មេសេះ និងក្មេងប្រុស

នៅពេ​ល​ខ្ញុំ​អាយុបា​ន 5ឆ្នាំ ឪពុករ​ប​ស់ខ្ញុំ​បា​នស​ម្រេចចិត្តថា​ ខ្ញុំត្រូ​វមា​ន​សេះមួ​យក្បា​ល​ផ្ទាល់​ខ្លួន សំរាប់​មើល​ថែរ។ ដូច្នេះ គាត់​បាន​ទិញ​មេសេះចំ​ណាស់​មួយ​ក្បាល ហើយ​ដឹកម​ក​ផ្ទះ​ប្រគល់​ឱ្យ​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​ឈ្មោះមេ​សេះនោះ​ថា ឌីឃ្សី។ ឌីឃ្សី គឺជា​សត្វ​គួ​រ​ឱ្យខ្លា​ច​សំរាប់​ក្មេង​ដែល​មាន​អាយុ​ស្របាល​ហ្នឹង ហើ​យ​មាន​មាឌ​តូច​ល្អិត​។ គ្មាន​កែប​តូច​ល្មម និង​គ្មាន​ឈ្នាន់​កែប​ខ្លី​ល្មមសំ​រាប់​ខ្ញុំ​ជិះ​ទេ ដូច្នេះ​ខ្ញុំជិះ​សេះគ្មាន​កែ​បគ្រ​ប់​ពេល ។

ឌីឃ្សី មាន​មាឌ​ក្រម៉ាប់​ៗ មាន​ន័យ​ថា ជើង​របស់​ខ្ញុំក​ន្ឋែក​ត្រង់​នៅ​លើខ្ន​ង​សេះ វា​មាន​ភាព​លំបាក​ខ្លាំង​ពេល​ដែល​ជិះ​ច្រកគៀ​វ។ នៅ​ពេល​ណាដែ​ល​ខ្ញុំ​ធ្លាក់​ពី​លើ​ខ្នង​សេះ ឌីឃ្សី​ឈប់​យ៉ាង​ស្រួល ហើយ​ក្រឡេក​មើល​ខ្ញុំ និង​រង​ចាំ​ខ្ញុំ​មួយ​សន្ទុះ ដើម្បីឲ្យ​​ខ្ញុំ​ព្យាយា​ម​ឡើង​ជិះ​ម្តង​ទៀត​។ ការ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្ញុំស្ញើ​ចស​រសើរ​នូវ​លក្ខណៈ​ស​ម្បត្តិរ​បស់​វា គឺ​វា​មានសេ​ចក្តី​អត់​ធ្មត់យ៉ា​ង​អស្ចារ្យ។

ម៉្យាង​ទៀត​ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​អត់​ធ្មត់​តិច​ជាង​ឌីឃ្សី។ វា​ធុញ​ទ្រាន់​ចំពោះអា​ម្មរណ៍ ឆេវឆាវ​ដូច​ក្មេង​របស់​ខ្ញុំ ដោយ​ចេះ​ទាំង​ទ្រាំ​ទ្រ និង​អត់​ធ្មត់​គ្រប់​យ៉ាង មិ​ន​ចេះស​ង​សឹកម្ត​ង​ណាឡើ​យ។ ខ្ញុំ​ប្រាថ្នា​ចង់​ឱ្យ​ខ្លួន​ខ្ញុំមា​ន​សេចក្តី​អត់​ធ្មត់​ដូច​ជា​ឌីឃ្សី​ដែរ ដើម្បី​ឱ្យខ្ញុំ​មើ​លរំ​លង​ហួស​ពីចិ​ត្ត​ប្រកាន់​ខឹង​ឬចិ​ត្ត​ប្រទូស​រាយ។ ខ្ញុំ​បាន​សួរ​ខ្លួន​ខ្ញុំថា​ “តើ​ខ្ញុំមា​ន​ប្រតិ​កម្ម​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច នៅ​ពេល​អ្នក​ណាម្នា​ក់ចេះ​តែធ្វើ​ឱ្យ​ខ្ញុំខឹ​ង​សំបា?” តើ​ខ្ញុំ​គួរ​តែត​ប​ឆ្លើយ​ដោយ​ការ​បន្ទាប​ខ្លួ​នឱ​ន​លំទោន ហើយ​និង​អត់​ធ្មត់​ឬ? កូល៉ុស 3:12។ ឬ​ដោយ​ការ​មិន​អត់​ឱន​ឱ្យ​បាន ​និង​ការ​ឈឺ​ចាប់?

ចូរ​មើល​រំលង​ពី​ការ​សង​សឹក​។ ចូរ​អត់​ទោស​ឱ្យ​បាន​70​គុណ​7ដង។ ចូរ​ទ្រាំទ្រ​ជា​មួយ​គុណវិ​បត្តិ និង​ភាព​បរ៉ា​ជ័យ។ ចូរ​បង្ហាញនូ​វ​ចិត្ត​មេត្តា សប្បុរស​ចំពោះអ​ស់អ្ន​ក​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​ក្តៅក្រ​ហាយ​ខ្លាំង។ ចូរ​បង្កើន​នូវ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ព្រលឹង​របស់​យើង នេះគឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះជា​ម្ចាស់។ —David Roper

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles