មុខងារផ្គត់ផ្គង់

នៅពេល​លោក​សាវ័ក​ប៉ូល​បាន​ផ្តល់ដំ​បូន្មាន​មួយចំនួន ស្តី​ពី​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​សេចក្តី​ជំនឿ របស់​យើងរា​ល់​គ្នាយ៉ា​ងដូ​ច​ម្តេច ក្នុង​នាម​ជា​អវយវះ​នៃ​រូប​កាយ​របស់​ព្រះគ្រី​ស្ទ (រ៉ូម 12:3-8) ហើយ​លោក​បាន​បញ្ផាក់យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់ ពី​គុណ​តម្លៃ​នៃមុ​ខងា​រ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទៀត​ផង។ លោក​បាន​ចាប់​ផ្តើម ដោយ​ប្រើពា​ក្យ​ថា យើ​ង​រាល់​គ្នា​គួរ​តែ ​គំនិត​យោបល់​ផ្ទាល់​ខ្លួន(ខ.3)ហើយ​លោក​បាន​បញ្ផាក់​បន្ថែម​ ចូរគិតបែ​ប​ឱ្យ​មាន​គំនិត​នឹង​ធឹង និង​ស្រឡាញ់​ឥត​ពុត​មាយា ៖ “ខាង​ឯ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ជា​បង​ប្អូន នោះ​ចូរ​មាន​ចិត្ត​ថ្នម​គ្នាទៅ​វិ​ញទៅ​ម​កចុះ​ ខាង​ឯ​សេចក្តី​រាប់​អាន ​នោះឱ្យ​ខំរាប់​អា​ន​គេ​ជា​មុន” (ខ.10)។ ឬ​ដូច J. B. Phillips បក​ប្រែឃ្លា​នេះ​ថា “ចូរ​ឱ្យ​អ្នក​ដទៃ​ជឿទុ​ក​ចិត្ត​ដោយ​សុខ​ចិត្ត” ។

ដែល​មាន​អំណោយ​ទាន និង​សមត្ត​ភាព​ផ្សេង​ៗ​របស់​យើង ដែល​បាន​ប្រទាន​មក​យើង ដោយ​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ ហើយ​ត្រូវ​ប្រើប្រា​ស់​តាម​ខ្នាត​នៃ​សេចក្តី ជំ​នឿ(ខ.3,6) ក្នុងន័យ​ស្រឡាញ់ និង​បំរើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ មិន​មែន​សំរាប់​សម្គាល់​លក្ខណះបុ​គ្គល​ឡើយ ។

សូម​ឱ្យ​ព្រះ​ជាម្ចា​ស់អ​នុញ្ញាត​ឱ្យ​យើង​មាន​សមត្ត​ភាព​ផ្គត់​ផ្គង់​នូវ​កិច្ចកា​រ​ណាមួ​យ ដែល​ព្រះ​ទ្រង់​ត្រាស់​ហៅយើ​ង។ គោល​ដៅ​ធំ​បំផុត គឺ​ជា​សិរីល្អ​របស់​ទ្រង់ មិន​មែន​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​យើង​ទេ ។—David McCasland

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles