ ចូរ​ទុក​ចិត្ត​លើ​ទ្រង់ ទាំ​ង​ធ្វើកា​រ​អ្វី​ដែល​ត្រឹ​មត្រូ​វ ហើយ​កុំ​ក្តៅចិ​ត្តឡើ​យ ។_Dave Branon

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles