ខ្ញុំជាអ្នកច្នៃបង្កើតវាមក

លោក​វីឡាត អេសបូយល(Willard S. Boyle) ជា​អ្នក​ដែល​បាន​ទ​ទួល​ពាន​រង្វាន់​ណូបែល​សន្តិ​ភាព ក្នុង​ផ្នែក​រូប​វិទ្យា និង​បាន​ចូល​រួម ក្នុ​ងកា​រ​ឆ្នៃ​​បង្កើត “ភ្នែក​អេឡិច​ត្រូនិក” ដែល​គេ​បាន​ប្រើក្នុ​ងកា​មី​​រ៉ា​ឌីជី​ធល និង​កែវ​យឺត​អាវ​កាស​ហាប់​ប៊ល​(Hubble)។ មាន​ពេល​មួយ គាត់​បាន​ទៅផ្សា​ ដើម្បី​រ​ក​មើល​កាមី​រ៉ា​ឌីជីធល​ថ្មី​មួយ​គ្រឿង ហើយ​ក៏បា​នទៅ​មើ​លនៅ​ហា​ង​មួយ នៅ​ក្រុង​ហាលី​ហ្វាក(Halifax) ខេត្ត​ណូវា ស្កូធា(Nova Scotia) ប្រទេស​កាណាដា។ បុរស​ដែល​ជា​ភ្នា​ក់ងា​រ​លក់​ បាន​ព្យា​យាម​ពន្យល់ ភាព​សាំញ៉ាំ​នៃកាមីរ៉ា​ដល់​លោក​បូយល តែ​លោក​បូយល​បាន​ឲ្យ​ឈប់​ពន្យល់​វិញ ព្រោះ​គាត់​មាន​អារម្មណ៍​ថា វា​ហាក់​ដូច​ជា​សាំ​ញ៉ាំពេ​ក​សម្រាប់​គាត់។ បន្ទាប់​មក លោក​បូយល​ក៏​បាន​និយាយ​ត្រង់​ៗ ទៅ​កាន់​បុរ​ស​នោះតែ​​ម្តង​ថា “អ្ន​ក​មិន​ចាំ​បា​ច់​ពន្យល់​ខ្ញុំ​ទេ ព្រោះ​ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​ឆ្នៃ​បង្កើត​វា​មក”។

បន្ទាប់​ពី​ព្រះ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យសាតាំង​ល្បងល​លោក​យ៉ូប ដោយ​ដក​យក​ក្រុ​មគ្រួ​សារ សុខ​ភាព និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ចេញ​ពី​គាត់​ហើយ(យ៉ូប ១-២) លោក​យ៉ូប​ក៏​បាន​ទួញសោ​ក ចំពោះ​ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​គាត់(ជំពូក៣)។ ក្នុង​ជំពូក​បន្ទាប់ លោក​យ៉ូប​ក៏​បាន​ទូល​សួរ​ព្រះ ថា​ហេ​តុ​អ្វី​បាន​ជាទ្រ​ង់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គាត់ ទទួល​រង​នូវ​ការ​ឈឺ​ចាប់​ដ៏​ខ្លាំ​ងយ៉ា​ង​នេះ។ បន្ទាប់​មក ព្រះ​ទ្រង់​ក៏​បាន​មាន​បន្ទូល​រំឭក​គា​ត់ ដោយ​ផ្ទាល់​ថា ទ្រង់ “បាន​ច្នៃ​បង្កើត” ជីវិត ហើយ​បាន​បង្កើត​ពិភព​លោក(ជំពូក ៣៨-៤១)។ ទ្រង់​បាន​ឲ្យគា​ត់គិត​ឡើង​វិញ អំពី​អ្វីដែ​លគា​ត់​បាន​និយាយ​មុន​នោះ។

ព្រះ​ទ្រង់​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​លោក​យ៉ូប​ដឹងថា​ គាត់​មាន​ភាព​ល្ងង់​ខ្លៅប៉ុ​ណ្ណា ដោយ​នាំ​ឲ្យ​គាត់​ពិចារណា​អំពី​អំណាច​គ្រប់​គ្រង​របស់​ទ្រង់ និង​អំពី​ជម្រៅ​នៃ​ប្រាជ្ញា​ទ្រង់ ដែល​បាន​សម្តែង​ឡើង ​នៅគ្រប់​ទិ​សទី​ ក្នុង​លោកិយ​នេះ(៣៨:៤-៤១)។ 

ពេល​ណា​មាន​ការ​ល្បួង​ ដែល​នាំ​ឲ្យ​យើងច​ង់​ទូល​ព្រះថា​ ជីវិត​របស់​មនុស្ស​គួរ​មាន​ដំណើរការ​យ៉ាង​នេះ ឬយ៉ាង​​នោះ នោះ​សូម​យើង​ចាំ​ថា ទ្រង់​ជា​អ្នក​ដែល​បាន​ច្នៃ​បង្កើត​ជីវិ​ត​មនុស្ស​មក! សូម​យើង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទ្រង់​ជួយ ឲ្យ​យើង​បន្ទា​ប​ខ្លួន និង​ទទួល​ស្គាល់​ភាព​ល្ងង់​ខ្លៅរ​បស់​យើង ហើយ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​ទ្រង់ ដែល​ជា​អ្នក​បង្កើត​សកល​លោក​ទាំ​ង​មូល។—Marvin Williams

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

From the same category:

More articles